Uppförandekod

Att handla etiskt och regelbaserat är den nödvändiga grunden för att våra kunder, affärspartner och medarbetare ska kunna lita på oss. Därmed är det även grunden för vårt företags långsiktiga ekonomiska framgång.

Alla våra medarbetare – från praktikanter till verkställande direktörer – är ansvariga för att fatta rätt beslut och inte tolerera missförhållanden varken hos HARIBO eller någon av våra affärspartner.

Vår uppförandekod beskriver hur vi implementerar detta inom viktiga områden av vår dagliga verksamhet.