Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Kullanıcı koşulları

Internet sayfası kullanımı

 

§ 1 İçerik ve hiper bağ sorumluluğu

Web sayfamızın kendi içeriği konusunda genel yasalar kapsamında sorumluyuz. Bu internet teklifli içerisindeki bilgileri düzenli bir şekilde oluşturduk ve sürekli kontroller gerçekleştirmek konusunda çaba harcamaktayız. Yine de içeriğin doğruluğu, güncelliği, tamlığı veya sürekli erişilebilirliği konusunda garanti sağlayamayız. Bağlayıcı bilgiler, öneriler ya da açıklamalar sadece bireysel iletişim ile sağlanır. İnternet teklifimiz konusunda her zaman değiştirme, ekleme yapma, kısaltma yapma ya da tamamen kaldırma hakkımız saklıdır. Ayrıca internet teklifimizin içeriğinin kullanıcı ve amaçları için uygun olup olmadığı konusunda da herhangi bir sorumluluk taşımayız. Teklifimizde içerikleri ile ilgili herhangi bir etkimizin bulunmadığı başkalarının web sitelerine bağlantılar mevcuttur. Bu içerikleri asla benimsememekteyiz ve bu konuda herhangi bir yükümlülük üstlenmeyiz. Bağlantılı olan web sitelerinin içeriklerinden sadece ilgili sağlayıcı sayfalar sorumludur. Bağlantılı sayfaların herhangi yasadışı bir içeriğe sahip olduğunu görmedik. Ancak belirli bir ipucu ya da yasa ihlali olmaksızın bu sayfaların daha sonra kontrol edilmesi bizden beklenemez. Sayfamız üzerinden ulaştığınız web sitelerinde içeriği şüpheli görünen sayfalar hakkında derhal bizi bilgilendiriniz. Bağlantılı sayfalar ile ilgili olarak herhangi bir yasa ihlalini öğrenir öğrenmez bu tür bağlantıları derhal sayfamızdan çıkartırız. Bu açıklama sayfamızda bağlantısı bulunan tüm sayfalar için geçerlidir.

 

§ 2 Teknik uyarılar

Verilerin dijital ortama atılması esnasında hatalar oluşabilir. Çeşitli Internet- tarayıcılarının kullanımı ile ve şartlı olarak bireysel yazılım ayarları sebebi ile içeriğin gösterilmesinde sapmalar oluşabilir.

 

§ 3 Erişim Alanı

Bu Kullanım Şartları ve Sitenin tarafınızdan kullanılması Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu Siteyi kullanarak, herhangi bir ihtilaf durumunda, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul etmiş olursunuz.

 

§ 4 Telif hakkı

Internet teklifimizin içeriği, yapısı ve yapılandırması telif hakkı ile korunmaktadır ve her türlü koruma hakkımız kati şekilde saklı kalmaktadır. Ayrıca yasal düzenlemeler gereğince onay gerekmediği sürece, her türlü çoğaltma, işleme, dağıtım ve her türlü değerlendirme için yazılı onayımız gerekmektedir. Bu sayfaların indirilmesi ve kopyalanması sadece özel amaçlar için izin verilir ve ticari kullanımı yasaktır. İstisnai durumlarda başka bir hususun söz konusu olmasında da kullanıma izin verilebilir. İnternet sayfamıza hiper bağların konulması özellikle Deep Links, Inline-Links ya da Frame-Teknolojisi olan bağlantılar sadece önceden alınmış yazılı onayımızla gerçekleştirilebilir.

Eski bir tarayıcı kullanmaktasınız. Bu web sayfasının doğru şekilde gösterebilinmesi için lütfen güncel bir tarayıcına geçiniz.