Varslersystem

HARIBO prioriterer overholdelse av lover og interne regler. Bare slik kan vi beskytte vårt foretak, våre medarbeidere og våre forretningspartnere mot risiko som ikke kan forutses. Eventuell feil adferd hos HARIBO må derfor fanges opp, rettes opp og stoppes så tidlig som mulig.

Da hjelper det at alle er oppmerksomme og henviser til konkrete holdepunkter i forhold til eventuell alvorlig feil adferd. Vi legger vekt på henvisninger fra leverandører, kunder og andre. HARIBO har opprettet et varslersystem for slike henvisninger. Den kan nås på

haribo.whistleblowernetwork.net

hele døgnet og sikrer full anonymitet for varsleren. Detaljert informasjon om virkemåte, varslerens anonymitet og personvern finner du i vårt varslersystem i rubrikken “FAQ”.

Varslersystemet er kun ansvarlig for henvisninger til alvorlig upassende adferd. Til dette hører bl.a.

  • Straffbare handlinger mot HARIBO, f. eks. bestikkelser, underslag eller tyveri
  • Handlinger som setter HARIBO i fare for betydelig straff, skadeerstatningskrav eller bøter, f. eks. overtredelser av konkurranseloven, hvitvasking av penger eller grovt mangelfullt arbeidervern
  • Adferdsmåter som støter mot menneskerettighetene, f. eks. kjøp av barne- og slavearbeid, eller mislighold av miljøverninteresser eller antidiskrimmineringsforskrifter.

For informasjon om mindre graverende feiladferd ber vi deg bruke andre varslingsmåter, f. eks. din vanlige kontakt hos HARIBO, vår forbrukerservice eller personalledelsen.