Condiții de utilizare

Utilizarea paginii de internet

Secțiunea 1 Răspunderea pentru conținut, hyperlink-uri

Pentru propriul conținut de pe paginile noastre de internet suntem răspunzători, în limitele legilor aplicabile. Informațiile incluse în această ofertă de internet au fost redactate de către noi cu atenție și sunt verificate în permanență. Cu toate acestea nu putem oferi garanții pentru corectitudinea, caracterul actual și complet al acestora, precum și pentru disponibilitatea permanentă. Informațiile, recomandările, explicațiile și consultanța cu angajament ferm sunt comunicate de către noi doar în cadrul proceselor de comunicare individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica această ofertă de internet în orice moment, de a o completa, reduce sau închide în totalitate. Nu ne asumăm de asemenea nici adecvarea conținuturilor ofertei noastre de internet pentru utilizator și scopurile acestuia. Oferta noastră include și link-uri către pagini de internet ale unor terțe părți, al căror conținut nu îl putem influența. Nu ne însușim aceste conținuturi în nici un mod și nu ne asumăm nici un fel de răspundere pentru acestea. Răspunzător pentru conținutul paginilor de internet conectate prin linkuri este doar respectivul furnizor. Noi nu am putut observa conținuturi ilegale pe paginile de internet conectate prin linkuri. O verificare ulterioară, permanentă a conținuturilor paginilor conectate prin linkuri nu este rezonabilă, fără elemente de probă concrete. Dacă observați conținuturi suspecte pe pagini pe care ați ajuns prin linkuri de pe pagina noastră, vă rugăm să ne anunțați imediat. Aceste linkuri vor fi eliminate imediat ce luăm la cunoștință de respectiva neconformitate. Această declarație este valabilă doar pentru linkurile care se regăsesc pe paginile noastre.

Secțiunea 2 Informații tehnice

Digitalizarea datelor poate duce la generarea de erori. Utilizarea de diferite browsere de internet și setările de software individuale pot cauza o afișare diferită a conținuturilor.

Secțiunea 3 Drepturi de autor

Conținutul, conceptul și structura ofertei noastre de internet sunt protejate de drepturile de autor și ne rezervăm în mod explicit toate drepturile de protecție conexe. Cu precădere multiplicarea, modificarea, distribuirea și orice fel de valorificare necesită acordul nostru scris, în măsura în care activitatea nu este permisă fără acord, pe baza prevederilor legale aplicabile. Descărcarea și copierea acestor pagini sunt permise numai pentru utilizare personală, necomercială, mai puțin în cazurile în care s-a specificat altfel, de la caz la caz. Setarea de hyperlinkuri pe paginile noastre de internet, cu precădere a unor Deep Links, Inline-Links sau linkuri în tehnologie frame este permisă doar cu acordul nostru prealabil, în scris.