Code of Conduct

Integritet og overholdelse av reglene er hjørnesteinene i tilliten til våre kunder, forretningspartnere og ansatte og dermed til selskapets langsiktige økonomiske suksess. Alle våre ansatte - fra trainee til administrerende direktør - er ansvarlig for å ta den riktige avgjørelsen og for ikke å tolerere ugjerning hos HARIBO eller hos våre forretningspartnere.

HARIBOs etiske retningslinjer beskriver hvordan vi forholder oss til dette i praksis. I denne sammenheng er det fokus på følgende spørsmål:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.