Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Whistleblowersystem

En overholdelse af lovgivningen og interne regler har førsteprioritet hos HARIBO. For kun således kan vi beskytte vores virksomhed, vores medarbejdere og vores forretningspartnere mod uoverskuelige risici. En mulig ukorrekt adfærd hos HARIBO skal derfor så vidt muligt identificeres i god tid, behandles og standses.

Til dette formål hjælper det os med opmærksomhed fra alle samt det at i er klar til at henvise til en mulig, alvorligt ukorrekt adfærd, ved konkrete holdepunkter. Vi sætter pris på tilsvarende indberetninger fra leverandører, kunder og øvrige tredjeparter. HARIBO har oprettet et whistleblowersystem til sådanne indberetninger. Det kan nås på 

haribo.whistleblowernetwork.net  

hele døgnet og kan sikre whistleblowerens anonymitet fuldstændigt. Du finder uddybende oplysninger om funktionsmåden, om anonymitet for whistlebloweren og om databeskyttelse i vores whistleblowersystem under rubrikken ”FAQ”.

Whistleblowersystemet er udelukkende beregnet til indberetninger af alvorlig ukorrekt adfærd. Det omfatter for eksempel 

  • Lovovertrædelser mod HARIBO, for eksempel bestikkelse, underslæb eller tyveri
  • Handlinger, der udsætter HARIBO for risikoen for betydelige straffe, krav om skadeserstatning eller bøder, for eksempel overtrædelser af kartellovgivningen, hvidvask eller grov, mangelfuld arbejdssikkerhed
  • Adfærd, der krænker menneskerettigheder, eksempelvis ved køb af børne- eller slavearbejde, eller på ganske væsentlig vis negligerer miljøbeskyttelsesinteresser eller forskrifter vedrørende antidiskriminering.  

Benyt venligst øvrige indberetningskanaler til indberetninger af mindre graverende, ukorrekt adfærd, som for eksempel din normale kontaktperson hos HARIBO, vores forbrugerservice eller personaleledelsen.

Du anvender en forældet browser. Skift venligst til en aktuel browser, så denne hjemmeside kan vises korrekt.