Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Personvernerklæring

(Status 25. mai 2018)

Vern av personopplysninger er viktig for oss. Under alle databehandlingsprosedyrer opptrer vi i samsvar med lovbestemmelsene. I den følgende teksten informerer vi deg i samsvar med art. 12, 13 og 21 i den generelle personvernforordningen (GDPR) om håndtering av personopplysninger under bruk av nettstedet vårt https://www.haribo.com/noNO/

Personopplysninger omfatter enkeltopplysninger om personlige eller saklige forhold om en identifisert eller en identifiserbar fysisk person. Denne informasjonen omfatter virkelig navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.  

I.    Ansvarlig
Ansvarlig med hensyn til personvernforordningen:  
HARIBO Lakris AS
Grini Næringspark 6,
NO-1332 Østerås, Norway
E-post:
Telefon: +47 67 15 55 00

II.    Formål og rettsgrunnlag for databehandlingen

1.    Informasjonsmessig bruk av nettstedet  
Du kan besøke nettstedet vårt uten å angi personopplysninger. Hvis du simpelthen bruker nettstedet vårt for informasjonsformål, uten å logge deg å, registrere deg eller på annen måte sende oss personopplysninger, skal vi ikke behandle personopplysninger med unntak av opplysninger som sendes av nettleseren for å forenkle ditt besøk på nettstedet, og opplysninger som overføres innen rammen av informasjonskapsler for statistisk analyse av bruken av nettstedet vårt.

a.    Teknisk tilveiebringelse av nettstedet
For teknisk tilveiebringelse av dette nettstedet er det nødvendig at vi behandler visse automatisk sendte opplysninger om deg, slik at nettleseren din kan vise nettstedet vårt, og slik at du kan bruke nettstedet vårt. Denne informasjonen registreres automatisk hver gang du går inn på nettstedet vårt, og lagres i serverloggfilene våre. Denne informasjonen henviser til datamaskinsystemet til datamaskinen som kaller opp nettstedet. Følgende informasjon behandles:   

 • brukers IP-adresse
 • dato og klokkeslett for tilgang
 • tilgangsmetode (Get/Post)
 • anmodning
 • protokoll (f.eks. http)
 • status (f.eks. feilmeldinger)
 • gjenfunnet datamengde
 • henviser
 • brukers nettleser og operativsystem

Dessuten bruker vi informasjonskapsler til å forenkle din bruk av nettstedet. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres i nettleseren eller av nettleseren når du kaller opp et nettsted på datamaskinsystemet. En informasjonskapsel inneholder en karakteristisk sekvensstreng som forenkler utvetydig identifisering av nettleseren må du kaller opp nettstedet igjen. Vi bruker disse informasjonskapslene utelukkende til å stille til rådighet nettstedet vårt og dets tekniske funksjoner. Noen funksjoner på nettstedet vårt kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. Respektive angitte informasjon lagres i følgende liste over informasjonskapsler og overføres til oss:

Informasjonskapsler for styring av Loadbalancer:

 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_world_https
 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_https_haribo

Informasjonskapslene for styring av Loadbalancer sikrer at en bruker som innledningsvis kaller opp www.haribo.com og overføres av Loadbalancer til en viss backend-tjeneste, også mottar sidene deres fra denne backend-serveren under hele økten. De inneholder en nøkkel som den tilordnede backend-tjenesten utvetydig kan identifiseres med, f.eks. «EINFEAAK» eller «FJNFEAAK».

Informasjonskapsel for lagring av samtykket til bruk av informasjonskapsler:  

 • privacy_agreed
 • accept

Hvis brukeren godtar informasjonskapselinformasjonen, dvs. klikker på «CONSENT», lagres dette i informasjonskapslene. Dette sikrer at brukeren ikke lenger får vist informasjonslaget. Informasjonskapselen privacy_agreed plasseres når brukeren klikker på merkeplattformen, og inneholder verdien «true»; på konsernnettstedet er er informasjonskapselen accept som også lagres med verdien «true».  

Informasjonskapsel for lagring av siste språkvalg:  

 • last_locale

I denne informasjonskapselen lagres brukerens språk- eller landsvalg i form av ISO-koden for landet og språket, noe som vil si at riktig landsversjon blir lastet inn umiddelbart hvis brukeren besøker nettstedet igjen.  

Øktkapsel ContentManagementSystem:

 • fe_typo_user

Informasjonskapselen fe_typo_user plasseres av det benyttede Content Management System og inneholder en unik hashverdi, f.eks. «11ee05f2869497562817be4ad4322cfd». Informasjonskapselen kan brukes under en frontend-pålogging for brukere.

Din informasjon som vi har samlet inn gjennom ovennevnte informasjonskapsler, skal ikke brukes av oss til å opprette brukerprofiler eller evaluere din surfeatferd.   

Vi behandler personopplysninger for teknisk tilveiebringelse av nettstedet vårt basert på følgende rettsgrunnlag:

 • For oppfyllelse av en kontrakt eller for implementering av prekontraktuelle tiltak i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav b i GDPR, hvis du besøker nettstedet vårt for å få informasjon om våre produkter og våre arrangementer, og
 • For å ivareta våre berettigede interesser i samsvar med art. 6 nr. 1 nr. f i GDPR, slik at vi kan sikre teknisk tilveiebringelse av nettstedet. Vår berettigede interesse består av å kunne gi deg et tiltalende, teknisk funksjonelt og brukervennlig nettsted, treffe tiltak for å beskytte nettstedet vårt mot cyberrisikoer og hindre cyberrisikoer som genereres gjennom nettstedet vårt for tredjeparter.

b.    Statistisk analyse av bruken av nettstedet vårt og rekkeviddeøkning
For statistisk analyse av bruken av nettstedet vårt bruker vi analyseverktøy. På denne måten kan vi forbedre kvaliteten på nettstedet vårt og dets innhold. Vi får informasjon om hvordan nettstedet brukes, og kan således fortløpende optimalisere vårt tilbudssortiment.

Informasjonen som mottas i forbindelse med statistisk analyse, skal ikke kombineres med dine andre opplysninger som samles inn i forbindelse med nettstedet.  

Vi behandler personopplysninger for statistisk analyse av bruken av nettstedet vårt basert på følgende rettsgrunnlag:  

 • For å ivareta våre berettigede interesser i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR, vår berettigede interesse skal bestå av utformingen av nettstedet vårt i tråd med krav. 
 • Hvis du har gitt ditt samtykke, på grunnlag av dette samtykket, art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR.

 

Google Analytics

På nettstedet vårt bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. Google Analytics bruker såkalte «informasjonskapsler», tekstfiler som lagres på datamaskinen, og som forenkler analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres gjennom informasjonskapsler om din bruk av nettstedet vårt, overføres generelt til en Google-server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymiseringen på nettstedet vårt aktiveres, blir din IP-adresse imidlertid forkortet på forhånd i EU-medlemsstater eller andre EØS-stater. Bare i eksepsjonelle tilfeller skal hele IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortes der. På oppdrag av oss skal Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktiviteter og levere ytterligere tjenester for nettstedsleverandøren knyttet til bruken av nettstedet og tjenestene knyttet til bruken av Internett. IP-adressen som overføres av nettleseren innen Google Analytics, skal ikke kombineres med andre Google-opplysninger.   

På nettstedet vårt bruker vi Google Analytics med endelsen «_anonymizeIp()». På denne måten viderebehandles IPi forkortet form; direkte identifisering av en fysisk person kan således utelukkes.  

Du kan hindre lagring av informasjonskapslene ved å justere de egnede innstillingene i nettleserprogramvaren; men vi ønsker med dette å påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle nettstedsfunksjonene i fullt omfang.  

Du kan hindre innsamling av opplysninger som genereres av informasjonskapselen og er knyttet til din bruk av nettstedet vårt (inkl. din IP-adresse) til Google ved å laste ned og installere nettleserprogramtillegget som fås på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som alternativ til nettleserprogramtillegget kan du klikke på på denne lenken

Aktiver Google AnalyticsDeaktiver Google Analytics

for å hindre innsamling av opplysninger gjennom Google Analytics fra nettstedet vårt i fremtiden. Her blir en avregistreringskapsel lagt på din endeenhet. Merk at du må aktivere avregistreringskapselen i hver nettleser du bruker på alle dine endeenheter og dessuten eventuelt reaktivere den hvis du noensinne skulle slette alle informasjonskapslene i en nettleser.  

Du finner mer informasjon om bruksvilkår og personvern gjennom eller i Google Analytics på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://policies.google.com/?hl=en


Google Tag Manager
På nettstedet vårt bruker vi Google Tag Manager fra Google. Google Tag Manager er en løsning som markedsføreren kan styre nettstedstagger via et grensesnitt med. Tjenesten Google Tag Manager selv (som implementerer taggene) er et domene uten informasjonskapsler og samler ikke inn personopplysninger. Tjenesten Google Tag Manager sikrer aktivering av andre tagger som under visse omstendigheter kan samle inn opplysninger selv. Google Tag Manager går ikke inn i disse opplysningene. Hvis deaktivering gjennomføres på domene- eller informasjonskapselnivå, skal dette gjelde for alle sporingstagger som implementeres med Google Tag Manager.

2.    Aktiv bruk av nettstedet

I tillegg til bruk av nettstedet vårt for rene informasjonsformål kan du også bruke nettstedet vårt aktivt for å få kontakt med oss eller registrere deg for nyhetsbrevet eller en fanpool. I tillegg til ovennevnte behandling av personopplysninger for rene informasjonsformål, behandler vi også ytterligere personopplysninger som vi trenger for å behandle og svare på din anmodning.

a.    Kontaktanmodning
For å kunne behandle og svare på dine anmodninger til oss, for eksempel via de forskjellige kontaktskjemaene, behandler vi personopplysningene som du har informert oss om. Disse opplysningene omfatter navn og e-postadresse, slik at vi kan sende deg et svar, så vel som den andre informasjonen som du sender til oss i forbindelse med underrettelsen.

Vi behandler personopplysninger når vi svarer på brukeranmodninger basert på følgende rettsgrunnlag:  

 • For å ivareta våre berettigede interesser i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR; vår berettigede interesse består av riktig svar på kundeanmodninger.   

b.    Nyhetsbrev og reklame-e-poster.
Med ditt samtykke bruker vi opplysninger for reklame- og markedsforskningsformål, f.eks. ved overføring av vårt nyhetsbrev. Vi behandler alltid fornavn og etternavn og e-postadresse som obligatorisk informasjon.

Du kan avbestille nyhetsbrevet når som helst ved å klikke på lenken i nyhetsbrevet og utføre avbestillingen.  

Vi behandler personopplysninger for formålene angitt her på følgende rettsgrunnlag:   

 • Ditt samtykke i samsvar med art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR.

 

III.    Lenker

Noen deler på nettstedet vårt inneholder lenker til tredjepartsnettsteder. Disse nettstedene er underlagt sine egne personvernprinsipper. Vi er ikke ansvarlig for deres virksomhet, herunder håndteringen av opplysninger. Skulle du sende informasjon til eller via slike tredjepartsnettsteder, må du lese gjennom personvernerklæringene for disse nettstedene før du sender dem informasjon som kan tilordnes deg.   

 

IV.    Kategorier av mottakere

Innledningsvis mottar bare våre ansatte informasjon om personopplysninger. Dessuten informerer vi andre mottakere som leverer tjenester til oss knyttet til nettstedet vårt, for så vidt dette er lovlig eller lovpålagt. Her begrenser vi videresendingen av personopplysninger til det vesentligste. Dels mottar våre tjenesteleverandører personopplysninger i egenskap av ordrebehandlere og er da strengt bundet til våre instrukser i forbindelse med håndteringen av personopplysninger. Dels håndterer mottakerne opplysninger uavhengig når de overføres til dem av oss.

Nedenfor er en liste over mottakerkategoriene for personopplysninger:

 • eksterne tjenesteleverandører for utsendelse av nyhetsbrev via e-post, svar på eller gjennomlesning av anmodninger eller behandling av konkurranser 
 • logistikktjenesteleverandør for å kunne sende varer, brev eller andre gjenstander  
 • forsikringsselskaper ved krav som gjøres gjeldende mot oss 
 • betalingstjenesteleverandører og banker under behandling av betalinger
 • IT-tjenesteleverandører under administrering og drifting av nettstedet vårt 
 • juridiske rådgivere for å gjøre gjeldende eller forsvare oss mot krav   

 

V.    Overføring til tredjestater

I forbindelse med bruk av Google-verktøy overfører vi din forkortede IP-adresse til USA. Dataoverføringen er basert på gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1250 truffet av EU-kommisjonen 12. juli 2016 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av vernet som oppnås ved hjelp av EUs og USAs vern av privatlivets fred.

Dessuten skal vi ikke overføre personopplysninger til land utenfor EU eller EØS eller til internasjonale organisasjoner.

 

VI.    Lagringstid

1.    Informasjonsmessig bruk av nettstedet


I tilfelle nettstedet vårt brukes for rene informasjonsformål, lagrer vi personopplysninger på følgende måte:  

 • Serverlogger lagres i opp til 3 måneder.
 • Informasjonskapslene vedrørende samtykke til bruk av informasjonskapsler skal lagres i én måned. 
 • Informasjonskapslene for valg av språk eller land skal lagres i tre måneder.
 • Informasjonskapslene som plasseres av Google Analytics, skal lagres på følgende måte: Informasjonskapselen _ga skal lagres i opp til 2 år, informasjonskapselen _gid skal lagres i 1 dag; alle andre Google Analytics-informasjonskapsler skal slettes senest 1 time etter at du forlater nettstedet. 
 • Loadbalancer-informasjonskapslene skal lagres i opp til 10 år. 
 • Ellers skal personopplysninger slettes uten opphold straks du har forlatt nettstedet vårt.   

Dessuten har du mulighet til å slette installerte informasjonskapsler selv når som helst.  

2.    Aktiv bruk av nettstedet  

I tilfelle aktiv bruk av nettstedet vårt skal vi bare lagre personopplysninger så lenge dette er påkrevd:

 • Opplysningene du overfører som del av anmodninger, skal innledningsvis lagres til anmodningen blir besvart. Eventuelt skal vi fortsette å lagre personopplysninger frem til foreldelsesfristen for eventuelle rettskrav fra forholdet med deg, slik at vi eventuelt kan bruke disse som bevis. Foreldelsesfristen skal generelt være mellom 3 og 5 år, men kan også være opp til 10 år. Ved begynnelsen av foreldelsesfristen skal vi slette personopplysninger med mindre vi er underlagt en lovfestet lagringsforpliktelse i samsvar med norsk lov.
 • I tilfelle du registrerer deg til fanpoolen lagres opplysninger til du avregistrer deg fra fanpoolen. 
 • I tilfelle konkurranser skal opplysninger slettes senest 4 uker etter at vinneren er kåret.  


VII.    Dine rettigheter som berørt person

Som berørt person har du følgende rettigheter som du kan gjøre gjeldende mot oss:
Rett til informasjon: Du har rett, når som helst etter art. 15 i gDPR, til å be om en bekreftelse av hvorvidt vi behandler relevante personopplysninger; hvis dette er tilfelle, skal du dessuten ifølge art. 15 i GDPR ha rett til å motta informasjon om disse personopplysninger og visse andre opplysninger (blant annet behandlingsformålene, kategoriene av personopplysninger, kategoriene av mottakere, den planlagte lagringstiden, opplysningenes opprinnelse, bruken av automatisert beslutningstaking og, i tilfelle opplysninger overføres til en tredjestat, nødvendige garantier) og en kopi av opplysningene.

Rett til korrigering: Du har rett ifølge art. 16 i GDPR til å be om at vi korrigerer personopplysningene vi har lagret hvis de er uriktige eller feilaktige.  

Rett til sletting: Du har rett, med forbehold om vilkårene fastsatt i art. 17 i GDPR til å be om at vi sletter personopplysninger om deg uten opphold. Retten til sletting skal ikke foreligge blant annet hvis behandlingen av personopplysningene er nødvendig for (i) å gjøre gjeldende retten til ytrings- og informasjonsfrihet, (ii) å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er pålagt (f.eks. lovfestede lagringsforpliktelser) eller (iii) å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare oss mot rettskrav.   

Rett til begrensning av behandling: Du har rett, med forbehold om vilkårene fastsatt i art. 18 i GDPR, til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysninger.   

Rett til dataportabilitet: Du har rett, med forbehold om vilkårene fastsatt i art. 20 i GDPR, til å be om at vi overrekke deg personopplysningene som gjelder deg, og som du har levert til oss, i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format.

Rett til tilbakekalling: Du har rett til å kalle tilbake ditt samtykke til behandlingen av personopplysninger når som helst med virkning for fremtiden.  

Rett til innsigelse: Du har rett, med forbehold om vilkårene fastsatt i art. 21 i GDPR, til å motsette deg behandlingen av personopplysninger, noe som vil si at vi må stoppe behandlingen av personopplysninger. Retten til innsigelse finnes bare innenfor grensene angitt i art. 21 i GDPR. Dessuten kan våre interesser stride mot stopp av behandlingen, noe som vil si at vi kan fortsette å ha lov til å behandle personopplysninger tross din innsigelse.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Du har rett, med forbehold om vilkårene fastsatt i art. 77 i GDPR, til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der du har ditt vanlige bosted, din arbeidsplass eller stedet for en mistenkt overtredelse, hvis du mener at behandlingen av personopplysningene vedrørende deg bryter GDPR. Retten til å klage skal finnes uavhengig av annen administrativ eller rettslig klagerett.
Tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for oss, er Datatilsynet: www.datatilsynet.no  

Vi anbefaler imidlertid at du i utgangspunktet alltid innkaller en klage hos oss på adressen som er oppført i avsnitt I (første side).

Dine forespørsler om utøvelse av dine rettigheter skal sendes, om mulig, skriftlig til adressen som er nevnt ovenfor under avsnitt I.


VIII.    Omfanget av dine forpliktelser til å gi opplysninger

I prinsippet er du ikke forpliktet til å informere oss om personopplysninger. Men hvis du ikke gjør det, kan vi ikke stille nettstedet vårt til rådighet for deg og kan ikke svare på anmodninger du sender til oss. Personopplysninger som er absolutt vesentlig for oss for ovennevnte behandlingsformål, er merket som sådan.  

 

IX.    Automatisert beslutningstaking / profilering
Vi bruker ikke automatisert beslutningstaking eller profilering (en automatisert analyse av dine personlige omstendigheter).
Informasjon om din rett til innsigelse, art. 21 i GDPR

Du har rett til når som helst å motsette deg behandling av opplysninger som finner sted på grunn av art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR (databehandling basert på en interesseavveining) eller art. 6 nr. 1 bokstav e i GDPR (databehandling i allmennhetens interesse) hvis det kan angis årsaker som følger av en spesiell situasjon. Dette skal også gjelde for profilering med hjemmel i denne bestemmelsen med hensyn til art. 4 nr. 4 i GDPR.

Skulle du gjøre en innsigelse, skal vi ikke lenger behandle personopplysninger med mindre vi kan verifisere tungtveiende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingstjenesten for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare oss mot rettskrav.

Vi behandler også personopplysninger i enkelttilfeller for å gjennomføre direkte annonsering. Skulle du ikke ønske å motta reklame, skal du ha rett til når som helst å motsette deg det; dette gjelder også for profilering for så vidt dette er knyttet til slik direkte reklame. Vi skal deretter iaktta denne innsigelsen i fremtiden. 

Vi skal ikke lenger behandle opplysninger når det gjelder direkte reklame hvis du motsetter deg behandling avdem for disse formålene. 
Din innsigelse trenger ikke å følge en særlig form, og bør om mulig rettes til: 


HARIBO Lakris AS
Grini Næringspark 6,
NO-1332 Østerås, Norway
E-post: :
Telefon: +47 67 15 55 00


X.    Endringer
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Endringer skal kunngjøres på nettstedet vårt gjennom publikasjon av den endrede personvernerklæringen. Når annet ikke er bestemt, skal slike endringer får virkning umiddelbart. Kontroller derfor denne personvernerklæringen regelmessig for å vise nyligste versjon.

Status: 25. mai 2018

Nettleseren din er ikke oppdatert. Denne siden krever at du bytter til en aktualisert nettleser.