Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Användarvillkor

Användning av webbplatsen

 

§ 1 Ansvar för innehåll, hyperlänkar

Vi ansvarar för det egna innehållet på vår webbplats i enlighet med allmänt gällande regler. Vi har ställt samman innehållet på vår webbplats med största omsorg och anstränger oss för att kontrollera det med jämna mellanrum. Trots detta garanterar vi inte att innehållet är korrekt, aktuellt, fullständigt eller alltid tillgängligt. Bindande information, konsultation, rekommendationer eller förklaringar ges endast inom ramen för personlig kommunikation. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, komplettera, korta ner eller helt ta bort innehållet på vår webbplats. Vi går heller inte i god för att innehållet på vår webbplats lämpar sig för användarna och deras syften. Vår webbplats innehåller även länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part vars innehåll vi inte kan påverka. Vi delar inte på något sätt åsikterna i detta innehåll och ansvarar inte heller för dessa. För innehållet på länkade webbplatser ansvarar endast respektive operatör. När vi länkade till sidorna kunde vi inte konstatera något olagligt innehåll på dem. Det är dock inte rimligt att genomföra efterhandskontroller av innehållet på de länkade webbplatserna utan konkreta tecken på brott. Kontakta oss omedelbart om du genom våra länkar hamnar på sidor vars innehåll verkar olagligt. Om vi konstaterar att innehållet på de länkade sidorna är olagligt på något sätt kommer vi omedelbart att ta bort länkarna. Den här förklaringen gäller för alla länkar som är inbäddade på vår webbplats.

 

§ 2 Teknisk information

Vid digitalisering av data kan fel uppstå. Olika webbläsare och individuella programvaruinställningar kan påverka hur innehållet på vår webbplats visas.

 

§ 3 Användningsområde

Vår webbplats är avsedd för användning i Sverige och har tagits fram på grundval av svensk lagstiftning. Den här webbplatsen är inte avsedd att användas i områden utanför Sverige. Vi ansvarar inte för att vår webbplats lämpar sig för användare i andra länder eller för att den kan användas eller är rättsligt tillåten i länder utanför Sverige.

 

§ 4 Upphovsrätt

Vår webbplats innehåll, utformning och uppbyggnad är upphovsrättsligt skyddade och vi förbehåller oss uttryckligen samtliga skyddsrätter. Innehållet på webbplatsen får inte kopieras, bearbetas, spridas eller användas på något annat sätt utan vårt skriftliga godkännande, såvida inte åtgärden enligt lag är tillåten utan godkännande. Nedladdningar och kopior av dessa sidor är endast tillåtna för privat, icke kommersiellt bruk, såvida inget annat anges i respektive fall. Det är inte tillåtet att placera hyperlänkar på vår webbplats, i synnerhet ej deep links, inline-links eller links i frame-tekologi, utan vårt skriftliga godkännande.

Du använder en äldre webbläsare. Du måste uppdatera till en nyare webbläsare för att den här webbplatsen ska kunna visas korrekt.