Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Bruksbetingelser

Bruk av internettsiden

 

§ 1 Ansvar for innhold, hyperlinks

Vi er ansvarlig etter loven for innholdet på nettsidene våre. Alle opplysninger som fremkommer på nettsidene er omhyggelig vurdert og kontrolleres regelmessig, men likevel kan vi ikke overta noe ansvar for riktighet, aktualitet, fullstendighet eller løpende tilgjengelighet. Bindende opplysninger, rådgivning, anbefalinger eller forklaringer gir vi kun på individuell basis. Vi tar forbehold om å kunne endre internett-tilbudet når vi vil; å utvide, innskrenke eller slette det helt. Hvorvidt innholdet på siden er tilpasset brukeren eller dennes behov er ikke vårt ansvar. Tilbudet vårt inneholder også lenker til utenforstående nettsider, der vi ikke kan påvirke innholdet. Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på disse sidene. Sidens eier er ansvarlig for innholdet. Eventuelt lovstridig innhold på sidene vi har lenker til har ikke vært åpenbare for oss. Det kan ikke forventes at vi, uten konkret mistanke om lovstridig innhold, i ettertid kontrollerer sidene vi har lenker til. Vi ber derfor om å bli informert hvis du via lenker fra våre sider kommer til nettsider med betenkelig innhold. Dersom vi blir oppmerksomme på sider med lovstridig innhold, vil vi straks fjerne lenkene. Denne erklæringen gjelder for alle lenker fra nettsidene våre.

 

§ 2 Teknisk informasjon

Når data digitaliseres kan det oppstå feil. Bruk av forskjellige nettlesere og individuelt innstilt programvare kan medføre avvik i presentasjonen av innholdet.

 

§ 3 Dekningsområde

Internett-tilbudet vårt er bestemt for det geografiske området som dekkes av Norge og underligger norsk lov. Det er ikke vår hensikt at tilbudene skal brukes utenfor Norge. Vi overtar ikke noe ansvar for at internett-tilbudet vårt skal være lovlig/egnet for brukere i andre land.

 

§ 4 Opphavsrett

Innholdet, formgivningen og oppbygningen av internett-tilbudet vårt er beskyttet av Lov om Opphavsrett til Åndsverk og vi forbeholder oss alle rettigheter. Spesielt krever kopiering, bearbeiding, distribusjon og all type bruk av siden skriftlig godkjenning fra oss - forutsatt at det som gjøres ikke er tillatt etter loven. Med mindre det enkelte tilfelle tilsier noe annet, er nedlasting og kopiering av disse sidene er kun tillatt for privat, ikke kommersiell bruk. Plassering av hyperlinks på nettsidene våre, spesielt deep links, inline-links eller links i frame-teknologi er kun tillatt etter skriftlig tillatelse på forhånd fra oss.

Nettleseren din er ikke oppdatert. Denne siden krever at du bytter til en aktualisert nettleser.