Användningsvillkor

Användning av webbplatsen

§ 1 Ansvar för innehåll och hyperlänkar

Vi ansvarar för vårt eget innehåll på vår webbplats enligt allmänna lagar. Vi har omsorgsfullt sammanställt informationen på denna webbplats och bemödar oss om att fortlöpande kontrollera den. Trots det kan vi inte garantera innehållets riktighet, aktualitet, fullständighet och löpande tillgänglighet. Bindande information, råd, rekommendationer eller förklaringar kan vi enbart lämna inom ramen för enskild kommunikation. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, komplettera, förkorta eller till och med stänga vår webbplats. Vi kan heller inte garantera att innehållet på vår webbplats är lämpligt för en enskild användare och hens syften. Vår webbplats innehåller även länkar till andra webbplatser vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi betraktar inte detta innehåll på något sätt som vårt eget och tar inget ansvar för det. Ansvaret för innehållet på de länkade sidorna ligger helt och hållet hos leverantörerna av dessa sidor. Vi har inte kunnat identifiera något olagligt innehåll på de länkade sidorna. Att löpande kontrollera innehållet på de länkade sidorna utan konkreta belägg för lagbrott är dock orimligt. Meddela oss omedelbart om du via våra länkar når sidor vars innehåll verkar vara tvivelaktigt. Så snart som vi får kännedom om lagöverträdelser på grund av innehållet på de länkade sidorna kommer vi att omgående ta bort dessa länkar. Denna förklaring gäller alla länkar på våra sidor.

§ 2 Teknisk information

När data digitaliseras kan det uppstå fel. Användning av olika webbläsare och enskilda programvaruinställningar kan medföra avvikelser i presentationen av innehållet.

§ 3 Upphovsrätt

Innehållet, designen och strukturen på vår webbplats skyddas av upphovsrätten och vi förbehåller oss uttryckligen all äganderätt. I synnerhet betyder det att duplicering, bearbetning, distribution och varje form av exploatering kräver vårt skriftliga samtycke, såvida inte åtgärden är tillåten utan samtycke enligt lagliga bestämmelser. Nedladdningar och kopior av dessa sidor är endast tillåtna för privat och icke-kommersiellt bruk, såvida inte annat anges i enskilda fall. Angivande av hyperlänkar på våra webbsidor, särskilt djuplänkar, inline-länkar eller ramlänkar, är endast tillåtet med vårt skriftliga förhandsgodkännande.