Visselblåsarsystem

Att följa lagar och interna regler har hög prioritet hos HARIBO. Det här är det enda sättet som vi kan skydda vårt företag, våra medarbetare och våra affärspartner från uppenbara risker. Eventuella missförhållanden vid HARIBO måste därför identifieras, hanteras och åtgärdas så tidigt som möjligt.

För att vi ska lyckas med detta krävs det att alla är uppmärksamma och villiga att peka ut möjliga allvarliga missförhållanden om det finns konkret stöd för detta. Vi lägger stor vikt vid motsvarande information från leverantörer, kunder och andra tredje parter. HARIBO har inrättat ett visselblåsarsystem för sådan information. Detta kan nås via:

haribo.whistleblowernetwork.net

Det är tillgängligt dygnet runt och garanterar visselblåsarens anonymitet till fullo. Information om funktioner, anonymitet för visselblåsare och dataskydd i vårt visselblåsarsystem finns under rubriken ”Vanliga frågor”.

Visselblåsarsystemet är endast avsett för rapportering av allvarliga missförhållanden. Till sådana hör bland annat:

  • brottsliga handlingar mot HARIBO, såsom mutor, förskingring eller stöld
  • handlingar som utsätter HARIBO för risken för betydande bestraffning, skadeståndsanspråk eller böter, såsom antitrustöverträdelser, penningtvätt eller grova brister i arbetarskydd
  • beteenden som kränker mänskliga rättigheter, t.ex. barn- eller slavarbete, eller väsentliga brister i miljöhänsyn eller bortseende från antidiskrimineringslagar.

För upplysningar om mindre allvarliga missförhållanden ska du använda andra rapporteringskanaler, t.ex. din vanliga kontakt hos HARIBO, vår konsumenttjänst eller personalledningen.