Klokkenluidersregeling

Naleving van wetgeving en bedrijfsinterne regels heeft bij HARIBO prioriteit. Want alleen zo kunnen wij onze onderneming, onze medewerkers en onze partners beschermen tegen onoverzienbare risico's. Mogelijk wangedrag bij HARIBO moet daarom in een zo vroeg mogelijk stadium worden vastgesteld,  worden aangepakt opgelost.

Dit helpt ons om iedereen alert en bereidwillig te maken, om bij concrete aanwijzingen mogelijk wangedrag aan te kaarten. Wij hechten er waarde aan dat leveranciers, klanten en overige partijen dit doen. HARIBO heeft voor dergelijke tips een klokkenluidersregeling in het leven geroepen. Van deze regeling kan op

haribo.whistleblowernetwork.net 

24 uur per dag gebruik worden gemaakt, de anonimiteit van de tipgever is hierbij volledig gewaarborgd. Details over het functioneren, de anonimiteit van de tipgever en de gegevensbescherming vindt u in onze klokkenluidersregeling onder de rubriek „FAQ“.

De klokkenluidersregeling is uitsluitend bedoeld om ernstig wangedrag aan te kaarten. Hiertoe behoren o.a. 

  • delicten jegens HARIBO, zoals omkoping, verduistering of diefstal
  • Handelingen die HARIBO blootstellen aan het gevaar van zware bestraffing, schadeclaims of geldboetes, zoals inbreuken op het kartelrecht, witwaspraktijken of  grove nalatigheid bij de arbeidsbescherming.
  • Handelwijzen die in strijd zijn met de mensenrechten, zoals kinder- of slavenarbeid, of die in hoge mate milieubeschermingmaatregelen of antidiscriminatievoorschriften schenden.  

Maak voor het aankaarten van minder ernstig wangedrag gebruik van andere kanalen, zoals uw vaste contactpersoon bij HARIBO, onze consumentenservice of het personeelsmanagement.

Kids and Grown-ups love it so, the Happy World of Haribo