Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Dr. Hans Riegel – stručný životopis

Po 2. světové válce zahájil Hans Riegel ml. ve spolupráci se svým bratrem Paulem Riegelem složitou obnovu firmy HARIBO, kterou založil jejich otec Hans Riegel v roce 1920 v Bonnu.

Bratři si rozdělili úkoly. Hans Riegel ml. přebral obchodní vedení a mladší bratr Paul Riegel († 2009) vedení technického úseku. Tato dělba práce, kterou uskutečnili hned zpočátku, se osvědčila až do dnešních dnů jako vysoce úspěšná.

V roce 1947 absolvoval Hans Riegel ml. obor hospodářských věd na univerzitě v Bonnu.  To, že i v každodenním obchodním životě nalézá vždy ten správný směr, dokazuje Dr. Hans Riegel svým inovativním vývojem výrobků, které neustále sledují nové trendy. Aby tomu tak bylo i nadále, musí se odpovídajícím způsobem informovat o tom, co si „jeho“ cílová skupina myslí a jaké má názory. Nechává se inspirovat dětskými seriály, časopisy pro mládež a komiksy. „Miluji děti. Jsou to moji zákazníci. Musím mít dostatek informací o tom, co chtějí mlsat, co si myslí, jakou řečí mluví“, říká Dr. Hans Riegel. Proto velmi rád využívá příležitosti navázat a udržovat pravidelný kontakt s mladými lidmi, zejména s učni. Často si k sobě zve učně u příležitosti svých narozenin. Právě tato vnímavost a otevřenost novým věcem a vysoké nároky na kvalitu zaručují dlouholetý úspěch značky HARIBO. Dr. Hans Riegel považoval za svou povinnost předat něco z tohoto úspěchu také mladým lidem, a proto založil nadaci Hanse Riegela (Hans Riegel Stiftung).

Pro tyto své četné zásluhy byl Dr. Riegel v roce 1994 vyznamenán Spolkovým křížem za zásluhy 1. třídy. Rozhodující úlohu přitom hrála jeho angažovanost v sociální sféře a zásluhy při podpoře sportu. Za zmínku stojí především jeho nasazení ve sportu, který nebyl v Německu tehdy ještě příliš známý – v badmintonu. Sám Dr. Hans Riegel v něm vybojoval několik titulů mistra Německa a komentoval to slovy: „Všechno to byly věci, které jsem dělal rád a spontánně“. V roce 2009 byl Dr. Riegel vyznamenán „Velkým zlatým čestným řádem republiky Rakousko“ za dlouholetou práci pro Rakousko a v Rakousku, která byla výrazem jeho sepětí zejména se Štýrskem. Zde nachází také vnitřní klid v jedinečné přírodě horských lesů, kde se rovněž oddává své lovecké vášni.  
Fyzickou kondici si buduje při každodenním cvičení, které provozuje až do pozdního věku. Díky tomu si může také pravidelně prodlužovat licenci pilota vrtulníku. Jeho motto zní: „Člověk musí své tělo neustále trénovat“.

V květnu 2010 byl Dr. Hans Riegel přijat do francouzské „Čestné legie“, „Légion d’Honneur“. Obdržel vyznamenání, které bylo do té doby uděleno pouze několika zahraničním osobám za jejich zvláštní služby. Původně vojenské vyznamenání, které začal udělovat císař Napoleon, je ve Francii považováno za nejvyšší udělené ocenění.

Dr. Hans Riegel řídil po celých 67 let osud firmy HARIBO, a stal se tak nejstarším aktivním jednatelem podniku v Německu. Proto nepřekvapuje, že pro značku HARIBO byla příznačná především kontinuita jeho vedení. Světoznámá znělka „HARIBO macht Kinder froh“ („HARIBO přináší dětem radost“) existuje od poloviny 30. let a ve své rozšířené podobě („und Erwachsene ebenso“ „a dospělým stejně tak“) od roku 1960. Legendární je i reklamní partnerství a osobní přátelství s Thomasem Gottschalkem, který vystupuje v reklamách na HARIBO již celých 23 let.

Jeho nejnovějšími podnikatelskými úspěchy byly zejména produktové inovace, jako například „Fruity Cocktail“, „Pandas“ a „Happy Cola gefüllt“ („Plněná Happy Cola“), jakož i rozhodnutí dlouhodobě zajistit a vybudovat výrobu v Německu.

Kreativita a odhodlanost Dr. Hanse Riegela ovlivňovala dlouhá desetiletí oblast výroby cukrovinek v Německu i v zahraničí.

Dr. Hans Riegel zemřel 15. října 2013 ve věku 90 let.

Dr. Hans Riegel věnoval celý svůj život značce HARIBO a až do poslední doby se věnoval s velkým nadšením vizi, jak pomocí značky HARIBO udělat lidem radost v každodenním životě.

Paul Riegel

Paul Riegel

Používáte zastaralou verzi prohlížeče. Proveďte prosím aktualizaci prohlížeče, aby bylo možno tuto webovou stránku správně zobrazit.