Bruksbetingelser

Bruk av nettsiden

§ 1 Ansvar for innhold, hyperlenker

Vi er ansvarlige for eget innhold på våre sider iht. generelt lovverk. Informasjonen i dette internettilbudet er utarbeidet av oss, og vi kontrollerer den fortløpende. Vi kan likevel ikke garantere for riktighet, aktualitet, fullstendighet og løpende tilgjengelighet. Forpliktende informasjon, råd, anbefalinger eller forklaringer gis utelukkende innenfor rammen av individuell kommunikasjon. Vi forbeholder oss retten til å endre, komplettere, redusere eller innstille vårt internettilbud når som helst. Vi kan heller ikke garantere at innholdet i internettilbudet vårt er egnet for brukeren og brukerens formål. Vårt tilbud inneholder også lenker til nettsider fra tredjeparter, hvor vi ikke har noen innflytelse på innholdet. Vi gjør ikke dette innholdet til vårt på noen som helst måte, og overtar ikke ansvar for det. Den aktuelle tilbyderen av sidene er selv ansvarlig for innholdet på sidene det lenkes til. Lovstridig innhold på de lenkede sidene var ikke kjent for oss. Å forvente en løpende etterkontroll av innholdet på slike sider uten konkrete holdepunkter, er imidlertid ikke et rimelig grunnlag for lovbrudd. Vi ber deg varsle oss umiddelbart hvis du kommer til sider med betenkelig innhold via lenker på sidene våre. Straks vi får kjennskap til lovbrudd på grunn av innhold på lenkede sider, vil vi fjerne disse lenkene. Denne erklæringen gjelder for alle lenker som finnes på sidene våre.

§ 2 Tekniske henvisninger

Ved digitalisering av data kan det oppstå feil. Ved bruk av forskjellige nettlesere og på grunn av forskjellige programvareinnstillinger kan det oppstå avvik ved presentasjon av innholdet.

§ 3 Opphavsrett

Innholdet i, utformingen av og oppbygningen av vårt internettilbud er beskyttet av loven om opphavsrett, og vi forbeholder oss retten til samtlige beskyttelsesretter. Mangfoldiggjøring, behandling, distribusjon og alle typer evaluering krever skriftlig godkjenning fra oss hvis ikke tiltaket er tillatt uten godkjenning iht. lovfestede forskrifter. Nedlastinger og kopier av disse sidene er bare tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk med mindre annet er oppgitt i spesielle tilfeller. Plassering av hyperlenker på våre nettsider, spesielt Deep Links, Inline Links eller Links in Frame-teknologi, er bare tillatt med skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss.