Polityka prywatności

(Stan na: 8 grudnia 2021r.)

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle istotna. W ramach wszystkich operacji przetwarzania danych postępujemy zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z art. 12, 13 i 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy poniżej, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej www.haribo.com.

I. Administrator

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest

HARIBO Sp.z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

Tel. +48 22 836 11 92
Faks +48 22 837 79 79

II. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

Anna Michowska-Stasik
E-mail: anna@michowska.pl

JNS Spółka z o.o.
Wróblewskiego 18
93-578 Łódź

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności podawania swoich danych osobowych. W takim przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe na poziomie technicznym:

a. Techniczne udostępnienie strony internetowej

W celu technicznego udostępnienia strony internetowej wymagane jest przetwarzanie Państwa określonych danych, które są przekazywane automatycznie, tak aby Państwa przeglądarka wyświetlała naszą stronę internetową i aby mogli Państwo z niej korzystać. Takie informacje są automatycznie gromadzone podczas każdego wywołania naszej strony internetowej i następnie zapisywane w plikach dziennika naszego serwera. Odnoszą się one do systemu informatycznego komputera, na którym wywoływana jest strona internetowa. W ramach tego procesu pobierane są następujące informacje:

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina dostępu
 • wywołany adres URL łącznie z metodą HTTP i parametrami GET + wersja protokołu
 • wielkość bajtów odpowiedzi serwera
 • odsyłacz HTTP
 • używana przeglądarka i jej wersja
 • używany system operacyjny i jego wersja

Aby zabezpieczyć dane wejściowe przed atakami, używamy rozwiązania antybotowego Friendly Captcha. Przetwarzamy następujące informacje:

 • Wartość funkcji haszującej (szyfrowanie jednokierunkowe) przychodzącego adresu IP (przechowywana jest tylko wartość funkcji haszującej, a nie adres IP)
 • Dane nagłówka żądania HTTP, w szczególności agent użytkownika, źródło i strona odsyłająca
 • Data/godzina żądania
 • Wersja używanego widżetu
 • Liczba żądań z (zaszyfrowanego/zahaszowanego) adresu IP w określonym przedziale czasowym
 • Odpowiedź problemu arytmetycznego rozwiązanego przez komputer gościa

Oprócz tego używamy plików cookie, aby mogli Państwo korzystać z naszej strony internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej albo przez przeglądarkę internetową podczas wywoływania strony internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywoływania strony internetowej. Te pliki cookie wykorzystujemy wyłącznie do udostępniania Państwu naszej strony internetowej wraz z jej funkcjami technicznymi. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą zostać udostępnione bez użycia plików cookie. W poniżej wymienionych plikach cookie informacje, które są podawane za każdym razem, są przy tym zapisywane i przesyłane do nas:

W ten sposób możemy poprawiać jakość naszej strony internetowej. Nie wykorzystujemy Państwa danych, które zgromadziliśmy za pomocą wspomnianych plików cookie, do tworzenia profili użytkowników ani do analizy Państwa zachowania w internecie.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby technicznego udostępnienia naszej strony internetowej w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje na temat naszych produktów lub wydarzeń; oraz
 • w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, aby udostępnić Państwu naszą stronę internetową pod względem technicznym. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na udostępnieniu Państwu atrakcyjnej, sprawnie funkcjonującej i przyjaznej użytkownikom strony internetowej, jak również na podjęciu działań służących ochronie naszej strony internetowej przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz zapobieżeniu sytuacji, aby nasza strona internetowa stwarzała zagrożenia cybernetyczne wobec osób trzecich.

b. Analiza statystyczna korzystania z witryny i zwiększenie zasięgu

Na potrzeby analizy statystycznej korzystania z naszej strony internetowej używamy – za Państwa zgodą – narzędzi analitycznych. W ten sposób możemy poprawiać jakość naszej strony internetowej i jej treści. Dowiadujemy się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, i na podstawie tych informacji możemy nieustannie optymalizować naszą ofertę. Informacje pozyskane w ramach analizy statystycznej korzystania z naszej strony internetowej nie będą zestawiane z Państwa innymi danymi, które zostały zebrane w ramach korzystania z witryny. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu analizy statystycznej korzystania z naszej strony internetowej na podstawie Państwa zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji IP na naszej stronie internetowej Państwa adres IP jest wcześniej skracany przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje przeniesienie pełnego adresu IP na serwer Google w USA oraz jego skrócenie na tym serwerze. Na nasze zlecenie Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu strony i świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z witryny i internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany w ramach usługi Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, wykluczając tym samym możliwość powiązania z konkretną osobą.

Więcej informacji na temat używanych plików cookie, ewentualnie udzielonej przez Państwa zgody oraz zarządzania plikami cookie można znaleźć w rozdziale Techniczne udostępnienie strony internetowej (a.).

Szczegółowe informacje na temat Warunków korzystania ze strony internetowej oraz ochrony danych przez lub w związku z wykorzystywaniem Google Analytics są dostępne pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/

Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Tag Manager firmy Google. Google Tag Manager jest rozwiązaniem, które pozwala nam na zarządzanie naszymi tagami internetowymi poprzez interfejs. Sama usługa Google Tag Manager (która wdraża tagi) jest domeną „bez plików cookie” i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Usługa Google Tag Manager po prostu uwalnia inne tagi, które mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie dezaktywacja ta pozostanie w mocy w odniesieniu do wszystkich tagów śledzenia wdrożonych za pośrednictwem Google Tag Manager.

Więcej informacji na temat używanych plików cookie, ewentualnie udzielonej przez Państwa zgody oraz zarządzania plikami cookie można znaleźć w rozdziale Techniczne udostępnienie strony internetowej (a.).

2. Aktywne korzystanie ze strony internetowej

Oprócz korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych mogą Państwo korzystać z niej również w aktywny sposób, na przykład do nawiązania z nami kontaktu albo do zgłoszenia do naszego newslettera lub grupy fanów. W uzupełnieniu wyżej omówionego przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych przetwarzamy również Państwa inne dane osobowe, które są nam niezbędne do rozpatrzenia i odpowiedzi na Państwa zapytanie.

a. Zapytania w sprawie kontaktu

Aby rozpatrzyć i odpowiedzieć na Państwa zapytania, które zostały do nas przesłane na przykład za pośrednictwem różnych formularzy kontaktowych, przetwarzamy dane osobowe, które przekazali nam Państwo w związku z takim zapytaniem. Tego rodzaju dane obejmują w każdym przypadku Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail, niezbędne do dostarczenia odpowiedzi, jak również inne informacje przesłane w ramach zapytania.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytania w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; nasz prawnie uzasadniony interes polega na rzetelnej odpowiedzi na zapytania przesłane przez konsumentów końcowych lub inne zainteresowane strony.

b. Newsletter, e-maile reklamowe i grupa fanów

Za udzieloną nam zgodą wykorzystujemy Państwa dane do celów reklamowych i związanych z badaniami rynkowymi, na przykład do wysyłki naszego newslettera lub uczestnictwa w grupie fanów. W każdym przypadku przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres e-mail oraz oświadczenie, że mają Państwo co najmniej 16 lat; są to dane obowiązkowe. W przypadku grupy fanów konieczne jest również podanie kodu pocztowego miejsca zamieszkania. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w wymienionych tutaj celach na podstawie Państwa zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z newslettera; w tym celu muszą Państwo kliknąć link podany w newsletterze oraz przejść przez proces rezygnacji z newslettera.

IV. Linki

Niektóre sekcje naszej strony internetowej zawierają linki do stron internetowych dostawców będących stronami trzecimi. Te strony internetowe podlegają własnym zasadom ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron, w tym za postępowanie z danymi. Jeżeli przesyłają Państwo informacje do dostawców będących stronami trzecimi albo za pośrednictwem witryn takich dostawców, powinni Państwo sprawdzić oświadczenia o ochronie danych na tych stronach, zanim prześlą Państwo do tych dostawców informacje, które mogą zostać przyporządkowane do Państwa osoby.

V. Kategorie odbiorców

Najpierw tylko nasi pracownicy otrzymują dostęp do Państwa danych osobowych. Następnie przekazujemy Państwa dane osobowe, o ile jest to dozwolone lub wymagane przepisami prawa, innym odbiorcom, którzy świadczą dla nas usługi związane z naszą stroną internetową. Przekazywanie Państwa danych osobowych ograniczamy do niezbędnego minimum. Częściowo również nasi usługodawcy otrzymują Państwa dane osobowe jako podmioty przetwarzające i wówczas są oni ściśle związani naszymi poleceniami w zakresie obchodzenia się z Państwa danymi osobowymi. Odbiorcy mogą również po części sami decydować o sposobie postępowania z Państwa danymi, które im przekażemy.

Poniżej wymieniamy kategorie odbiorców Państwa danych osobowych:

 • Zewnętrzni dostawcy usług programowania witryny www.haribo.com, tj. Scholz & Volkmer GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65183 Wiesbaden, Niemcy,
 • Zewnętrzni dostawcy usług hostingu witryny www.haribo.com, tj. PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Niemcy, Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 – 22, D-85748 Garching, Niemcy, oraz Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave, Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, USA,
 • Zewnętrzni dostawcy usług e-mailowej wysyłki newslettera, tj. Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy
 • Zewnętrzni dostawcy usług rozwiązania antybotowego na stronie internetowej www.haribo.com jest Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Niemcy,
 • Zewnętrzni dostawcy usług udostępniania funkcji wyszukiwania w witrynie www.haribo.com, tj. Elasticsearch B.V., Keizersgracht 281, Amsterdam 1016 –Ed, Holandia,
 • Zewnętrzni dostawcy usług odpowiadania na zapytania bądź weryfikacji zapytań lub przeprowadzania konkursów,
 • Dostawcy usług logistycznych w związku z dostarczaniem Państwu towarów, listów lub innych przedmiotów
 • Ubezpieczyciele w związku z dochodzeniem wobec nas roszczeń,
 • Dostawcy usług płatniczych i banki w związku z realizacją płatności,
 • Dostawcy usług IT w związku z administrowaniem naszą witryną i jej hostingiem,
 • Doradcy prawni w związku z dochodzeniem i oddalaniem roszczeń.
 • Google Analytics
 • Youtube
 • Monotype

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich

W ramach korzystania z różnych narzędzi dane osobowe są przesyłane do USA. Transfer danych opiera się na decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. W pozostałych przypadkach nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG ani organizacjom międzynarodowym.

VII. Okres przechowywania

1. Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych przechowujemy Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 • Dzienniki serwera są przechowywane do 3 miesięcy.
 • Okres przechowywania umieszczonych plików cookie jest wskazany w sekcji Techniczne udostępnienie strony internetowej (a.).
 • Dane zebrane przez Friendly Captcha zostaną usunięte po 30 dniach.
 • W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe są usuwane niezwłocznie po opuszczeniu naszej strony internetowej.
 • Oprócz tego mogą Państwo sami usunąć w dowolnym momencie umieszczone pliki cookie.

2. Aktywne korzystanie ze strony internetowej

W przypadku aktywnego korzystania z naszej strony internetowej przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne:

 • Dane, które przekazali nam Państwo w ramach zapytań, przechowujemy najpierw przez okres niezbędny do odpowiedzi na Państwa zapytanie. Ponadto przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń prawnych wynikających z zawartego z Państwem stosunku, aby w razie potrzeby użyć ich jako środków dowodowych. Okres przedawnienia zwykle trwa od 12 do 36 miesięcy, jednak może wynosi nawet 30 lat. Wraz z upływem okresu przedawnienia usuwamy Państwa dane osobowe, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przechowywania, przewidziany na przykład w kodeksie handlowym (§§ 238, 257 ust. 4 HGB) lub kodeksie podatkowym (§ 147 ust. 3, 4 AO). Odnośne okresy obowiązkowego przechowywania danych mogą wynosić od dwóch do jedenastu lat.
 • W przypadku zgłoszenia do newslettera lub grupy fanów Państwa dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z newslettera lub uczestnictwa w grupie fanów.
 • W przypadku konkursów Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej 4 tygodnie po ogłoszeniu zwycięzców.

VIII. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Na mocy przepisów prawa przysługują Państwu jako osobie, której dane dotyczą, następujące prawa, z których mogą Państwo wobec nas skorzystać:

Prawo dostępu do danych: zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.; jeśli ma to miejsce, zgodnie z art. 15 RODO są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych i do innych informacji (np. cele przetwarzania, kategorie danych osobowych, kategorie odbiorców, planowany okres przechowywania, przysługujące prawa, pochodzenie danych, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz odpowiednie gwarancje w przypadku przekazywania danych do państw trzecich), jak również są Państwo uprawnieni do otrzymania kopii swoich danych.

Prawo do sprostowania danych: zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo zażądać od nas sprostowania przechowywanych danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub błędne.

Prawo do usunięcia danych: zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje jednak, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do: (i) realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (ii) wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlegamy (np. ustawowe obowiązki przechowywania danych) lub (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych: zgodnie z art. 20 RODO mogą Państwo zażądać od nas przekazania Państwu dotyczących Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do wycofania zgody: mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do sprzeciwu: zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w rezultacie czego będziemy musieli zakończyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Prawo do sprzeciwu obowiązuje wyłącznie w granicach przewidzianych w art. 21 RODO. Zakończenie przetwarzania mogą jednak uniemożliwiać nasze interesy, w związku z czym pomimo Państwa sprzeciwu możemy być uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: zgodnie z art. 77 RODO mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawo do wniesienia skargi obowiązuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków zaskarżenia.

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Krajowy Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji w Nadrenii-Palatynacie
Prof. dr Dieter Kugelmann
Adres biura: Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
Adres pocztowy: Skrytka pocztowa 3040, 55020 Mainz
Telefon:06131/208-2449
Telefaks:06131/208-2497
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Zalecamy jednak, aby zawsze najpierw przesłać skargę do naszego inspektora ochrony danych.

Wnioski w sprawie skorzystania z przysługujących praw prosimy przesyłać w miarę możliwości w formie pisemnej na wyżej podany adres lub kierować bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

IX. Zakres Państwa obowiązków w zakresie przekazywania danych

Zasadniczo nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie przekażą nam Państwo swoich danych osobowych, nie będziemy mogli udostępnić Państwu naszej strony internetowej lub odpowiedzieć na Państwa zapytania. Dane osobowe, które są bezwzględnie potrzebne do wyżej określonych celów przetwarzania, są odpowiednio oznaczone jako takie.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (zautomatyzowanej analizy Państwa warunków osobistych).

Informacje na temat przysługującego Państwu prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym), jeśli istnieją właściwe powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO, które także opiera się na tym przepisie.

W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe również na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać reklam, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw; dotyczy to również profilowania, o ile ma ono związek z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten będziemy brać pod uwagę także w przyszłości.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe przestaną być przetwarzane do takich celów.

Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie i w miarę możliwości należy go skierować do

HARIBO Sp.z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

Tel. +48 22 836 11 92
Faks +48 22 837 79 79

XI. Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie zmienionej Polityki prywatności na naszej stronie internetowej. O ile nie zostało ustalone inaczej, zmiany te staną się natychmiast skuteczne. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności, aby mieć wgląd w najbardziej aktualną wersję.