Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!
30.10.2017

Oświadczenie HARIBO w sprawie materiałów opublikowanych w programie „MARKENCHECK” stacji telewizyjnej WDR w dniu 16.10.2017


W związku z ukazaniem się materiału dotyczącego naszej firmy w programie „MARKENCHECK” w niemieckiej telewizji WDR, poniższym oświadczamy, iż:

Jesteśmy poruszeni warunkami panującymi w hodowlach świń oraz warunkami pracy na brazylijskich plantacjach przedstawionych w reportażu i stanowczo stwierdzamy, że są one dla nas nie do zaakceptowania.  Zależy nam na wyjaśnieniu kwestii zawartych w reportażu wyemitowanym przez WDR. Dlatego też poprosiliśmy o podanie nazw gospodarstw i plantacji ukazanych w programie, aby dokonać pełnej weryfikacji.

Jednocześnie niniejszym pragniemy odnieść się do informacji zawartych w materiale WDR:

1. Na temat ubojni świń i żelatyny

Aktualnie weryfikujemy czy przedstawione w programie WDR ubojnie świń mają jakikolwiek związek z naszym dostawcą żelatyny. Wspólnie z naszym kontrahentem szczegółowo sprawdzamy podejrzenia postawione gospodarstwom hodowlanym. Jeśli gospodarstwa wspomniane w materiale stacji okażą się powiązane z naszym dostawcą podejmiemy stanowcze kroki aby te niedopuszczalne warunki zostały usunięte.

W procesie wyboru dostawców żelatyny niezmiennie przywiązujemy ogromną wagę do tego, aby zwierzęta były hodowane w godnych warunkach, z poszanowaniem aspektów etycznych. To oznacza również zakończenie współpracy z dostawcami, którzy nie respektują w pełni powyższych zasad.

Aktualnie pracujemy nad ponownym audytem łańcucha dostaw, wychodzącym poza minima określone przepisami prawa. Audyt będzie obejmował zarówno naszych bezpośrednich dostawców, jak i gospodarstwa hodowlane. 

Wyznajemy zasadę, że obowiązkiem wszystkich – przedsiębiorców, zakładów produkcyjnych, handlu, konsumentów jest postępowanie zapewniające zwierzętom warunki życia właściwe dla danego gatunku. Zawsze byliśmy wierni tej zasadzie, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i wykorzystamy również ten reportaż – obojętnie czy dotyczy nas bezpośrednio czy nie – aby się zastanowić co możemy zrobić lepiej.

2. Na temat wosku Carnauba

W  produkcji wykorzystujemy tylko niewielkie ilości tego składnika jako środka glazurującego. Składnik ten jest również wykorzystywany w produktach naszej konkurencji, co niestety nie zostało wspomniane w wyemitowanym reportażu. Nasza firma nie wytwarza wosku carnauba. Składnik ten kupujemy od naszego wieloletniego dostawcy. 

Również w tym przypadku nie wiemy, czy ukazane plantacje są zakładami zaopatrującymi w surowiec naszego dostawcę, gdyż stacja WDR w reportażu nie podaje dokładnych źródeł. W celu dokonania weryfikacji poprosiliśmy stację WDR o podanie nazw plantacji. Niestety dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiednich informacji. 

Aktualnie podjęliśmy intensywne działania z naszym dostawcą mające na celu wyjaśnienie jakie warunki pracy panują na plantacjach z których pozyskiwany jest ten surowiec. Jeśli się okaże, że warunki pracy przedstawione w reportażu dotyczą plantacji kooperantów naszego dostawcy, to oczywiście podejmiemy odpowiednie kroki.

Również w tym przypadku wyznajemy zasadę, iż standardy społeczne i etyczne są nierozdzielne

i nie podlegają negocjacjom. To niezmiennie jest i będzie naszą fundamentalną wartością. Wykorzystamy reportaż WDR do pogłębienia rozmów z naszymi dostawcami. Postanowienie to obowiązuje zupełnie niezależnie od tego, czy ukazane materiały są powiązane z nami czy też nie. Rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego audytu naszych dostawców oraz ich kooperantów w celu wdrożenia oczekiwanych przez nas najwyższych standardów jakości. 

3. Na temat dostawców

Przy wyborze i współpracy z dostawcami HARIBO zwraca szczególną uwagę na jakość. W związku z tym współpracujemy z długoletnimi, wybranymi partnerami i oczekujemy potwierdzenia spełnienia najwyższych standardów odnoszących się do tak ważnych kwestii jak: zrównoważony rozwój, standardy społeczne i etyczne.

Ponadto już teraz przeprowadzamy audyty u dostawców, a częściowo nawet u ich kontrahentów. Od obydwu dostawców, zarówno żelatyny jaki i wosku carnauba - posiadamy odpowiednie certyfikaty, między innymi z TÜV, a w przypadku dostawcy wosku również certyfikat uczestnictwa w Ethical Sourcing Program. Zweryfikujemy również nasz wewnętrzny system certyfikacji oraz dostosujemy go, jeśli będzie to konieczne. 

4. Podsumowanie

Chcemy stanowczo podkreślić: HARIBO podchodzi do podniesionych zarzutów bardzo poważnie. Pracujemy już nad tym, aby sprawdzić nasz łańcuch dostaw poza kręgiem naszych bezpośrednich dostawców – a więc także wychodząc poza minima określone przepisami prawa. Gdyby okazało się, że poprawa w jakimkolwiek aspekcie jest konieczna, będziemy jej wdrożenie bezwzględnie egzekwować, również od naszych dostawców. Optymalizacja naszego łańcucha dostaw jest procesem, nad którym nieustannie pracujemy. 


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Używasz przestarzałej przeglądarki. Uaktualnij przeglądarkę, żeby strona mogła się prawidłowo wyświetlać.