Privacyverklaring

(Laatst gewijzigd: 20 november 2023)

De bescherming van uw persoonsgegevens (hierna ook: ''persoonlijk gegevens'') is een van onze belangrijkste aandachtsgebieden. Wij hanteren voor elke vorm van gegevensverwerking de wettelijke voorschriften. In overeenstemming met de artikelen 12, 13 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ook: ''AVG'') willen wij u hieronder informeren over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan bij uw gebruik van onze website www.haribo.com/nl-nl.

I. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

HARIBO The Netherlands & Belgium B.V.

Riethil 1, 4825 AP Breda
Postbus 3525, 4800 DM Breda
Internetadres: www.haribo.com/nl-nl
Tel: +31 (0)76 – 5878950
Fax: +31 (0)76 – 5878250
BTW-nummer: NL001327902

Het gebruik hierna van de termen ''wij'', ''Wij'', ''ons'', ''onze'', wordt geacht te refereren aan bovenstaande entiteit.

II. Functionaris voor gegevensbescherming

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris: Marco Versteijne
HARIBO The Netherlands & Belgium B.V.
Riethil 1, 4825 AP Breda
Postbus 3525, 4800 DM Breda
E-Mail: DPO_BeNe@haribo.com

III.Doelstellingen en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking

1. Informatief gebruik van de website

U kunt onze website bezoeken zonder zelf actief persoonlijke informatie te verstrekken. Wij verwerken dan de volgende persoonlijke gegevens op technisch niveau:

a. Technische voorziening van de website

Voor het doel van de technische voorziening van de website is het noodzakelijk dat wij bepaalde automatisch verzonden informatie van u verwerken, zodat uw browser onze website kan weergeven en u de website kunt gebruiken. Deze informatie wordt automatisch verzameld, telkens als onze website wordt opgeroepen en opgeslagen in logbestanden op onze servers. Deze informatie heeft betrekking op het computersysteem van de oproepende computer. De volgende informatie wordt verzameld:

 • IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van de oproep
 • opgevraagde URL incl. HTTP-methode en GET-parameters + protocolversie
 • byte-grootte van het serverantwoord
 • HTTP-verwijzing
 • gebruikte browser en versie
 • gebruikt besturingssysteem en versie

We gebruiken de Friendly Captcha antibot-oplossing om invoervelden te beveiligen tegen geautomatiseerde aanvallen. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Versleutelingswaarde (eenrichtingsversleuteling) van het inkomende IP-adres (er wordt geen rekening gehouden met het IP-adres, alleen de versleutelingswaarde wordt opgeslagen)
 • De headergegevens van het HTTP-verzoek, inclusief user-agent, herkomst en verwijzer
 • Datum/tijd van het verzoek
 • Versie van de gebruikte widget
 • Aantal verzoeken van het (versleutelde) IP-adres per tijdsperiode
 • Antwoord van het rekenprobleem opgelost door de computer van de bezoeker

Verder maken wij gebruik van cookies om onze website beschikbaar te stellen voor uw gebruik. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser wanneer u een website bezoekt. Een cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die het mogelijk maakt de browser op unieke wijze te identificeren wanneer u terugkeert naar de website. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om onze website en de technische functies ervan beschikbaar te maken voor u. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. In de cookies die hieronder met hun naam worden vermeld, wordt de informatie die specifiek aan ons wordt verstrekt, opgeslagen en aan ons doorgegeven:

Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Uw gegevens, die wij via de bovenstaande cookies hebben verzameld, worden door ons niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken of om uw surfgedrag te evalueren.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de technische voorziening van onze website op basis van de volgende wettelijke principes:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, nr. b), van de AVG, voor zover u onze website bezoekt om informatie over onze producten en onze evenementen te verkrijgen; en
 • om onze legitieme belangen te vrijwaren in overeenstemming met art. 6 lid 1 nr. f AVG, om de website technisch aan u ter beschikking te stellen. Het is in ons legitiem belang om u een aantrekkelijke, technisch functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden en maatregelen te nemen om onze website te beschermen tegen cyberrisico's en om te voorkomen dat deze cyberrisico's oplevert voor derden.

b. Statistische analyse van het gebruik van de website en vergroting van het bereik

Voor de statistische analyse van het gebruik van onze website maken wij met uw toestemming gebruik van analysetools. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. We komen te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod voortdurend optimaliseren. De informatie die wordt verkregen uit de statistische analyse van onze website wordt niet gecombineerd met uw andere gegevens die in het kader van de website worden verzameld.

Piwik PRO

Wij gebruiken Piwik PRO Analytics Suite als onze websiteanalysetool. Hiermee worden gegevens over u als websitebezoeker verzameld op basis van cookies. De verzamelde informatie kan met name de volgende gegevens omvatten:

 • IP-adres
 • Besturingssysteem
 • Browser-ID
 • Browsing-activiteit
 • Locatie van het netwerk
 • Tijdstip van het bezoek aan de website
 • Bekeken pagina's (een pagina-URL en een paginatitel)
 • Tijd besteed aan elke pagina
 • HTTP -referent
 • Soort apparaat
 • Soort browser
 • User-ID
 • Visitor-ID
 • Device-ID
 • Session-ID

Wij berekenen statistieken zoals bouncepercentage, paginaweergaves, sessies en soortgelijke gebruiksparameters om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen ook bezoekersprofielen aanmaken op basis van de browsegeschiedenis om het gedrag van bezoekers te analyseren, gepersonaliseerde inhoud te tonen en online campagnes te voeren.

Voor meer informatie over de gebruikte cookies, de eventuele toestemming die u hebt gegeven en de manier waarop de cookies worden beheerd, verwijzen wij u naar het gedeelte Technische voorziening van de website (a.).

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor statistische analyse van het gebruik van onze website op basis van uw toestemming, Art. 6 lid 1 nr. a AVG.

2. Actief gebruik van de website

Naast het puur informatieve gebruik van onze website kunt u ook actief gebruik maken van onze website om contact met ons op te nemen of u aan te melden voor de nieuwsbrief of Fan Pool. Naast de bovengenoemde verwerking van uw persoonlijke gegevens voor zuiver informatieve doeleinden, zullen wij ook andere persoonlijke gegevens over u verwerken die wij nodig hebben om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden.

a. Contactaanvraag

Om uw verzoeken aan ons te kunnen verwerken en beantwoorden, bijv. via de verschillende contactformulieren, verwerken wij de persoonlijke gegevens die u ons in dit verband verstrekt. Dit omvat in ieder geval uw voor- en achternaam en uw e-mailadres om u een antwoord te kunnen sturen, evenals alle andere informatie die u ons als onderdeel van uw bericht toestuurt.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de beantwoording van uw aanvragen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • om onze legitieme belangen te beschermen overeenkomstig artikel 6, lid 1, nr. f), van de AVG; ons legitieme belang bestaat erin dat wij op passende wijze reageren op vragen van eindgebruikers of andere geïnteresseerde personen.

IV. Links

Sommige delen van onze websites bevatten links naar websites van derden. Deze websites zijn onderworpen aan hun eigen beginselen voor gegevensbescherming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de exploitatie ervan, met inbegrip van de gegevensverwerking. Als u informatie naar of via dergelijke sites van derden stuurt, dient u het privacybeleid van die sites te lezen voordat u persoonlijke identificeerbare informatie aan hen verstrekt.

V. Categorieën van ontvangers

In eerste instantie worden alleen onze medewerkers op de hoogte gebracht van uw persoonlijke gegevens. Wij delen uw persoonlijke gegevens ook met andere ontvangers die diensten aan ons leveren in verband met onze website, voor zover dit is toegestaan of wettelijk verplicht is. Wij beperken de overdracht van uw persoonlijke gegevens tot het noodzakelijke. In sommige gevallen ontvangen onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens als verwerkers. Dan zijn zij strikt gebonden aan onze instructies bij de behandeling van uw persoonlijke gegevens. In sommige gevallen handelen de ontvangers zelfstandig met uw gegevens die wij aan hen doorgeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën ontvangers van uw persoonlijke gegevens:

 • Externe dienstverleners voor websiteondersteuning www.haribo.com, namelijk Scholz & Volkmer GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65183 Wiesbaden, Duitsland,
 • Externe dienstverleners voor de programmering van de website www.haribo.com, namelijk &why GmbH, Nymphenburger Straße 115, 80636 München, Duitsland,
 • Externe dienstverleners voor de hosting van de website www.haribo.com, namelijk PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Keulen, Duitsland, Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 - 22, D-85748 Garching, Duitsland, en Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave, Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, VS,
 • Externe dienstverleners voor de verzending van de nieuwsbrief per e-mail, namelijk Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlijn, Duitsland,
 • Externe dienstverleners voor een antibot-oplossing op de website www.haribo.com, namelijk Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Duitsland,
 • Externe dienstverleners voor het aanbieden van de zoekfunctie op de website www.haribo.com, namelijk Elasticsearch B.V., Keizersgracht 281, Amsterdam 1016 ED, Nederland,
 • Externe IT-serviceprovider van de website-analyse www.haribo.com, namelijk Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlijn, Duitsland,
 • Interne IT-dienstverlener, namelijk HARIBO IT Dienstleistungs GmbH & Co. KG, Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 1, 53501 Grafschaft, Duitsland,
 • Externe dienstverleners voor het beantwoorden of controleren van vragen of het afhandelen van wedstrijden,
 • Logistieke dienstverleners om u goederen, brieven of andere zaken te sturen,
 • Verzekeraars voor claims die tegen ons worden ingediend,
 • Betalingsdienstaanbieders en banken bij de verwerking van betalingen,
 • IT-dienstverleners voor de administratie en hosting van onze website,
 • Juridisch adviseurs bij het indienen of verdedigen van claims.
 • YouTube
 • Monotype

Overdracht naar derde landen

In het kader van het gebruik van de Youtube-dienst van Google worden persoonsgegevens doorgegeven aan de VS. De gegevensoverdracht is gebaseerd op het uitvoeringsbesluit (EU) C (2023) 4745 van de Europese Commissie van 10 juli 2023 overeenkomstig Regulation (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de bescherming die door het EU-VS-Data Privacy Framework wordt geboden. Voor het overige geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan landen buiten de EU of de EER of aan internationale organisaties.

VI. Duur van de opslag

1. Informatief gebruik van de website

Bij gebruik van onze website voor puur informatieve doeleinden slaan wij uw persoonlijke gegevens als volgt op:

 • serverlogs worden tot 3 maanden bewaard.
 • Voor de opslagperiode van de ingestelde cookies wordt verwezen naar het hoofdstuk Technische voorziening van de website (a.).
 • De via de Piwik PRO Analytics Suite verzamelde persoonsgegevens worden 25 maanden bewaard.
 • De via de YouTube-dienst verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende een door Google vastgestelde periode, regelmatig tussen 9 en 24 maanden, maar in individuele gevallen (bv. wanneer u bent ingelogd op uw Google-account terwijl u onze website bezoekt; hergebruik van YouTube of andere Google-toepassingen; zakelijke en wettelijke vereisten) zelfs langer.
 • De door Friendly Captcha verzamelde gegevens worden na 30 dagen verwijderd.
 • Voor het overige worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk na het verlaten van onze website gewist.
 • Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid om de geïnstalleerde cookies zelf te verwijderen.

2. Actief gebruik van de website

Wanneer u actief gebruik maakt van onze website, bewaren wij uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is:

 • De gegevens die u in het kader van een aanvraag verstrekt, worden in eerste instantie opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om uw aanvraag te beantwoorden.
 • Indien van toepassing echter zullen wij uw persoonlijke gegevens dan blijven bewaren totdat alle juridische claims die voortvloeien uit de relatie met u verjaard zijn, om deze zo nodig als bewijs te gebruiken. Na afloop van de verjaringstermijn verwijderen wij uw persoonlijke gegevens, tenzij er alsnog een wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren. Deze bewaarplicht kan variëren van twee tot zeven jaar na afloop van de periode waarop de wettelijke bewaarplicht betrekking heeft.
 • Met betrekking tot wedstrijden worden uw gegevens uiterlijk 4 weken na vaststelling van de winnaars gewist.

VII. Uw rechten als betrokkene

U hebt de volgende rechten als betrokkene, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, die u tegen ons kunt doen gelden:

Recht op informatie: u hebt op grond van artikel 15 van de AVG te allen tijde het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonlijke gegevens verwerken; indien dit het geval is, heeft u op grond van artikel 15 van de AVG ook het recht om informatie te verkrijgen over deze persoonlijke gegevens en bepaalde andere informatie (waaronder verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonlijke gegevens, categorieën van ontvangers, geplande bewaarduur, de herkomst van de gegevens, het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en, in het geval van overdracht naar derde landen, de betreffende garanties) en op de ontvangst van een kopie van uw gegevens.

Recht op correctie: in overeenstemming met Art. 16 AVG hebt u het recht om te eisen dat wij de over u opgeslagen persoonlijke gegevens corrigeren als deze onjuist of onnauwkeurig zijn.

Recht op verwijdering: u hebt het recht, volgens de voorwaarden van art. 17 AVG, te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen. Het recht op verwijdering is onder andere niet van toepassing indien de verwerking van de persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor (i) de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (ii) de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (bijv. wettelijke bewaarplicht) of (iii) het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht, volgens de voorwaarden van art. 18 AVG, van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens onmiddellijk beperken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht, volgens de voorwaarden van art. 20 AVG, van ons te eisen dat wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat aan u verstrekken.

Herroepingsrecht: op grond van art. 13 lid 2 letter c, heeft u het recht een verstrekte instemming met de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment met werking voor de toekomst te herroepen.

Recht op bezwaar: u hebt het recht, volgens de voorwaarden van art. 21 AVG, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zodat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens onmiddellijk moeten beëindigen. Het recht op bezwaar bestaat alleen binnen de grenzen van artikel 21 AVG. Bovendien kunnen onze belangen in strijd zijn met een beëindiging van de verwerking, zodat wij het recht hebben om uw persoonlijke gegevens ondanks uw bezwaar te verwerken.

Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit: U heeft op grond van, en met inachtneming van de voorwaarden van, artikel 22 van de AVG, het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking van uw gegevens gebaseerd besluit van ons. Wij maken echter geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden).

Recht van indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: u hebt het recht om, onder de voorwaarden van artikel 77 AVG, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermoedelijke overtreding plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG. Het recht van beroep laat elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel onverlet.

De regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor ons:

Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens
Postadres:
Postbus 93374
2509 AH DEN HAAG

Bezoekadres (volgens afspraak)
Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL DEN HAAG
Telefoon 088-1805250 (Ma-do 10.00-12.00 uur)

België

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Wij raden u echter aan om in het geval u een klacht heeft over onze (vermeende) verwerking van de persoonsgegevens van u of anderen altijd eerst een klacht in te dienen bij onze functionaris voor de gegevensbescherming alvorens u zich wendt tot de Autoriteit Persoonsgegevens of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Uw verzoeken voor de uitoefening van uw rechten richt u, indien mogelijk, schriftelijk aan het in onderdeel II van deze Privacyverklaring vermelde emailadres of indien van toepassing aan de van toepassing zijnde autoriteit.

VIII. Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens

In principe bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Doet u dit niet, dan kunnen wij u onze website niet ter beschikking stellen of uw vragen aan ons beantwoorden. Persoonsgebonden gegevens die wij nodig hebben voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden zijn als zodanig gemarkeerd.

X. Recht van bezwaar

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. In individuele gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook voor het uitvoeren van direct marketing verwerken. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, hebt u het recht om er te allen tijde bezwaar tegen te maken, inclusief profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct mail. We zullen in de toekomst rekening houden met dit bezwaar.

Wij zullen uw gegevens niet langer verwerken voor direct marketing doeleinden indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor deze doeleinden.

IX. Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen worden aangekondigd door publicatie van het gewijzigde privacybeleid op onze website. Tenzij anders vermeld, worden zulke wijzigingen onmiddellijk van kracht. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid om de meest actuele versie op te vragen.