Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Verkkovihjejärjestelmä

HARIBOlle tärkeysjärjestyksen kärjessä ovat lakien ja sisäisten sääntöjen noudattaminen. Vain niiden avulla voimme suojella yritystämme, työntekijöitämme ja liikekumppaneitamme ennalta arvaamattomilta riskeiltä. Tavoitteenamme HARIBOlla on tunnistaa, käsitellä ja lopettaa vääräksi havaittu käytös mahdollisimman nopeasti.

Tässä tavoitteessamme meitä auttaa jokaisen osapuolen valppaus sekä konkreettiset asiat, joihin jokaisen on helppo viitata havaitessaan käytökseen liittyviä vakavia ongelmia. Otamme kiitollisena vastaan tämän kaltaiset huomiot niin tavarantoimittajilta, asiakkailta kuin muiltakin kolmansilta osapuolilta. HARIBO on luonut tällaisia vihjeitä varten verkkovihjejärjestelmän. Se on käytössä osoitteessa 

haribo.whistleblowernetwork.net  

ympäri vuorokauden. Vihjeen antajan anonyymiys on järjestelmässä täysin turvattu. Lisätietoja toimintatavoista, vihjeen antajan anonyymiydestä ja tietosuojasta löytyy verkkovihjejärjestelmästämme kohdasta FAQ.

Verkkovihjejärjestelmä on tarkoitettu ainoastaan vakavan vääränlaisen käytöksen paljastamiseen. Tällaiseksi katsotaan esimerkiksi 

  • HARIBOon kohdistuvat rikokset, kuten lahjonta, petos tai varkaus.
  • Toimet, jotka altistavat HARIBOn merkittävien rangaistusten, vahingonkorvausvaatimusten tai sakkojen, kuten kilpailuoikeuden rikkomusten, rahanpesun tai vakavasti puutteellisen työturvallisuuden vaaralle
  • Ihmisoikeuksia loukkaavat käytännöt, kuten lapsityö tai orjatyö tai vakavasti ympäristöä tai syrjinnän vastaista lainsäädäntöä rikkova käytös.  

Muusta, vähemmän vakavasta käytöksestä ilmoittamiseen käytä muita kanavia, kuten HARIBOlla työskentelevää henkilöä, jonka puoleen tämän kaltaisissa tilanteissa kääntyisit tavallisestikin, kuluttajapalveluamme tai henkilöstöesimiestä.

Käytät vanhaa selainta. Päivitä selaimesi uudempaan versioon, jotta voit nähdä tämän sivun kunnolla.