Zaufanie do naszych wyrobów

Tylko najwyższa jakość i przejrzystość gwarantują nasze największe dobro, jakim jest zaufanie naszych konsumentów, również w przyszłości.

Pracownica przy kotle produkcyjnym
Pracownica przy kotle produkcyjnym

Dzięki ogromnemu zaufaniu naszych konsumentów - z niewielkiej domowej kuchni, w której wyrabiane były słodycze, powstała międzynarodowa firma: dzisiaj jesteśmy obecni na pięciu kontynentach. Każdego dnia nasze zakłady opuszcza 160 milionów samych Złotych Misiów HARIBO. Jednak dwie rzeczy się nie zmieniły: po pierwsze nadal jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym, a po drugie cały czas stosujemy nasze bezkompromisowe podejście do jakości naszych wyrobów. Opierając się na takich fundamentach, jesteśmy w stanie wziąć na siebie rosnącą odpowiedzialność, która spoczywa na międzynarodowym przedsiębiorstwie produkującym słodycze.

Jakość jako postawa

Filozofia HARIBO „przede wszystkim jakość” jest stałym elementem naszego kanonu wartości od momentu powstania naszego przedsiębiorstwa w 1920 roku. Doskonała jakość nie jest dla nas jedynie sloganem, lecz towarzyszy nam w naszej codziennej pracy jako ustalona zasada. Ma ona swój początek na etapie opracowywania produktów oraz wykorzystywania najwyższej jakości surowców, które przed dalszym przetwarzaniem poddajemy dokładnej kontroli w formie regularnych analiz laboratoryjnych i kontroli dostaw. Na dalszych etapach monitorujemy każdy krok procesu produkcyjnego i poddajemy go surowym kontrolom w celu zapewnienia doskonałej jakości. W ten sposób gwarantujemy wysoki poziom bezpieczeństwa produktów. W rezultacie powstają produkty HARIBO, które przekonują do siebie konsumentów końcowych swoją świeżością, aromatami i smakami, a także konsystencją i wyglądem.

Jakość jako obszar zarządzania

W całym łańcuchu logistycznym – aż po nasz dział obsługi konsumenta – stawiamy na zapewnienie najwyższej jakości. W tym celu firma HARIBO korzysta z rozbudowanego międzynarodowego systemu zarządzania jakością. Podstawę stanowią obowiązujące w zakresie produkcji żywności wytyczne prawne, których przestrzeganie jest regularnie i bez zapowiedzi kontrolowane przez właściwe organy – na przykład stosowanie zasad analizy zagrożeń oraz nadzorowania krytycznych punktów kontrolnych (HACCP). Nasze wymagania sięgają jednak jeszcze dalej. Dlatego każdego roku zlecamy niezależnym podmiotom kontrolnym certyfikację wszystkich zakładów produkcyjnych HARIBO zgodnie z uznaną na szczeblu międzynarodowym normą w zakresie bezpieczeństwa żywności FSSC 22000. Dodatkowo nasz wewnętrzny zespół audytorów kontroluje regularnie i również bez zapowiedzi przestrzeganie różnych parametrów – na przykład wytycznych dotyczących receptur, higieny lub procesów.

Więcej informacji na temat naszego systemu zarządzania jakością można znaleźć tutaj.

Odpowiedzialna produkcja słodyczy obejmuje nie tylko wysokiej jakości surowce (składniki) oraz jakościowe, bezpieczne procesy produkcji oraz dostawy, lecz także przejrzyste informowanie konsumentów. HARIBO oferuje w tym zakresie liczne kanały, takie jak

  • formularz kontaktowy
  • opakowanie produktu
  • naszą stronę internetową
  • naszą stronę na Facebooku

W ten sposób chcemy umożliwić naszym konsumentom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. W nasze zasady przejrzystego informowania konsumentów wpisuje się również dobrowolne zobowiązanie do kierowania naszych reklam do osób dorosłych.

Wyroby HARIBO są synonimem chwil pełnych przyjemności, najwyższych wymogów jakościowych oraz odpowiedzialnej produkcji. Takie zasady realizujemy od 1920 roku – i w dalszym ciągu pozostaną one wymogami, które stosujemy wobec nas samych, oraz obietnicą wysokiej jakości złożoną przez nasze przedsiębiorstwo rodzinne.