Kodex chování

Konzistentní chování v souladu s pravidly je nepostradatelným základem pro důvěru našich zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců, a tedy pro dlouhodobý ekonomický úspěch naší společnosti.

Každý z našich zaměstnanců – od učně až po jednatele – je odpovědný za přijímání správných rozhodnutí a za to, že nebude tolerovat nesprávné chování ani u HARIBO ani u našich obchodních partnerů.

Náš Kodex chování popisuje, jak toto předsevzetí uplatňujeme v jednotlivých oblastech naší každodenní činnosti.