Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Stručný životopis – Paul Riegel

Paul Riegel se narodil 28. září 1926 v Bonnu a krátce po 2. světové válce převzal společně se svým bratrem Hansem tehdy malý rodinný podnik. Bratři se od začátku dohodli na rozdělení úkolů. Paul Riegel převzal odpovědnost za výrobu a techniku, jeho bratr se staral o odbyt, marketing a obchodní záležitosti. Jako zkušený odborník se smyslem pro detail vyvinul mnohá zařízení a začlenil je do vlastní podnikové výroby. K jeho nejznámějším vynálezům patří navíjecí stroj na lékořicové šneky.

Díky svým technickým vynálezům položil společně se svým bratrem základ skupiny HARIBO, která se až dosud úspěšně rozvíjí.
HARIBO dnes patří se svými 16 výrobními závody a více než 6000 zaměstnanci k celosvětově nejúspěšnějším rodinným firmám vyrábějícím cukrovinky.
Město Bonn vyznamenalo Paula Riegela v říjnu 2006 za jeho „výjimečné zásluhy“, jimiž se přičinil o zachování a další rozvoj střediska hospodářské činnosti v Bonnu, zápisem do „Zlaté knihy“ města.

Paul Riegel si však může připsat nejen mnoho obchodních úspěchů, ale také těch sportovních, a sice v badmintonu (2. místo na mistrovství světa v Německu), závodech motorových člunů (pětkrát mistr Německa, jednou držitel světového rekordu), jachtingu (čtyři vítězství během Kieler Woche na katamaránu), i v jezdeckém sportu. Paul a Hans se zasloužili o rozšíření badmintonu z Dánska do Německa a ve městě Bonn-Kessenich postavili první německou badmintonovou halu.

Paul se v oblasti Bonnu i na dalších místech angažoval v četných sociálních projektech a organizacích.
2. srpna 2009 však spolumajitel firmy HARIBO Paul Riegel náhle a nečekaně zemřel ve věku 82 let ve svém domě v Bonnu.

Zanechal zde svou manželku Gerti a děti Hanse-Jürgena, Hanse-Guida, Andreu a Hanse-Arndta, a rovněž deset vnoučat.

S ohledem na budoucnost podniku převedl Paul Riegel již dříve své podíly na společnost Paul Riegel-Holding, kterou dále řídí jeho děti.

Dr. Hans Riegel

Dr. Riegel

Používáte zastaralou verzi prohlížeče. Proveďte prosím aktualizaci prohlížeče, aby bylo možno tuto webovou stránku správně zobrazit.