Podstawy naszej odpowiedzialności

Wewnętrzne struktury, wsparcie zewnętrzne oraz dialog z naszymi grupami interesariuszy tworzą fundament, na którym opiera się społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Responsibility) przedsiębiorstwa HARIBO.

Na stole w pomieszczeniu biurowym stoi laptop z dużym czerwonym Złotym Misiem
Na stole w pomieszczeniu biurowym stoi laptop z dużym czerwonym Złotym Misiem

Nasz model odpowiedzialności

Zajmowana przez nas czołowa pozycja w segmencie żelków owocowych i wyrobów z lukrecji wiąże się z właściwą odpowiedzialnością. W HARIBO bardzo dbamy o przestrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Responsibility, w skrócie CR). Jej istotne obszary przedstawiamy na modelu naszej odpowiedzialności. Model Corporate Responsibility przedsiębiorstwa HARIBO skupia się kluczowych obszarach, takich jak:

Pracownicy - to oni stoją za naszym sukcesem. Dobre i pewne miejsca pracy mają dla HARIBO zasadnicze znaczenie od 1920 roku. Dlatego zwracamy uwagę między innymi na edukację i dalsze kształcenie.

Społeczeństwo - dla nas społeczeństwo to nie tylko darowizny na szczytny cel. Tworzy ono także otoczenie, bez którego nie moglibyśmy funkcjonować jako przedsiębiorstwo. W związku z tym społeczeństwo w sposób bezpośredni ma istotne znaczenie dla naszej głównej działalności.

Nasza odpowiedzialność za środowisko naturalne ma ścisły związek z naszymi procesami produkcyjnymi. Nadrzędnym celem jest maksymalne ograniczenie naszego śladu ekologicznego. Istotą naszej odpowiedzialności są bezpieczne produkty o wysokiej jakości. Aby móc zagwarantować dostarczanie takich produktów, przywiązujemy szczególną uwagę do jakości, przejrzystych informacji oraz otwartego dialogu z naszymi konsumentami.

Odpowiednie struktury i procesy pozwalają nam odpowiedzieć na następujące pytania: Jak podchodzimy do naszych własnych wymagań? W których obszarach możemy jeszcze bardziej udoskonalić naszą działalność? Jakie projekty albo pomysły powinniśmy uwzględnić w naszych planach?

Możemy na tym skorzystać tylko wtedy, gdy nasze odpowiedzialne postępowanie zostanie zbadane przez stronę trzecią. Zewnętrzne oceny mogą dostarczyć nam wiarygodnych wskazówek, w których obszarach nasze przedsiębiorstwo może jeszcze bardziej zwiększyć swoje zaangażowanie. Aby spełnić nasze własne wymagania w zakresie etycznego zarządzania przedsiębiorstwem, poddajemy naszą działalność odpowiednim kontrolom. W 2015 roku firma HARIBO zdecydowała się na kompleksowy audyt przeprowadzany przez niezależną instytucję i dołączyła do międzynarodowej inicjatywy audytowej Sedex. Procedura audytowa SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) jest jedną z najobszerniejszych koncepcji audytowych i obejmuje cztery główne obszary (tak zwane filary):

  • Standardy pracy
  • Standardy etyki biznesowej
  • Standardy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
  • Standardy w zakresie ochrony środowiska

Do tej pory audytowi nie poddano jeszcze tylko dwóch zakładów produkcyjnych HARIBO na całym świecie. Niektóre zakłady przeszły już nawet drugą kontrolę w ramach ponownego audytowania. Do 2021 roku w ramach programu SMETA zostaną skontrolowane wszystkie zakłady należące do Grupy HARIBO.

Procedura SMETA stanowi jedną z zasadniczych podstaw Kodeksu dostawców HARIBO.

Obsługa i dialog

Zadowolenie z naszych produktów jest dla nas szczególnie ważne i dlatego HARIBO prowadzi bezpośredni dialog ze swoimi konsumentami – za pośrednictwem naszych cyfrowych kanałów komunikacji oraz wewnętrznych działów obsługi klienta. Pytania, pomysły, informacje zwrotne na temat poszczególnych produktów oraz propozycje poprawy są zawsze mile widziane – oczywiście tak samo jak zgłoszenia dotyczące naszej odpowiedzialności biznesowej.