Adatvédelmi nyilatkozat

(Utolsó módosítás: 2021. december 8.)

Fontos számunkra személyes adatai védelme. Minden adatkezelési folyamatot a jogszabályi előírások szerint végzünk. Az alábbiakban az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 12., 13. és 21. cikke értelmében tájékoztatjuk a személyes adatai kezeléséről a www.haribo.com weboldal (a továbbiakban: honlap) használata kapcsán.

I. Adatkezelő

Adatkezelő a GDPR értelmében:

Név: HARIBO Hungária Kft.
Cím: 8248 Nemesvámos Szeder u. 5.

Telefon:+36 88 520 500
Fax: +36 88 520 564
E-mail: info-hu@haribo.com

II. Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:

Név: Dr. Simon Emese
Cím: BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda, 1103, Budapest, Kőér utca 2/A

Telefon: +06 1 235 30 10
E-mail: adatvedelem@bdolegal.hu

III. Az adatkezelés célja és jogalapja

1. A honlap tájékozódási céllal történő használata

Honlapunkat felkeresheti anélkül, hogy a személyével kapcsolatban bármilyen adatot megadna. Ebben az esetben az alábbi célokból az alábbi személyes adatokat kezeljük:

a. A honlap technikai biztosítása
A honlap technikai biztosításához szükséges, hogy Önre vonatkozóan bizonyos automatikusan továbbított információkat kezeljünk annak érdekében, hogy a böngészője a honlapunkat megjelenítse és Ön a honlapot használni tudja. Ezek az információk a honlapunkon tett minden egyes látogatás alkalmával automatikusan rögzítésre és a szerver naplófájlokban tárolásra kerülnek, és az internetes oldalt megnyitó számítógép számítógépes rendszerére vonatkoznak. E körben az alábbi információk kezelésére kerül sor:

 • A felhasználó IP-címe
 • A hozzáférés dátuma és ideje
 • A lehívott URL a HTTP-módszerrel és a GET-paraméterekkel + a protokoll-verzióval együtt
 • A szerverválasz byte-mérete
 • HTTP-referer
 • A használt böngésző és verziója
 • A használt operációs rendszer és verziója

Ezenkívül a Friendly Captcha anti-bot megoldást használjuk a beviteli mezők automatikus támadások elleni védelmére. A következő információk kerülnek feldolgozásra:

 • A bejövő IP-cím hash értéke (egyirányú titkosítás) (az IP-címet elveti, csak a hash értéke kerül tárolásra)
 • HTTP-kérelem fejléc-adatai, különösen a felhasználói ügynök, a forrás és a hivatkozó
 • A kérelem dátuma/ideje
 • A használt widget verziója
 • A (hash-elt) IP-címről érkező kérések száma időszakonként
 • A látogató számítógépe által megoldott számtani feladatra adott válasz

Ezen kívül „sütiket” használunk, hogy a honlapunk használatát lehetővé tegyük az Ön számára. A „sütik“ az internetböngészőben, illetve az internetböngésző által a honlap lehívása során az Ön számítógépes rendszerében elmentett szövegfájlok. A süti olyan karaktersort tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyértelmű azonosítását a honlap következő lehívása esetén. A sütiket kizárólag arra a célra használjuk, hogy a honlapunkat teljes funkcionalitással az Ön rendelkezésére bocsáthassuk. A honlapunk egyes funkciói nem elérhetőek sütik használata nélkül.

A fenti sütik alkalmazása által javítani tudjuk a honlapunk minőségét. A fent említett sütik segítségével gyűjtött információkat nem használjuk felhasználói profil készítésére, sem az Ön böngészési magatartásának kiértékelésére.

Személyes adatait a honlapunk rendelkezésre bocsátásához, az alábbi jogalapok szerint kezeljük:

 • valamely szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint, abban az esetben, ha a honlapunkat azért keresi fel, hogy tájékozódjon a termékeinkkel és rendezvényeinkkel kapcsolatban; és
 • jogos érdekeink érvényesítése céljából a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint annak érdekében, hogy a honlapunk technikailag elérhető legyen az Ön számára. E vonatkozásban jogos érdekünk abban áll, hogy tetszetős, technikailag működőképes és felhasználóbarát honlapot biztosíthassunk Önnek, valamint honlapunk informatikai kockázatok elleni védelme érdekében intézkedéseket alkalmazzunk és megakadályozzuk, hogy honlapunk harmadik felek számára informatikai kockázatokat rejtsen, összefüggésben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel.

b. A honlap használatának statisztikai elemzése és az elérés növelése

A honlapunk használatának statisztikai elemzése érdekében az Ön hozzájárulásával elemző eszközöket alkalmazunk. Ezzel javítani tudjuk a honlapunk technikai és tartalmi minőségét. Megtudjuk, miként használják a holnapunkat és így állandóan optimalizálni tudjuk a kínálatunkat. A honlapunk statisztikai elemzése keretében gyűjtött információkat nem összesítjük az Ön egyéb, a honlappal kapcsolatban összegyűjtött adataival.

Személyes adatait honlapunk használatának statisztikai elemzéséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Ön hozzájárulásával kezeljük.

Google Analytics

Honlapunk Google Analytics-t, a Google Inc. által kínált webelemző szolgáltatást használ. A Google Analytics úgynevezett „sütiket“ alkalmaz; ezek az Ön számítógépén elmentett szövegfájlok lehetővé teszik honlapunk használatának elemzését. A honlap használata során a sütik által generált információkat a Google egy, az Amerikai Egyesült Államokban található szerverre továbbítja, és ott tárolja. Az IP cím anonimizálásának honlapunkon történő aktiválása esetén azonban a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban rövidíti. Csak kivételes esetekben fordulhat elő, hogy Google a teljes IP-címet az Amerikai Egyesült Államokban található szervereinek egyikére küldi, és ott rövidíti le. A Google a megbízásunkból arra használja ezt az információt, hogy kiértékelje az Ön honlap-használatát, jelentéseket állítson össze a honlap aktivitásairól és további, honlap-használattal és internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a honlap üzemeltetőjének. A Google Analytics címtartományán belül az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google által tárolt egyéb adatokkal.

A honlapunkon az „_anonymizeIp()“ bővítménnyel használjuk a Google Analytics-t. Ezáltal az IP-címek rövidítéssel kerülnek feldolgozásra, ennek köszönhetően kizárható a személyek közvetlen beazonosítása.

A honlapunkon felhasznált sütik kezelésével, valamint az Ön által adott hozzájárulással kapcsolatban további információt fentebb, a honlap technikai biztosítása (a.) pont alatt talál.

A Google Analytics használatának feltételeivel és a vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.google.com/analytics/terms/hu.html vagy a policies.google.com/?hl=hu honlapok valamelyikét.

Google Tag Manager

Honlapunkon a Google Inc. Google Tag Manager nevű szolgáltatását használjuk. A Google Tag Manager olyan megoldás, amelynek segítségével a forgalmazók egy adott felületen keresztül kezelhetik a honlap címkéit. Maga a Google Tag Manager szolgáltatás (amely a tageket alkalmazza) süti-mentes terület, és nem gyűjt személyes adatokat. Maga a Google Tag Manager szolgáltatás (amely elhelyezi a címkéket) egy sütik nélküli domain, amely nem gyűjt személyes adatokat. A Google Tag Manager más címkéket aktivál, amelyek bizonyos körülmények között adatokat gyűjtenek. A Google Tag Manager ezekhez az adatokhoz nem fér hozzá. A domain vagy a sütik szintjén történt deaktiválás esetén az a Google Tag Manager által elhelyezett valamennyi nyomkövetési címkére vonatkozóan érvényben marad.

A honlapunkon felhasznált sütik kezelésével, valamint az Ön által adott hozzájárulással kapcsolatban további információt fentebb, a honlap technikai biztosítása (a.) pont alatt talál.

2. A honlap aktív használata

Honlapunk pusztán tájékozódási céllal történő használata mellett Ön a honlapot aktívan is használhatja arra, hogy velünk kapcsolatba lépjen. A személyes adatoknak a fentiekben leírt, pusztán tájékozódási céllal történő honlap-használat keretében megvalósuló kezelésén túlmenően az aktív használat során további személyes adatokat kezelünk, amelyekre az Ön megkereséseinek feldolgozásához és megválaszolásához van szükségünk.

Kapcsolatfelvétel

Annak érdekében, hogy feldolgozhassuk a pl. különböző kapcsolatfelvételi űrlapokon beérkező üzeneteit és választ adhassunk rájuk, az ennek során közölt személyes adatait kezeljük. Ide tartozik minden esetben az Ön neve, e-mail címe és telefonszáma (az utóbbi megadása opcionális), amelyek a válasz küldéséhez szükségesek, valamint az Ön által a részünkre megküldött egyéb információk.

A személyes adatait az üzeneteire történő válaszadás céljából, az alábbi jogalap szerint kezeljük:

 • ha az adatkezelés jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében; jogos érdekünk a végfogyasztók vagy más érdeklődők üzeneteire történő válaszadásban áll.

IV. Hivatkozások

Honlapunk egyes részein harmadik fél szolgáltatók weboldalára mutató hivatkozások találhatóak. Ezek a weboldalak a saját adatvédelmi irányelveiket követik, működésükért, beleértve az általuk végzett adatkezelés módját is, felelősséget nem vállalunk. Amennyiben harmadik szolgáltatók ilyen oldalai részére vagy oldalain keresztül információkat küld, személyes adatai megadása előtt minden esetben ellenőrizze az adott weboldal adatvédelmi nyilatkozatát.

V. Címzettek kategóriái

Személyes adatait alapvetően csak munkatársaink ismerik meg. Emellett a személyes adatait erre vonatkozó jogszabályi engedély vagy előírás esetén továbbíthatjuk olyan címzettek részére, akik a honlapunkkal kapcsolatban részünkre szolgáltatást nyújtanak. Ennek keretében a személyes adatainak továbbadását a szükséges mértékre korlátozzuk. Szolgáltatóink az Ön személyes adatait részben adatfeldolgozói minőségükben kapják meg, így a személyes adatok kezelése során kötelesek az általunk adott utasításokat szigorúan betartani. A címzettek az általunk továbbított adatokat részben önállóan kezelik.

A továbbiakban felsoroljuk a személyes adatok címzettjeinek kategóriáit:

 • A www.haribo.com külső programozási szolgáltatója, a Scholz & Volkmer GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65183 Wiesbaden, Németország.
 • A www.haribo.com weboldal külső hosting-szolgáltatói, a PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Németország, az Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 – 22, D-85748 Garching, Németország, és a Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave, Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, USA.
 • A www.haribo.com weboldal külső szolgáltatók a anti-bot megoldáshoz, a Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Németország.
 • A www.haribo.com weboldal keresőfunkciójának külső szolgáltatója, az Elasticsearch B.V., Keizersgracht 281, Amsterdam 1016 –Ed, Hollandia.
 • Az üzenetekre történő válaszadást, az üzenetek ellenőrzését, valamint a nyereményjátok lebonyolítását végző külső szolgáltatók.
 • Logisztikai szolgáltatók: annak érdekében, hogy az Ön részére árut, levelet vagy egyéb tárgyat küldhessünk.
 • Biztosítók: a vállalatunkkal szemben érvényesített igények esetén.
 • Pénzforgalmi szolgáltatók és bankok: fizetési folyamatok lebonyolítása céljából.
 • IT szolgáltatók: honlapunk adminisztrációja és tárhely szolgáltatás céljából.
 • Jogi tanácsadók: különböző igények érvényesítésével vagy elhárításával kapcsolatban.
 • Google Analytics és YouTube sütik (Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország).
 • Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlin.

VI. A tárolás időtartama

1. A honlap tájékozódási céllal történő használata

Honlapunk tájékozódási céllal történő használata esetén az Ön személyes adatait az alábbiak szerint tároljuk:

 • A szervernaplókat legfeljebb 3 hónapig tároljuk.
 • A sütik tárolásának időtartamát jelen tájékoztató honlap technikai biztosításáról (a.) szóló pont alatt találja.
 • A Friendly Captcha által gyűjtött adatok 30 nap elteltével törlődnek.
 • Egyéb személyes adatait haladéktalanul töröljük, amint elhagyta a honlapunkat.
 • Ezen felül Önnek minden esetben lehetősége van a telepített sütik törlésére.

2. A honlap aktív használata

Honlapunk aktív használata esetén az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig az szükséges:

 • A megkeresés keretein belül Ön által megadott adatokat elsősorban a megkeresés megválaszolásának időtartama alatt tároljuk. A személyes adatait adott esetben tovább, az Önnel fennálló jogviszonyunkból adódó esetlegese jogi igények elévülésének időpontjáig tároljuk az adatok bizonyítékként történő esetleges felhasználása céljából. Az elévülési idő általában 5 év. Az elévülési idő lejártával a személyes adatait töröljük, kivéve, ha valamely jogszabály, pl. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján megőrzési kötelezettség áll fenn. Ez a megőrzési kötelezettség 5-8 év lehet.
 • Nyereményjátékok esetén a személyes adatokat legkésőbb a nyertesek megállapítását követő négy héten belül töröljük. A nyertes adatait az az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény értelmében az adómegállapításhoz való jog elévüléséig tároljuk.

VII. Az Önt érintettként megillető jogok

Érintettként Önt a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáférési jog: Ön a GDPR 15. cikke szerint bármikor jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezeljük-e; ha ilyen adatkezelés folyamatban van, úgy a GDPR 15. cikke szerint jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és bizonyos további információkhoz (többek között az adatkezelés céljára, a személyes adatok kategóriáira, a címzettek kategóriáira, a tárolás tervezett időtartamára, az adatok eredetére, automatizált döntéshozatal alkalmazására és harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákra vonatkozó információkhoz) hozzáférést és a személyes adatairól másolatot kapjon.

Helyesbítéshez való jog: A GDPR 16. cikke értelmében jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan vagy hibás személyes adatokat.

Törléshez való jog: A GDPR 17. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén kérheti tőlünk az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok haladéktalan törlését. A törléshez való jog nem áll fenn többek között akkor, ha a személyes adatok kezelése (i) a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, (ii) vállalatunk valamely jogi kötelezettségének teljesítéséhez (pl. törvényes tárolási határidők) vagy (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: A GDPR 18. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén kérheti tőlünk a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Adathordozhatósághoz való jog: A GDPR 20. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén kérheti tőlünk az Önt érintő személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő átadását.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Ön bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tiltakozáshoz való jog: A GDPR 21. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén Ön jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozzon, aminek következtében kötelesek vagyunk a személyes adatainak kezelését befejezni. A tiltakozáshoz való jog csak a GDPR 21. cikkében meghatározott határokon belül érvényes. Ezen túlmenően lehetséges, hogy az adatkezelés befejezése szemben áll vállalatunk érdekeivel, aminek következtében az Ön tiltakozása ellenére is jogosultak vagyunk a személyes adatait kezelni.

Panasz benyújtásának joga valamely felügyeleti hatóságnál: A GDPR 77. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén Ön jogosult valamely felügyeleti hatóságnál, különösen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban panaszt benyújtani, amennyiben a személyes adatainak kezelése véleménye szerint ellentétes a GDPR előírásaival. A panasz benyújtásának joga nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatokat.

Az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Mindazonáltal azt javasoljuk, hogy panaszát először mindig adatvédelmi tisztviselőnkhöz nyújtsa be.

Ha gyakorolni kívánja a jogait, lehetőleg írásban tegye meg a fenti címre vagy közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnknek címezve.

VIII. Adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettség

Ön alapvetően nem köteles a személyes adatait a részünkre megadni. Ugyanakkor, ha nem adja meg személyes adatait, nem fogja tudni rendeltetésszerűen használni a honlapunkat, ill. nem fogjuk tudni megkereséseit megválaszolni. A fenti adatkezelési célokhoz feltétlenül szükséges, kötelezően megadandó személyes adatokat jelezzük.

IX. Automatizált döntéshozatal / Profilalkotás

Nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást (a személyes jellemzők automatizált elemzését).

Tájékoztatás a tiltakozáshoz való jogról (GDPR. 21. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (adatkezelés valamely érdek érvényesítése érdekében) vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdekű adatkezelés) alapuló kezelése ellen. Ugyanez vonatkozik az említett rendelkezéseken alapuló, a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásra is.

Ha tiltakozást nyújt be, akkor nem kezeljük tovább a személyes adatait, kivéve, ha kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. Személyes adatait egyes esetekben közvetlen üzletszerzés céljára is felhasználjuk. Amennyiben nem kíván reklámot kapni, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon ez ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ezt a tiltakozást a jövőre nézve tekintetbe fogjuk venni.

Adatait nem fogjuk a továbbiakban közvetlen üzletszerzés céljára felhasználni, ha tiltakozik az ilyen célra történő adatkezelés ellen.

Tiltakozását kötetlen formában, lehetőség szerint az alábbi elérhetőségek egyikén kérjük megtenni:

HARIBO Hungária Kft.
Szeder u.5.
8248 Nemesvámos

Telefon: 06 88 520 500
Fax: 06 88 520 556
E-mail: info-hu@haribo.com

X. Módosítás

Fenntartjuk a jelen adatvédelmi tájékoztató mindenkori módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a módosított adatvédelmi tájékoztató honlapunkon történő közzétételével hozzuk nyilvánosságra. Eltérő rendelkezés hiányában a módosítások azonnal hatályba lépnek. Kérjük, hogy a mindenkori aktuális változat megismerése érdekében a jelen adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen ellenőrizze.

Állapot: 2020. november 27.