Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Verklaring m.b.t. gegevensbescherming

Informatie met betrekking tot gegevensbescherming

Bij toegang tot en het gebruik van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud en voorwaarden van ons privacybeleid.

Tijdens alle processen van gegevensverwerking (bv. dataverzameling, verwerking en overdracht) gaan we conform de wettelijke voorschriften te werk. De onderstaande toelichting geeft u een overzicht van welk soort gegevens verzameld worden, op welke manier deze gebruikt en doorgegeven worden, welke veiligheidsmaatregelen wij ter bescherming van uw gegevens hanteren en op welke manier u meer inlichtingen ontvangt over de informatie die u aan ons heeft gegeven.

§ 1 Verzameling en bewaring van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn afzonderlijke data over persoonlijke of zakelijke relaties van één bepaalde of meerdere natuurlijke personen, zoals bv. uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankgegevens alsook uw IP-adres. Deze persoonsgegevens worden met zorgvuldigheid behandeld.

Tijdens het gebruik van onze websites worden de volgende gegevens geprotocolleerd en bewaard. Gelieve er wel nota van te nemen dat deze gegevens in kwestie enkel voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden worden opgeslagen:

Naam van de bezochte pagina’s, de gebruikte browser, het besturingssysteem en het aangevraagde domein, de datum en het tijdstip van de toegang,
Gebruikte zoekmachines,
Naam van de gedownloade bestanden en hun IP-adres.

Alle gegevens over het gebruik, in het bijzonder ook uw IP-adres, worden zo snel mogelijk gewist. Vooral in geval van betaling met kredietkaarten kan de bewaring van gegevens met het oog op de afhandeling van de geldtransactie gedurende een langere periode noodzakelijk zijn. Andere persoonlijke informatie zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, postadres, kredietkaartgegevens, gebruikersnaam en paswoorden worden alleen opgeslagen wanneer u ons deze vrijwillig ter beschikking stelt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag, bestelling of registratie. Daarbij worden enkel de gegevens gevraagd die voor het doeleinde in kwestie noodzakelijk zijn. We houden uw gegevens zo lang bij tot de aanvragen of bestellingen inclusief eventuele geldtransacties afgehandeld zijn resp. uw registratie in stand gehouden wordt. U heeft te allen tijde het recht om uw registratiegegevens op te vragen, te corrigeren of te wissen. Wij verwijderen uw registratie uit ons systeem wanneer een schrapping wettelijk voorgeschreven is, echter uiterlijk twee jaar nadat u voor de laatste keer heeft ingelogd.

§ 2 Gebruiken, doorgeven en wissen van persoonsgegevens
De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij enkel voor het beoogde doel, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw aanvragen, voor de afhandeling van uw bestelling, voor de deelname aan wedstrijden, voor de controle van de solvabiliteit en de controle van de bevoegdheid voor een eventueel kredietkaartgebruik alsook met het oog op de technische administratie van de websites. U kunt zich abonneren op onze e-mail-newsletter. In dat geval moeten wij uw e-mailadres kennen en opslaan. Wij gebruiken dat adres uitsluitend voor het verzenden van de newsletter-e-mails, waarin u over actuele aanbiedingen geïnformeerd wordt. U kunt zich via www.haribo.com/planet/be/newsletter/ te allen tijde laten schrappen van de abonneelijst of een e-mail sturen naar info-be@haribo.com. In dat geval worden uw gegevens gewist.
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen. Deze worden enkel aan derden doorgegeven of op een andere manier overgedragen wanneer dat met het oog op de contractafhandeling of afrekening resp. voor de inning van de vergoeding noodzakelijk is of indien u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Een ander gebruik van de informatie is niet toegestaan. Bovendien behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens door te geven in geval van incassoprocedures. Verder sluiten we niet uit dat we geanonimiseerde gebruikersgegevens (i.e. die niet met u in verband kunnen worden gebracht) doorgeven voor marktonderzoek. Daarbij is een identificatie van gebruikers evenwel uitgesloten.
We wijzen erop dat wij op bevel van de bevoegde instantie in bepaalde gevallen geautoriseerd zijn om informatie over de gegevens vrij te geven, voor zoverre dit noodzakelijk blijkt voor strafvervolging, gevarenafwending door de politieautoriteiten van de landen, implementatie van de rechten met betrekking tot intellectueel eigendom, vervulling van de wettelijke opgaven van de federale of nationale dienst voor de bescherming van de grondwet, de geheime inlichtingendienst of de militaire contraspionage.

§ 3 Veiligheidsrichtlijn
Wij hebben een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen om persoonlijke informatie adequaat en in gepaste mate te beschermen. Onze databases worden door fysische en technische maatregelen alsook procedurele maatregelen beschermd. Deze zorgen ervoor dat enkel speciaal bevoegde personen toegang krijgen tot deze gegevens en dat ook deze verklaring inzake gegevensbescherming nageleefd wordt. Ons informatiesysteem bevindt zich achter een software-firewall, om de toegang van andere netwerken die met het internet in verbinding staan, tegen te gaan. Enkel functionarissen die de informatie nodig hebben om een speciale taak te vervullen, krijgen toegang tot de persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een opleiding gevolgd met betrekking tot veiligheid en gegevensbescherming. Wanneer persoonsgegevens via onze internetpagina’s ingezameld worden, gebeurt de overdracht ervan op een versleutelde manier door het gebruik van de in de industrie als standaard beschouwde Secure Socket Layer („SSL")-technologie. Gevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld kredietkaartnummers of bankrekeninggegevens worden met het oog op bijkomende bescherming versleuteld.
Uw paswoord voor de toegang tot onze internetpagina’s mag u nooit aan derden doorgeven en het is aangeraden dit paswoord regelmatig te wijzigen. Wanneer u onze pagina heeft verlaten, moet u het uitloggen bevestigen en uw browser sluiten. Zo vermijdt u dat niet-bevoegde gebruikers toegang tot uw gebruiksaccount verkrijgen.

Tijdens communicatie via e-mail kunnen wij de volledige gegevensveiligheid niet garanderen.

§ 4 Cookie verklaring
Om u als bezoeker van deze website zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn maakt Haribo Nederland gebruik van cookies. De informatie die wordt opgeslagen in deze cookies wordt alleen gebruikt door Haribo Nederland. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. In deze cookies wordt informatie over uw bezoek aan de website opgeslagen zodat u bij een volgend bezoek als gebruiker wordt herkend.

Gebruik van cookies
De informatie en gegevens die Haribo Nederland verzamelt kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

  • Cookies voor functionele doeleinden zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Hierdoor probeert Haribo Nederland de website gebruiksvriendelijker te maken en worden uw instellingen en/of voorkeuren opgeslagen voor een volgend bezoek.
  • Cookies voor analytische doeleinden worden toegepast om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Door middel van het analyseren van onder andere populaire pagina’s, bezoekersaantallen en het gebruik van onze website door bezoekers probeert Haribo Nederland de inhoud van de website beter af te stemmen op de behoeften van haar bezoekers. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Deze informatie wordt niet gedeeld met andere diensten van Google. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Zie voor meer informatie over de specifieke cookies van Google Analytics:
    https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
  • Daarnaast zijn op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken waaronder Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zie voor meer informatie:
    https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/cookies


Weigeren en verwijderen van cookies
Via de browserinstellingen is het mogelijk om reeds geplaatste cookies te verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Voor meer informatie hierover adviseren wij u om de help functie van uw browser te raadplegen. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies is het overigens nog steeds mogelijk dat u advertenties blijft zien.
Indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik blijven maken. Daarnaast heeft het weigeren en/of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet of mobiele telefoon en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van verschillende apparaten en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) te herhalen.
Haribo Nederland kan in de toekomst besluiten om, voor zover wettelijk toegestaan, te allen tijde deze cookieverklaring te wijzigen.

§ 5 Recht op informatie
U heeft te allen tijde recht op informatie over de met u als persoon verband houdende opgeslagen gegevens, de herkomst en ontvanger alsook het doeleinde van de gegevensverwerking. In geval van vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u zich te allen tijde aan mevrouw Carolien Stijmans, de persoon verantwoordelijk voor kwesties in verband met gegevensbescherming, wenden.

§6 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze gebruiksvoorwaarden, onze internetpagina en alles wat hiermee verband houdt wordt exclusief beheerst door Belgisch recht.

De rechtbanken van Antwerpen hebben de exclusieve bevoegdheid om geschillen, disputen of vorderingen die voortkomen uit deze gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van deze internetpagina te beslechten.

Indien een rechtbank beslist dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet geldig of onafdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

U gebruikt een verouderde browser. Schakel over naar een actuele browser, zodat deze website correct kan worden weergegeven.