Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

System informacyjny

Przestrzeganie przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań ma w HARIBO znaczenie priorytetowe. Wyłącznie w ten sposób możemy chronić nasze przedsiębiorstwo, jego pracowników i naszych partnerów biznesowych przed oczywistymi zagrożeniami. Dlatego należy jak najszybciej wyłapywać przypadki nieprawidłowego postępowania (uchybień), a następnie analizować je i doprowadzić usunięcia nieprawidłowości.

Pomocne w tym celu będzie wyczulenie wszystkich na ten temat oraz – w przypadku konkretnych przesłanek – gotowość do zwracania uwagi na ewentualne poważne uchybienia. Przywiązujemy dużą wagę do informacji ze strony dostawców, klientów i innych osób trzecich. Aby ułatwić zgłaszanie uchybień, HARIBO stworzyło specjalny system informacyjny. Jest on dostępny w trybie online przez całą dobę pod adresem 

haribo.whistleblowernetwork.net

i gwarantuje całkowitą anonimowość osoby zgłaszającej. Szczegóły dotyczące sposobu działania systemu, anonimowości osób zgłaszających i ochrony danych osobowych znajdują się w naszym systemie informacyjnym w zakładce „FAQ”.

System informacyjny służy wyłącznie do zgłaszania przypadków poważnych uchybień. Należą do nich np. 

  • czyny karalne przeciwko HARIBO, takie jak przekupstwo, defraudacja czy kradzież;
  • działania narażające HARIBO na poważne kary, roszczenia odszkodowawcze lub grzywny, takie jak naruszenie przepisów antymonopolowych, pranie brudnych pieniędzy lub rażąco niedostateczne warunki BHP;
  • zachowanie naruszające prawa człowieka, tj. zgoda na pracę dzieci lub pracę niewolniczą lub takie, które znacząco narusza wymogi ochrony środowiska lub przepisy antydyskryminacyjne, itp.  

W przypadku zauważenia mniej poważnych uchybień proszę skorzystać z innych kanałów informacyjnych, np. zgłosić się do osoby, z którą zwykle kontaktują się Państwo w HARIBO lub do naszego działu obsługi klienta lub kierownictwa kadr.

Używasz przestarzałej przeglądarki. Uaktualnij przeglądarkę, żeby strona mogła się prawidłowo wyświetlać.