Vastuullisuus

Eettinen ja sääntöjen mukainen toiminta on asiakkaiden, liikekumppaneiden ja työntekijöiden luottamuksen ja siten yrityksemme pitkäaikaisen taloudellisen menestyksen välttämätön perusta. Jokainen työntekijämme – niin oppisopimuskoulutettava kuin toimitusjohtaja – on vastuussa oikeiden päätösten tekemisestä ja siitä, että väärinkäytöksiä ei suvaita HARIBOlla eikä liikekumppaneittemme luona.

HARIBOn eettisissä ohjeissa kuvataan, kuinka tämä vaatimus toteutetaan päivittäin käytännössä. Tärkeitä siihen liittyviä aiheita ovat:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.