ONS MARKETINGBELEID

Een bijdrage aan verantwoord snoepen

HARIBO maakt kwalitatief snoepgoed
HARIBO maakt snoepgoed en is daar trots op. Trots omdat wij kwalitatief hoogwaardige producten maken die door consumenten worden gewaardeerd. Wij stellen dan ook zeer hoge eisen aan de ingrediënten van onze producten. Maar óók trots omdat wij voortdurend bezig zijn onszelf te vernieuwen. Zo gebruiken we natuurlijke kleurstoffen in onze recepturen en zijn we gestart met het produceren van natuurlijke aroma’s.

Bij HARIBO vinden we het belangrijk een bijdrage te leveren aan verantwoord snoepen. Hierdoor hebben we als eerste snoepfabrikant de portiepacks geïntroduceerd; minizakjes in uitdeelverpakkingen. Dit zijn afgepaste porties van 25g en altijd minder dan 100kcal. Een duidelijke behoefte uit de markt waar wij naar geluisterd hebben. Op onze verpakkingen vermelden wij ook altijd de voedingswaarden volgens de Dagelijkse Voedingsrichtlijn.
 
HARIBO neemt zijn verantwoordelijkheid

HARIBO neemt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van een gezonde en bewuste levensstijl. HARIBO en de producten van HARIBO staan midden in de samenleving. Overgewicht is een groot maatschappelijk probleem. Overgewicht bij kinderen des te meer. HARIBO beseft terdege dat een gezonde en bewuste levensstijl belangrijk is. Onze nieuwe recepturen, onze portiepacks en onze voorlichting op de verpakkingen kunnen een bijdrage leveren aan een grotere bewustwording op het op dit vlak. Tevens vinden wij dat ook ouders en opvoeders een dergelijke verantwoordelijkheid hebben, door bijvoorbeeld duidelijke regels te stellen voor kinderen, over wanneer er wel en wanneer er niet gesnoept mag worden en ook over de hoeveelheid die gesnoept mag worden.
 
De reclame van HARIBO
HARIBO maakt reclame. HARIBO doet dat op een vrolijke en creatieve manier die goed past bij de manier waarop onze consumenten onze producten zien en beleven. We beseffen ook dat het nodig is om op een verantwoorde manier reclame te maken. Dat geldt voor de boodschap maar ook voor de manier waarop: voor wie wel en voor wie niet en de plaats waar we adverteren. HARIBO richt zijn reclames nooit op kinderen jongeren dan 13 jaar. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat wij enkele jaren geleden gestopt zijn met adverteren op kinderzenders zoals Nickelodeon en Disney Channel. En dat wij in het algemeen pas adverteren na 20.00 uur 's avonds. Bekende Nederlanders, zoals in het verleden b.v. Peter-Jan Rens, worden bewust niet meer gebruikt in onze commercials.
 
Convenant en Reclamecode
Het Convenant Gezond Gewicht is een uniek samenwerkingsverband van in totaal 27 partijen afkomstig van (rijks en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, die zich gezamenlijk inzetten de stijgende trend van overgewicht en obesitas om te buigen in een daling.
De levensmiddelenindustrie in Nederland, vertegenwoordigd door De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de koepelorganisatie van levensmiddelenfabrikanten in Nederland, heeft zichzelf een aantal jaren geleden een aantal restricties opgelegd met betrekking tot reclame-uitingen op kinderen. Naast deze restricties is er nog een aantal zorgvuldigheidsprincipes die gehanteerd moeten worden bij het benaderen van kinderen. Deze zijn opgenomen in de zogenoemde Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV).
Met al onze marketingactiviteiten voldoet HARIBO aan zowel het Convenant als de Reclamecode en bijbehorende restricties.

Kids and Grown-ups love it so, the Happy World of Haribo