System sygnalizowania naruszeń

Przestrzeganie przepisów prawa i wewnętrznych zasad ma w HARIBO priorytetowe znaczenie. Tylko w ten sposób możemy chronić nasze przedsiębiorstwo, naszych pracowników i naszych partnerów handlowych przed nieprzewidywalnymi zagrożeniami. Dlatego ewentualne niewłaściwe zachowanie w strukturach HARIBO należy jak najwcześniej rozpoznać, zweryfikować i zlikwidować.

Pomaga nam w tym wzmożona uwaga wszystkich wokół oraz ich gotowość do sygnalizowania potencjalnie niewłaściwych zachowań o dużej wadze w konkretnych sytuacjach. Przykładamy wagę do takich sygnałów ze strony dostawców, klientów i innych osób trzecich. Na potrzeby zgłaszania takich sygnałów koncern HARIBO opracował system sygnalizowania naruszeń. Jest on dostępny 24/7 pod adresem

haribo.whistleblowernetwork.net

i może zapewnić pełną anonimowość osoby dokonującej zgłoszenia. Szczegółowe informacje na temat sposobu działania tego systemu, anonimowości osoby zgłaszającej oraz ochrony danych można znaleźć w naszym systemie sygnalizowania naruszeń w rubryce „FAQ”.

System sygnalizowania naruszeń jest przeznaczony do zgłaszania wyłącznie niewłaściwych zachowań o dużej wadze. Takie zachowania obejmują na przykład

  • Przestępstwa skierowane przeciwko HARIBO, np. przekupstwo, sprzeniewierzenie lub kradzież
  • Działania, które narażają HARIBO na ryzyko poniesienia znaczącej straty, roszczenia odszkodowawcze lub kary pieniężne, np. naruszenia prawa kartelowego, pranie brudnych pieniędzy lub istotny brak środków ochrony pracy
  • Sposoby postępowania, które naruszają prawa człowieka, np. wykorzystywanie pracy dzieci lub niewolników, istotne naruszanie wymogów w zakresie ochrony środowiska naturalnego lub przepisów antydyskryminacyjnych.

Do zgłaszania niewłaściwych zachowań o mniejszej wadze prosimy używać innych kanałów – sugerujemy skontaktowanie się ze swoją osobą kontaktową w HARIBO lub przedstawicielem działu HR.