Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Varslersystem

Overholdelse av lover og interne regler har prioritet hos HARIBO. For kun slik kan vi beskytte våre medarbeidere og forretningspartnere mot uberegnelige risikoer. Mulig urett hos HARIBO må derfor registreres, bearbeides og fjernes så tidlig som mulig.

Oppmerksomheten til alle og deres vilje til å henvise om mulig alvorlig urett i konkrete saker hjelper oss med dette. Vi legger vekt på tilsvarende henvisninger fra leverandører, kunder og andre. HARIBO har opprettet et varslersystem for slike henvisninger. Det kan nås under 

haribo.whistleblowernetwork.net  

hele døgnet og kan garantere at varsleren er helt anonym. Detaljer om funksjonsmåten, om anonymiteten til varsleren og om datavern finner du i varslersystemet under avsnittet “FAQ”.

Varslersystemet er kun ansvarlig for henvisninger om alvorlig feilatferd. Det inkluderer 

  • lovbrudd mot HARIBO, som bestikkelser, utroskap eller tyveri. 
  • Handlinger som setter HARIBO i fare for betydelige straffer, krav om skadeserstatning eller bøter, antitrust-brudd, hvitvasking eller grovt mangelfullt arbeidsvern.
  • Adferd som bryter menneskerettigheter, som f.eks. barne- eller slavearbeid eller bryter veldig betydelig miljøvern eller lovgivning mot diskriminering.  

Ved henvisninger om mindre alvorlig urett ber vi deg om å bruke andre måter til å melde fra, som f.eks. over din vanlige kontaktpartner hos HARIBO, vår forbrukerservice eller personalledelsen.

Nettleseren din er ikke oppdatert. Denne siden krever at du bytter til en aktualisert nettleser.