Ilmoitusjärjestelmä

Lakien ja sisäisten sääntöjen noudattaminen on HARIBOlle ensiarvoisen tärkeää. Vain siten voimme suojata yritystämme, työntekijöitämme ja liikekumppaneitamme näkyviltä riskeiltä. Tämän vuoksi mahdollinen virheellinen käytös HARIBOlla on tunnistettava, käsiteltävä ja kitkettävä pois mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarvitsemme tässä jokaisen apua ja valmiutta osoittaa meille mahdolliset vakavat väärinkäytökset mahdollisimman konkreettisesti. Arvostamme toimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden kolmansien osapuolten antamaa tietoa. HARIBO on kehittänyt tähän tarkoitukseen ilmoitusjärjestelmän. Se on käytettävissä osoitteessa

haribo.whistleblowernetwork.net

vuorokauden ympäri. Ilmoittajan henkilöllisyys pysyy täysin salassa. Toiminnoista, ilmoittajan anonymiteetistä ja tietosuojasta on ilmoitusjärjestelmämme Usein kysyttyä -osiossa.

Ilmoitusjärjestelmä on suunniteltu ainoastaan vakavista väärinkäytöksistä ilmoittamiseen. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • HARIBOa vastaan tehdyt rikokset, kuten lahjonta, väärinkäytös tai varkaus
  • toiminta, jonka vuoksi HARIBO joutuu huomattavien rangaistusten, vahingonkorvausvaateiden tai sakkojen uhan alaiseksi; esimerkiksi kartellilain rikkominen, rahanpesu tai pahoin laiminlyödyt työsuojelumääräykset
  • ihmisoikeuslakien vastainen käyttäytyminen, kuten lapsi- tai orjatyön hyväksyminen tai ympäristönsuojelun tai syrjinnän vastaisten säädösten huomattava rikkominen.

Käytä lievempien väärinkäytösten tai rikkomusten ilmoittamiseen muita kanavia. Voit ottaa yhteyttä esimerkiksi HARIBO-yhteyshenkilöösi, kuluttajapalveluumme tai henkilöstöosastoon.