W dobrym towarzystwie

Jesteśmy częścią społeczeństwa. Dlatego chcemy przyczynić się do jego rozwoju w przyszłości.

Rodzina stojąca z wózkiem na zakupy na parkingu przed supermarketem
Rodzina stojąca z wózkiem na zakupy na parkingu przed supermarketem

Jesteśmy częścią społeczeństwa, w których funkcjonujemy jako przedsiębiorstwo. Obracamy się w różnorodnym otoczeniu: różne grupy interesariuszy zgłaszają nam swoje oczekiwania. Dostosowanie tych oczekiwań do naszych własnych oraz uwzględnienie ich w naszej działalności również wpisuje się w odpowiedzialność HARIBO. Oprócz tego sami realizujemy naszą wizję, aby wnosić własny wkład w przyszłościowy rozwój naszego otoczenia.

Zaangażowanie i rozwój – HARIBO jako część społeczeństwa

Społeczna odpowiedzialność biznesu należy do istotnych działań naszego przedsiębiorstwa, ponieważ jesteśmy nierozerwalnie związani ze strukturami społecznymi w naszych lokalizacjach.

Pomagamy w kształtowaniu debaty

Nasze produkty cieszą się dużą popularnością w ponad 100 krajach. Chociażby tylko z tego powodu nasze zaangażowanie ma również aspekt społeczno-polityczny – na przykład w publicznej debacie na temat żywienia i środowiska naturalnego. HARIBO aktywnie działa w ramach licznych sieci i inicjatyw, ponieważ chce pomagać w opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań kluczowych problemów. Oto kilka przykładów:

  • The Initiative for Responsible Carnauba (IRC) – inicjatywa na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania wosku carnauba
  • Enactus – globalna sieć uniwersytetów, studentów i partnerów biznesowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • Wielosektorowa inicjatywa „Europejski Pakt Plastikowy” (HARIBO UK)

Konsumenci – obowiązek zapewnienia jakości dla wszystkich

Nasi konsumenci są – obok naszych pracowników – naszą najważniejszą grupą interesariuszy. Od 1920 roku decydują się na zakup wysokiej jakości słodyczy HARIBO. Od 1935 roku darzą nas swoim zaufaniem również w skali globalnej.

Dzisiaj wychodzimy naprzeciw upodobaniom konsumentów na całym świecie, oferując około 1000 różnych produktów – i cały czas rozszerzamy nasz główny asortyment o nowe produkty. Konsumenci, którzy preferują na przykład wysokiej jakości słodycze wegetariańskie lub o obniżonej zawartości cukru, są dla HARIBO tak samo ważni jak ci, którzy chcą zrezygnować z określonych składników z powodów religijnych. W odniesieniu do wszystkich wyrobów konsekwentnie dążymy do zapewnienia jedynego w swoim rodzaju smaku HARIBO oraz charakterystycznej tekstury.

Decydujące znaczenie ma dla nas to, aby nasi konsumenci również w przyszłości mogli mieć pewność, że słodkości HARIBO są najwyższej jakości i zostały wyprodukowane w sposób odpowiedzialny.

Zaangażowanie i dialog

Bezpośrednia wymiana informacji z konsumentami ma dla HARIBO zasadnicze znaczenie. W końcu nikt inny nie powie nam lepiej, czego oczekuje od naszych produktów. Dlatego regularnie przeprowadzamy ankiety, testy i badania rynkowe, aby poznać życzenia i wymagania konsumentów. Za pośrednictwem kontaktu mailowego oraz sieci społecznościowych utrzymujemy bezpośredni kontakt z naszymi klientami końcowymi.

Zaufanie – nigdy nie powierza się go na zawsze


W międzynarodowej ankiecie konsumenckiej „Most Trusted Brands” marka HARIBO uplasowała się w Niemczech na pierwszym miejscu w kategorii „Słodycze” również w 2020 roku – już po raz dziewiętnasty z rzędu. Pokazuje to, jak dużym zaufaniem darzą nas konsumenci już od długiego czasu. Z naszej strony pragniemy dalej zabiegać o zaufanie naszych konsumentów – również poprzez odpowiedzialną sprzedaż naszych wyrobów.

Sprzedaż – nasze dobre imię to nasza reklama


Proces budowania zaufania jest czasochłonny – i wymaga nie tylko wysokiej jakości produktów, lecz także ich odpowiedzialnej reklamy. Produkujemy słodycze – nasze wyroby nie są zatem podstawowym pożywieniem. Oznacza to przede wszystkim, że należy spożywać je z umiarem. W 2016 roku firma HARIBO dobrowolnie przyjęła jasny zbiór reguł związanych z reklamą. Nasza reklama jest skierowana tradycyjnie do osób dorosłych. To dobrowolne i niezależne zobowiązanie odnosi się do wszystkich aspektów sprzedaży produktów HARIBO.

Klienci – potrzeba wspólnego działania

Nasi klienci odgrywają w łańcuchach procesów HARIBO centralną rolę: są ogniwem łączącym nas z naszymi konsumentami. Również oni muszą zmierzyć się z tym, że odpowiedzialność uwzględniająca zrównoważony rozwój ma coraz większe znaczenie.

Handel artykułami spożywczymi jest dosyć specyficzny: w przypadku marek własnych nasi klienci mogą sami wpływać na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Jednak w przypadku wyrobów pochodzących od ich dostawców, które stanowią większą część ich asortymentu, muszą liczyć na to, że producenci sami prowadzą odpowiedzialną działalność produkcyjną.

Przejęcie i dokumentacja odpowiedzialności

W 2015 roku zdecydowaliśmy się na poddanie naszych zakładów produkcyjnych audytowi zgodnie z uznaną na arenie międzynarodowej normą SMETA, która dotyczy zrównoważonych i etycznych biznesowo praktyk. Prawie 90 procent naszych zakładów już przeszło audyt lub jest obecnie poddawanych powtórnemu audytowi. Do 2021 roku audytowi SMETA zostanie poddana cała Grupa HARIBO.

Odpowiedzialne postępowanie jest również elementem Kodeksu postępowania dostawców HARIBO. Oprócz tego mamy własny Kodeks postępowania, który reguluje wszystkie obszary odpowiedzialnych procesów i stosunków biznesowych.

Więcej na temat naszego Kodeksu postępowania