Klokkenluidersysteem

Het naleven van wetgeving en interne regels heeft bij HARIBO prioriteit. Want alleen zo kunnen wij ons bedrijf, onze medewerkers en onze zakelijke partners beschermen tegen onvoorziene risico's. Mogelijk wangedrag bij HARIBO moet daarom zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd, onderzocht en aangepakt.

Eenieders aandacht en de bereidheid om bij concrete aanknopingspunten melding te maken van mogelijk ernstig wangedrag helpt ons daarbij. Daarnaast hechten wij er waarde aan wanneer wij door leveranciers, klanten of overige derde partijen hierop worden geattendeerd. HARIBO heeft voor dergelijke meldingen een klokkenluidersysteem opgezet. Op

haribo.whistleblowernetwork.net

is dit systeem 24 uur per dag beschikbaar, waarbij de anonimiteit van de klokkenluider absoluut is gegarandeerd. Details over de werkwijze, over de anonimiteit van de klokkenluider en over ons privacybeleid vindt u in ons klokkenluidersysteem in de rubriek ‘FAQ'.

Het klokkenluidersysteem is uitsluitend bestemd voor meldingen van ernstig wangedrag. Daartoe behoren bijvoorbeeld:

  • strafbare feiten tegen HARIBO, zoals omkoping, verduistering of diefstal;
  • handelingen waardoor HARIBO risico loopt op aanzienlijke straffen, schadevergoedingsclaims of boetes, zoals inbreuk op de mededingingsregels, witwasserij of ernstig gebrekkige arbeidsbescherming;
  • gedrag dat de mensenrechten schendt, zoals het accepteren van kinder- of slavenarbeid, of op zeer aanzienlijke wijze milieubelangen of antidiscriminatievoorschriften veronachtzamen.

Voor het melden van minder ernstig wangedrag kunt u gebruik maken van andere meldingswegen, bijvoorbeeld via uw vaste contactpersoon bij HARIBO, onze klantenservice of de afdeling Personeelszaken.