Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de website

§ 1 Aansprakelijkheid voor de inhoud, hyperlinks

Wij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van onze pagina's volgens de algemene wetten. Wij hebben de informatie in dit internetaanbod zorgvuldig voorbereid en stellen alles in het werk om deze voortdurend te controleren. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat deze gegevens correct, actueel, volledig en continu beschikbaar zijn. Wij verstrekken bindende informatie, advies, aanbevelingen of uitleg uitsluitend in het kader van de individuele communicatie. Wij behouden ons het recht voor om ons internetaanbod te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, in te korten of zelfs volledig te staken. Wij garanderen ook niet dat de inhoud van ons internetaanbod geschikt is voor de gebruiker en zijn of haar doeleinden. Ons aanbod bevat ook links naar websites van derden, waarbij wij geen invloed hebben op de inhoud. Wij nemen deze inhoud op geen enkele wijze over en aanvaarden er geen enkele aansprakelijkheid voor. Voor de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt verwezen,
is uitsluitend de betreffende aanbieder verantwoordelijk. Onrechtmatige inhoud van de gelinkte pagina's is voor ons niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle achteraf van de pagina’s waarnaar wordt verwezen, mag echter zonder concrete aanwijzingen voor een schending van de wet naar redelijkheid niet verwacht worden. Informeer ons alstublieft onmiddellijk als u via onze links pagina's heeft bereikt waarvan u de inhoud twijfelachtig vindt. Zodra wij kennis nemen van schendingen van de wet door de inhoud van de gelinkte pagina's, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Deze verklaring geldt voor alle links op onze pagina's.

§ 2 Technische opmerkingen

Bij het digitaliseren van gegevens kunnen zich fouten voordoen. Door het gebruik van verschillende internetbrowsers en door individuele software-instellingen kan de presentatie van de inhoud afwijken.

§ 3 Auteursrecht

De inhoud, vormgeving en structuur van ons internetaanbod zijn auteursrechtelijk beschermd en wij behouden ons uitdrukkelijk alle eigendomsrechten voor. In het bijzonder voor de verveelvoudiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie is onze schriftelijke toestemming nodig, tenzij de maatregel wettelijk is toegestaan zonder toestemming. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik, tenzij in individuele gevallen anders vermeld. Het plaatsen van hyperlinks naar onze internetpagina's, in het bijzonder deep links, inline links of links in de frametechnologie, is alleen toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.