Warunki korzystania ze strony internetowej

Korzystanie ze strony internetowej

§ 1 Odpowiedzialność za treści, hiperłącza

Za własne treści, które umieszczamy na naszych stronach, odpowiadamy zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Informacje zawarte w niniejszej ofercie internetowej opracowaliśmy z dołożeniem wszelkich starań i na bieżąco je weryfikujemy. Mimo to nie możemy zagwarantować ich prawidłowości, aktualności, kompletności ani bieżącej dostępności. Wiążące informacje, porady, zalecenia lub wyjaśnienia przekazujemy wyłącznie w ramach indywidualnej komunikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, skrócenia lub całkowitego wycofania naszej oferty internetowej w dowolnym momencie. Nie możemy zagwarantować również tego, że treści naszej oferty internetowej będą właściwe dla użytkownika i że będą nadawać się do jego celów. Nasza oferta zawiera również linki do stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. W żaden sposób nie przywłaszczamy sobie tych treści oraz nie bierzemy za nie odpowiedzialności. Za treści stron, do których prowadzą linki, odpowiada wyłącznie dany dostawca tych stron. Na stronach, do których prowadzą linki, nie rozpoznaliśmy żadnych treści niezgodnych z prawem. Jednak o ile nie istnieją konkretne przesłanki świadczące o naruszeniu prawa, stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie znajduje uzasadnienia. Jeżeli za pośrednictwem naszych linków trafili Państwo na strony, których treści budzą Państwa obawy, prosimy niezwłocznie przekazać nam taką informację. Tego rodzaju linki usuniemy niezwłocznie po uzyskaniu informacji, że treści, do których prowadzą, naruszają prawo. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków umieszczonych na naszych stronach.

§ 2 Wskazówki techniczne

Podczas digitalizacji danych mogą wystąpić błędy. Ze względu na korzystanie z różnych przeglądarek internetowych oraz w zależności od indywidualnych ustawień oprogramowania mogą wystąpić różnice w prezentacji treści.

§ 3 Obszar obowiązywania oferty

Nasza oferta internetowa jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie prawa polskiego. Wyświetlanie naszej oferty na obszarach poza Polską nie jest naszym zamiarem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za to, czy nasza oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

§ 4 Prawo autorskie

Zawartość, projekt i struktura naszej oferty internetowej są chronione prawem autorskim i wyraźnie zastrzegamy sobie wszelkie prawa ochronne w tym zakresie. Zwłaszcza powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie naszej oferty internetowej wymaga naszej pisemnej zgody, chyba że zgodnie z przepisami prawa działania takie są dozwolone jako niewymagające zgody. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Umieszczanie hiperłączy na naszych stronach internetowych, w szczególności linków głębokich, linków inline i linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za naszą uprzednią zgodą na piśmie.