Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Oświadczenie o Ochronie Danych

(wersja z 25.05.2018 r.)

Haribo Sp. z o.o. traktuje ochronę danych bardzo poważnie. Podczas wszystkich procedur przetwarzania danych działamy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119. s. 1) zwanego dalej RODO. W poniższym dokumencie przekazujemy informacje zgodnie z art. 12, 13 i 21  (RODO), o sposobie przetwarzania danych osobowych, podczas korzystania z naszej strony internetowej https://www.haribo.com/plPL/

Dane osobowe obejmują indywidualne informacje o osobistych lub materialnych okolicznościach określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacje te obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu i datę urodzenia. 

I.    Podmiot odpowiedzialny - Administrator
Podmiot odpowiedzialny w zakresie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 
HARIBO Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

e-mail:
Telefon: +48 22 836-11-92
Faks: +48 22 837-79-79


II.    Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych:

Imię i nazwisko:     Anna Michowska-Stasik
Adres:     ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź
Telefon:     +48 42 209 27 01
Faks:     +48 42 209 27 02
Tel. kom.:    +48 601 422 017
e-mail:    

III.    Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

1.    Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych 
Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Jeśli po prostu korzystasz z naszej strony w celach informacyjnych, bez logowania, rejestracji lub przekazywania nam jakichkolwiek danych osobowych, nie będziemy przetwarzać żadnych danych osobowych z wyjątkiem danych przesyłanych przez przeglądarkę w celu ułatwienia Twojej wizyty na stronie internetowej i informacji przesyłanych w ramach plików cookie do statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej.

a.    Obsługa techniczna strony internetowej
W celu obsługi technicznej naszej strony internetowej konieczne jest, abyśmy przetwarzali  automatycznie pewne przesłane informacje, aby Twoja przeglądarka mogła wyświetlić naszą stronę internetową i abyś mógł korzystać z naszej strony internetowej. Informacje te są rejestrowane automatycznie za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową i są zapisywane w naszych plikach dzienników serwera. Ta informacja odnosi się do systemu komputerowego komputera wywołującego stronę internetową.

Przetwarzane są następujące informacje:  

 • adres IP użytkownika,
 • dzień i godzina dostępu,
 • metoda dostępu (Get/Post),
 • zgłoszenie,
 • protokół (np. http),
 • status (np. powiadomienia o błędach),
 • pobrana ilość danych,
 • adres referer,
 • przeglądarka i system operacyjny użytkownika.

Ponadto używamy plików cookie, aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową podczas wywoływania strony internetowej w systemie komputerowym. Plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg sekwencji, który ułatwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w przypadku ponownego wywołania strony internetowej. Używamy wyłącznie tych plików cookie, które umożliwiają dostęp do naszej strony internetowej i jej funkcjonalności technicznych. Niektóre funkcjonalności naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Odpowiednie do tego celu informacje są przechowywane i przekazywane nam przez następujące pliki cookie:

Pliki cookie do sterowania funkcją Load balancer:

 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_world_https
 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_https_haribo

Pliki cookie do sterowania funkcją Load balancer zapewniają, że użytkownik, który początkowo wywołuje stronę www.haribo.com i jest przekierowywany przez Load balancer do pewnej usługi backendu, otrzymuje także swoje strony z tego serwera backendu podczas całej sesji. Zawierają one klucz, za pomocą którego przypisana usługa backendu może być jednoznacznie zidentyfikowana, np. EINFEAAK lub FJNFEAAK.

Pliki cookie do przechowywania zgody na wykorzystanie plików cookie: 

 • privacy_agreed
 • accept

Jeśli użytkownik zaakceptuje informację o plikach cookie, tj. kliknie hasło „AKCEPTUJĘ", fakt ten zostanie zapisany w plikach cookie. Dzięki temu użytkownikowi nie będzie się już pokazywała warstwa informacyjna. Plik cookie Privacy_agreed umieszcza się, gdy użytkownik kliknie na platformę marki i zawiera on wartość „true"; na korporacyjnej stronie internetowej jest to plik cookie accept, który jest również zapisywany z wartością „true". 

Plik cookie do przechowywania ostatniego wyboru języka: 

 • last_locale

W tym pliku cookie wybór języka lub kraju użytkownika jest przechowywany w postaci kodu ISO dla kraju i języka, co oznacza, że właściwa wersja kraju zostanie załadowana natychmiast, jeśli użytkownik ponownie odwiedzi witrynę. 

Sesyjny plik cookie Systemu Zarządzania Treścią (CMS):

 • fe_typo_user

Plik cookie fe_typo_user jest umieszczany przez używany system zarządzania treścią i zawiera unikalny kod skrótu, np. "11ee05f2869497562817be4ad4322cfd". Plik cookie może być używany podczas logowania do interfejsu użytkownika.

Twoje dane, które zebraliśmy za pośrednictwem wyżej wymienionych plików cookie, nie będą wykorzystywane przez nas do tworzenia profili użytkowników ani do oceny zachowania podczas przeglądania stron internetowych.  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu technicznej obsługi naszej strony internetowej w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • W celu wykonania umowy lub wdrożenia środków przed umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, aby zapoznać się z naszymi produktami i naszymi wydarzeniami, oraz
 • W celu zachowania naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, abyśmy mogli zapewnić techniczne udostępnianie strony internetowej. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie atrakcyjnej, sprawnej technicznie i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej oraz podjęcie działań mających na celu ochronę naszej witryny przed zagrożeniami cybernetycznymi, a także zapobieganie generowaniu ryzyka cybernetycznego za pośrednictwem naszej strony internetowej dla stron trzecich.


b.    Analiza statystyczna korzystania z naszej strony internetowej i zwiększenia zasięgu
Do celów analizy statystycznej korzystania z naszej strony używamy narzędzi analitycznych. W ten sposób możemy poprawić jakość naszej strony internetowej i jej zawartości. Dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest używana, a tym samym możemy konsekwentnie optymalizować naszą ofertę.

Informacje otrzymane w ramach analizy statystycznej nie mogą być łączone z innymi danymi zebranymi w ramach strony internetowej. 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu analizy statystycznej korzystania z naszej strony internetowej w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 • W celu zachowania naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO nasz prawnie uzasadniony interes polega na dostosowaniu naszej strony internetowej do wymogów prawa.
 • Jeśli wyraziłeś zgodę, wówczas na podstawie tej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

c. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Nasza strona internetowa zawiera funkcję odnośnika do mediów społecznościowych – FACEBOOK, – profil HARIBO Polska. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzają profil HARIBO Polska. Przekazane tam dane są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu w celu informowania Użytkowników FACEBOOK, o usługach, produktach, konkursach HARIBO Polska, jak również w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem funkcjonalności portalu społecznościowego. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu swojej marki jak również rozbudowaniu i utrzymaniu społeczności Użytkowników związanej z HARIBO Polska.

Usługa Google Analytics
Na naszej stronie używamy Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które ułatwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane za pomocą plików cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na naszej stronie internetowej adres IP będzie jednak skracany z wyprzedzeniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na naszą prośbę Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat korzystania ze strony oraz w celu świadczenia dalszych usług dla operatora witryny związanych z korzystaniem z witryny i usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie może być łączony z innymi danymi Google.  

Na naszej stronie używamy Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()". W ten sposób adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie; w ten sposób można wykluczyć bezpośrednią identyfikację osoby. 

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiedni wybór ustawień w oprogramowaniu przeglądarki; należy jednak pamiętać, że wtedy pełne wykorzystanie wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej może być niemożliwe. 

Możesz zapobiec przesyłaniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej (w tym adresu IP) do Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki, możesz kliknąć ten link

Aktywuj Google AnalyticsDezaktywuj Google Analytics

, aby w przyszłości uniknąć gromadzenia danych za pośrednictwem Google Analytics z naszej witryny. Znajdujący się tam plik cookie rezygnacji zostanie zapisany na Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, żeby aktywować plik cookie rezygnacji w każdej przeglądarce używanej przez Ciebie na wszystkich urządzeniach końcowych, a także, jeśli to konieczne, ponownie go włączyć, jeśli kiedykolwiek usuniesz wszystkie pliki cookie w przeglądarce.  Więcej informacji na temat warunków korzystania z narzędzia Google Analytics i ochrony danych przez Google Analytics można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/pl.html lub policies.google.com


Usługa Google Tag Manager
Na naszej stronie używamy usługi Google Tag Manager firmy Google. Jest to rozwiązanie, za pomocą którego sprzedawca może zarządzać tagami witryny za pomocą interfejsu. Usługa Google Tag Manager (która implementuje tagi) jest domeną bez plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Usługa Google Tag Manager zapewnia uruchamianie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja zostanie przeprowadzona na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie to dotyczyć wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager.


2.    Aktywne korzystanie ze strony internetowej

Oprócz korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych, możesz również aktywnie korzystać z naszej strony internetowej w celu nawiązania kontaktu z nami lub zapisania się na biuletyn lub do grona fanów. Oprócz wyżej wspomnianego przetwarzania Twoich danych osobowych w celach czysto informacyjnych, przetwarzamy także dodatkowe dane osobowe, które są nam potrzebne do przetwarzania Twoich zapytań i odpowiadania na nie.

a.    Prośba o kontakt

Aby móc przetwarzać Twoje zapytania do nas i odpowiadać na nie, na przykład za pośrednictwem różnych formularzy kontaktowych, będziemy przetwarzać dane osobowe, które zostały nam przekazane zgodnie z przepisami. Te dane zawsze zawierają Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, tak abyśmy mogli wysłać Ci w odpowiedzi, informacje, o które prosisz nas w ramach zapytania.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas odpowiadania na zapytania w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 • W celu zachowania naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; nasz prawnie uzasadniony interes polega na właściwej odpowiedzi na zapytania Klientów.  

b.    Newsletter, e-maile reklamowe i grono fanów

Za Twoją zgodą wykorzystujemy Twoje dane do celów reklamowych i badań rynku, na przykład przesyłając naszego Newslettera lub dołączając Cię do grona fanów. Zawsze przetwarzamy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail jako obowiązkowe informacje. W ramach grona fanów przetwarzamy następujące dane: formę grzecznościową, miejsce zamieszkania, ulica, numer domu, kod pocztowy i data urodzenia.

Możesz wypisać się z Newslettera w dowolnym momencie, klikając link podany w biuletynie i anulując swoją prenumeratę (cofnięcie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych).

Możesz wyrejestrować się z grona fanów w dowolnym czasie na naszej stronie internetowej w zakładce Firma / Usługa / Fani (cofnięcie zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do powyższych celów na następującej podstawie prawnej:  

 • na podstawie Twojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV.    Linki
Niektóre podstrony naszej witryny zawierają linki do stron internetowych osób trzecich. Te witryny podlegają własnym zasadom ochrony danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie, w tym za przetwarzanie danych. Jeżeli wysyłasz informacje do lub za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich, powinieneś sprawdzić, zanim wyślesz im informacje, które można przypisać do Ciebie. Oświadczenia o ochronie danych obowiązujące dla tych stron internetowych.  

V.    Kategorie odbiorców
Początkowo tylko nasi pracownicy otrzymują informacje o Twoich danych osobowych. Ponadto informujemy innych odbiorców, którzy świadczą nam usługi związane z naszą stroną internetową, o ile jest to zgodne z prawem lub zalecane przez prawo. Ograniczamy w ten sposób przekazywanie Twoich danych osobowych do niezbędnych informacji. Część naszych dostawców usług otrzymuje dane osobowe w ramach funkcji przetwarzania zamówień, a następnie musi postępować ściśle z naszymi wytycznymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Pozostali odbiorcy przetwarzają Twoje dane niezależnie, ponieważ przekazujemy im te dane.

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych:

 • Zewnętrzni dostawcy usług na potrzeby wysyłki Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiedzi na zapytania lub ich kontroli oraz realizacji konkursów
 • Dostawcy usług logistycznych umożliwiających wysyłkę towarów, listów lub innych przedmiotów 
 • Ubezpieczyciele w przypadku roszczeń przeciwko nam
 • Dostawcy usług płatniczych i banki na potrzeby przetwarzania płatności
 • Dostawcy usług IT na potrzeby zarządzania naszą stroną internetową i hostingu
 • Doradcy prawni w przypadku wystosowania roszczeń lub obrony przed nimi.  

VI.    Przekazanie danych do państw trzecich
W ramach wykorzystania narzędzi Google przesyłamy Twój skracany adres IP do USA. Transfer danych opiera się na Decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej przez Komisję Europejską na mocy dyrektywy 95/46/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Ponadto, nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych.

VII.    Okres przechowywania danych

1.    Korzystanie ze strony internetowej w celach informacyjnych
W przypadku wykorzystania naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, przechowujemy Twoje dane osobowe w następujący sposób: 

 • Dzienniki serwera są przechowywane przez okres do 3 miesięcy.
 • Pliki cookie dotyczące zgody na wykorzystanie plików cookie są przechowywane przez jeden miesiąc.
 • Pliki cookie do wyboru języka lub kraju są przechowywane przez trzy miesiące.
 • Pliki cookie umieszczane przez Google Analytics są przechowywane w następujący sposób: Plik cookie _ga jest przechowywany przez okres do 2 lat, plik cookie _gid jest przechowywany przez jeden dzień; wszystkie pozostałe pliki cookie Google Analytics zostaną usunięte najpóźniej 1 godzinę po opuszczeniu strony internetowej.
 • Pliki cookie Loadbalancer są przechowywane przez okres do 10 lat.
 • W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po opuszczeniu naszej strony internetowej.  

Ponadto, istnieje możliwość samodzielnego usunięcia zainstalowanych plików cookie w dowolnym momencie. 


2.    Aktywne korzystanie ze strony internetowej 

W przypadku aktywnego korzystania z naszej strony internetowej, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to wymagane:

 • Dane przekazane przez Ciebie w ramach zapytania są początkowo przechowywane do momentu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie. W razie potrzeby będziemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe aż do momentu przedawnienia roszczeń prawnych z tytułu relacji z Tobą, abyśmy mogli w razie potrzeby wykorzystać je jako dowód. Okres przedawnienia na ogół wynosi do 10 lat. Po tym okresie usuwamy Twoje dane osobowe, chyba że co innego będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku rejestracji w gronie fanów, dane są przechowywane do momentu wyrejestrowania z grona fanów.
 • W przypadku konkursów dane zostaną usunięte najpóźniej 4 tygodnie po ustaleniu zwycięzcy. 


VIII.    Prawa osób, których dane dotyczą
Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa, które można od nas egzekwować:

Prawo do uzyskania informacji: Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo, by w dowolnym momencie zapytać nas, czy przetwarzamy odpowiednie dane osobowe; jeśli odpowiedź jest twierdząca, zgodnie z art. 15 RODO masz również prawo, by otrzymać informacje na temat tych danych osobowych i niektóre inne informacje (między innymi: cel przetwarzania danych, kategorie danych osobowych, kategorie odbiorców, planowany czas przechowywania, źródło danych, wykorzystanie automatycznego podejmowania decyzji oraz, w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, odpowiednie gwarancje) oraz kopię Twoich danych.

Prawo do sprostowania: Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania danych osobowych, które przechowujemy, jeśli są one nieprawidłowe lub błędne. 
Prawo do usunięcia danych: Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje Ci, między innymi, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu (i) skorzystania z prawa do wolności opinii i informacji, (ii) wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży (np. ustawowe obowiązki przechowywania danych) lub (iii) dochodzenia lub wykonywania roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi.  
Prawo do ograniczenie przetwarzania: Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych.  

Prawo do przeniesienia danych: Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo zażądać od nas przekazania Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, standardowym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie.

Prawo do cofnięcia zgody: Masz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu cofnięcia. 

Prawo do sprzeciwu: Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, co oznacza, że musimy zakończyć przetwarzanie danych osobowych. Prawo do sprzeciwu obowiązuje tylko w granicach przewidzianych w art. 21 RODO. Ponadto nasze interesy mogą być sprzeczne z zakończeniem przetwarzania, co oznacza, że możemy pozostać upoważnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych pomimo sprzeciwu.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym żyjesz na co dzień, pracujesz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza zapisy RODO. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu przysługuje niezależnie od wszelkich administracyjnych lub sądowych praw do zgłoszenia sprzeciwu.

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej zwany: PUODO),    
Adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon:0225310300
Faks:0225310301
e-mail:

Prosimy jednak, aby wszelkie skargi kierować w pierwszej kolejności do naszego Inspektora Ochrony Danych.

Wnioski o skorzystanie z Twoich praw powinny być, o ile to możliwe, przesłane w formie pisemnej na adres podany powyżej lub bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych.


IX.    Zakres obowiązków w zakresie dostarczania danych 
Generalnie, przekazanie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak tego nie zrobisz, nie będziemy mogli udostępnić Ci naszej strony internetowej i nie będziemy mogli odpowiedzieć na wysłane przez Ciebie zapytania. Dane osobowe, które są dla nas absolutnie niezbędne do wyżej wymienionych celów przetwarzania są oznaczone jako takie. 


X.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie
Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania (zautomatyzowanej analizy Twoich osobistych parametrów).

Informacje na temat prawa do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO

W każdej chwili masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie ważenia interesów) lub art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym), jeżeli przedstawisz powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania na mocy art. 4 ust. 4 RODO.

W przypadku wniesienia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, iż mamy istotne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu dochodzenia lub egzekwowania roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w indywidualnych przypadkach w celu realizacji reklamy bezpośredniej. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać żadnych reklam, masz prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw w tej kwestii; dotyczy to również profilowania, w stopniu, w jakim wiąże się to z taką reklamą bezpośrednią. Będziemy przestrzegać tego sprzeciwu od momentu jego zgłoszenia. 

Nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w celach reklamy bezpośredniej, jeśli nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie do tych celów.
Twój sprzeciw nie musi być zgodny z konkretnym szablonem i powinien w miarę możliwości być wysłany na adres: 


HARIBO Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
e-mail:
Telefon: +48 22 836-11-92
Faks: +48 22 837-79-79

XI.    Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na naszej stronie internetowej poprzez publikację nowej wersji Oświadczenia o ochronie danych. Jeżeli nie ustalono inaczej, takie zmiany wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Dlatego należy od czasu do czasu sprawdzać treść Oświadczenia o ochronie danych, aby zapoznać się z jego najnowszą wersją.

Wersja z 25.05.2018 r.

Używasz przestarzałej przeglądarki. Uaktualnij przeglądarkę, żeby strona mogła się prawidłowo wyświetlać.