Środowisko potrzebuje odpowiedzialności

Zdrowe środowisko naturalne jest istotą przyszłościowego rozwoju. Dotyczy to nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw. Dlatego HARIBO chce wnieść swój wkład w ochronę środowiska.

niebieski samochód elektryczny z reklamą HARIBO przed stacją ładowania
niebieski samochód elektryczny z reklamą HARIBO przed stacją ładowania

Wyzwania ekologiczne i klimatyczne nieustannie przybierają na sile. Jednocześnie zdrowe środowisko naturalne jest niezbędnym warunkiem przyszłościowego rozwoju. Dlatego również w HARIBO zwracamy szczególną uwagę na kwestie odpowiedzialności za środowisko.

W naszym przypadku chodzi przede wszystkim o opakowanie: jakie właściwości muszą mieć nasze opakowania, aby gwarantowały optymalną jakość naszych wyrobów? Jakie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa żywności muszą być bezwzględnie spełnione? Jak nam się to udaje z uwzględnieniem możliwie niewielkiego wykorzystania zasobów? Jak zamierzamy jeszcze bardziej zwiększyć zdolność naszych materiałów opakowaniowych do recyklingu? Oraz: czy są alternatywy dla wykorzystywanych przez nas materiałów lub technologii?

Opakowania – dostatecznie bezpieczne i ograniczone do minimum

Opakowanie musi zapewniać ochronę i bezpieczeństwo

Opakowania artykułów spożywczych muszą przede wszystkich chronić swoją zawartość. W tym zakresie obowiązują surowe wymagania prawne (w UE na przykład rozporządzenie WE nr 1935/2004). Zawartość opakowania musi być zabezpieczona przed zanieczyszczeniem i zepsuciem. Oprócz tego opakowanie poprawia możliwości transportowe i umożliwia dłuższy okres przechowywania – bez obniżania jakości. W ten sposób opakowanie przyczynia się do ograniczenia strat w wyprodukowanej żywności. To również ma istotne znaczenie, ponieważ w produkcji żywności wykorzystuje się zwykle bardzo dużo zasobów, które są przeznaczane także na wyprodukowanie opakowania.

Opakowania HARIBO

Firma HARIBO poświęca swoim opakowaniom szczególną uwagę. Zasadniczo wykorzystujemy tylko jeden materiał opakowaniowy (tak zwany monomateriał): polipropylen (PP). To tworzywo sztuczne zwykle można z łatwością poddać recyklingowi, o ile odpowiednie struktury i procedury utylizacji są dostępne oraz stosowane. Kompozyty, które z trudem poddaje się recyklingowi, oraz opakowania przeznaczone na kilka sztuk danego artykułu stanowią w HARIBO absolutny wyjątek. Obecnie opakowania produktów HARIBO nadają się do recyklingu już w ponad 90 procentach – i posiadają certyfikację renomowanego instytutu cyclos-HTP.

W ramach przeprowadzanej w 2019 roku własnej analizy 100 najlepiej sprzedających się słodyczy i przekąsek w Niemczech (według raportu Nielsena za rok 2018*) przyjrzeliśmy się stosunkowi wagi pomiędzy zawartością a opakowaniem – w celach porównawczych zawsze w odniesieniu do 1000 gramów materiału wypełniającego. Wynik: wszystkie pięć produktów HARIBO spośród 100 popularnych towarów uplasowało się na czołowych miejscach rankingu oceniającego niskie wykorzystanie materiałów opakowaniowych. Nasze wyroby wypadły dobrze również w odniesieniu do możliwości recyklingu opakowania. Wspomniane produkty HARIBO nadawały się w 100 procentach do recyklingu.

* Marki handlowe nie zostały wymienione w rankingu Nielsena z nazwy. Dlatego wyliczenia odnoszą się do znanych z nazwy 76 produktów z TOP 100.

Opakowanie i recykling

Ponowne wykorzystywanie użytych surowców w zamkniętych obiegach materiałów zalicza się do głównych dźwigni, które mogą przyczynić do ograniczenia zużycia surowców – i jednocześnie zaoszczędzenia dużej ilości energii. Ta zasada obiegu zamkniętego wymaga zaistnienia dwóch elementów:

  • dobrze funkcjonującej gospodarki odpadami (jak na przykład w Niemczech)
  • surowce wtórne – czyli na przykład opakowania naszych produktów – muszą dotrzeć do punktu utylizacji; do tego muszą być już tak posortowane, aby można je było osobno wprowadzić do właściwego procesu recyklingu.

Jakość ponownie wykorzystanych surowców (tak zwanych recyklatów) jako materiałów wyjściowych jest coraz lepsza; jednak w segmencie opakowań żywności, który podlega surowym regulacjom prawnym, dochodzą one do własnych granic. Dotyczy to na przykład zanieczyszczeń w procesie recyklingu, których należy unikać – maksymalnie czysta segregacja materiałów przez firmę zajmującą się utylizacją stanowi tutaj niezbędny warunek, aby można było wykorzystywać recyklaty do produkcji opakowań żywności.

Istotnym wyzwaniem dla recyklingu są niedostateczne struktury utylizacji, które występują jeszcze w wielu krajach na całym świecie. Bez odpowiednich struktur materiały opakowaniowe, które nadają się do recyklingu, trafiają w próżnię.

Dalszy rozwój naszych opakowań

Nieustannie staramy się udoskonalać nasze opakowania. Realizujemy przy tym przede wszystkim trzy cele, takie jak:

  • Ograniczenie opakowań
  • Dalsze zwiększanie zdolności do recyklingu (tak zwany Design for Recycling)
  • Alternatywne materiały

Istnieją różne analizy – tak samo jak w przypadku ekologicznych, ulegających biodegradacji czy kompostowalnych tworzyw sztucznych – na ile opakowania z papieru lub tak zwane biologiczne tworzywa sztuczne mogą stanowić alternatywę. Nawet organizacje działające na rzecz ochrony środowiska dochodzą do wniosku, że wspomniane materiały opakowaniowe – bazując na aktualnym stanie nauki i techniki – w ogólnym ujęciu ekologicznym z reguły nie wykazują mniejszego wpływu na środowisko naturalne niż materiały opakowaniowe wytwarzane na bazie ropy naftowej.

Będziemy jednak aktywnie śledzić rozwój technologiczny w tym obszarze, jak również będziemy cały czas badać potencjalne możliwości zastosowania i, jeśli perspektywy sukcesu okażą się dostateczne, będziemy je testować.