Code of Conduct

Integritet och efterlevnad av regler utgör hörnstenarna för våra kunders, affärspartners och anställdas förtroende och därmed för företagets långsiktiga ekonomiska framgång. Var och en av våra anställda – från praktikant till verkställande direktör – bär ansvaret för att fatta rätt beslut och för att inte tolerera felaktigt uppförande hos HARIBO eller hos våra affärspartner.

I HARIBO:s uppförandekod beskrivs hur vi omsätter detta anspråk i praktiken. I detta sammanhang ligger fokus på följande frågor:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.