Prohlášení o ochraně osobních údajů

(Poslední změna: 9. ledna 2023)

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se zákonnými předpisy. V následujícím textu vás budeme v souladu s články 12, 13 a 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) informovat o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek www.haribo.com.

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ve smyslu GDPR:

HARIBO CZ, s.r.o.
Maříkova 423/50,
621 00 Brno, Česká republika
E-mail: info-cz@haribo.com
Telefon: +420 545 426 711
Fax: +420 545 211 663

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

HARIBO CZ, s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Maříkova 423/50,
621 00 Brno, Česká republika
E-mail: info-cz@haribo.com

III. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1. Informační používání webových stránek

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli aktivně uvádět své osobní údaje. V tomto případě zpracujeme po technické stránce následující osobní údaje:

a. Technické zajištění webových stránek

Pro technické zajištění webových stránek je nutné, abychom zpracovávali určité automaticky přenášené informace o vás, aby váš prohlížeč mohl zobrazit naši webovou stránku a mohli jste web používat. Tyto informace se automaticky zaznamenávají pokaždé, když přistupujete na náš web, a ukládají se do souborů protokolu serveru. Tato informace se týká počítačového systému volajícího počítače. Shromažďují se přitom následující informace:

 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Volaná URL vč. HTTP metody a GET parametrů + verze protokolu
 • Velikost odpovědi serveru v bytech
 • HTTP referer
 • Použitý prohlížeč a jeho verze
 • Použitý operační systém a jeho verze

K zabezpečení vstupních polí proti automatizovaným útokům navíc používáme řešení FriendlyCaptcha anti-bot. Budou zpracovány následující informace:

 • Hodnota hash (jednosměrné šifrování) příchozí IP adresy (IP adresa je zlikvidována, uloží se pouze hodnota hash)
 • Data hlavičky požadavku HTTP, zejména user-agent, původ a odkazující
 • Datum/čas požadavku
 • Verze použitého widgetu
 • Počet požadavků z (hashované) IP adresy za časové období
 • Odpověď na aritmetický problém vyřešený počítačem návštěvníka

Dále používáme soubory cookies, abychom vám mohli naši webovou stránku poskytnout k používání. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo je internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítačového systému, jakmile navštívíte webovou stránku. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném přístupu na web. Tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám zpřístupnili naši webovou stránku a její technické funkce. Některé funkce naší webové stránky nelze nabídnout bez použití souborů cookie. Příslušné informace se přitom ukládají vždy do níže uvedených souborů cookie a přenášejí se nám:

Díky tomu můžeme zlepšovat kvalitu našich webových stránek. Vaše informace, které jsme shromáždili prostřednictvím výše uvedených souborů cookie, nebudeme používat k vytváření uživatelských profilů nebo k hodnocení vašeho chování při procházení webu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro technické zajištění našich webových stránek na základě následujících právních důvodů:

 • pro plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud navštívíte naše webové stránky, abyste se dozvěděli o našich produktech a našich akcích; a
 • pro ochranu našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom vám mohli po technické stránce zpřístupnit webové stránky. Naším oprávněným zájmem je poskytnout vám atraktivní, technicky fungující a uživatelsky přívětivé webové stránky a přijmout opatření k ochraně našich webových stránek před kybernetickými riziky a zabránit tomu, aby naše webové stránky způsobovaly kybernetická rizika třetím stranám.

b. Statistická analýza používání webových stránek a zvýšení dosahu

Pro účely statistické analýzy používání našich webových stránek využíváme s vaším souhlasem analytické nástroje. To nám umožňuje zlepšit kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu. Získáme informace o tom, jak je web používán, a můžeme tak průběžně optimalizovat naši nabídku. Informace získané v rámci statistické analýzy našeho webu nebudou sloučeny s vašimi dalšími údaji zaznamenanými na tomto webu.

Piwik PRO

Jako nástroj pro analýzu webových stránek používáme sadu Piwik PRO Analytics Suite. Tím se shromažďují údaje o vás jako o návštěvníkovi webu na základě souborů cookies. Shromážděné informace mohou zahrnovat zejména následující údaje:

 • IP adresa
 • operační systém
 • ID prohlížeče
 • Prohlížení webových stránek
 • Umístění v síti
 • Čas návštěvy webu
 • zobrazené stránky (adresa URL stránky a název stránky)
 • Čas strávený na každé stránce
 • HTTP referrer
 • Typ zařízení
 • Typ prohlížeče
 • Uživatelské ID
 • ID návštěvníka
 • ID zařízení
 • ID relace

Vypočítáváme metriky, jako je míra okamžitého opuštění, zobrazení stránek, návštěvy a podobné parametry používání, abychom pochopili, jak je naše webová stránka používána. Můžeme také vytvářet profily návštěvníků na základě historie prohlížení, abychom analyzovali chování návštěvníků, zobrazovat personalizovaný obsah a provozovat online kampaně.

Další informace o použitých souborech cookie, o případném souhlasu, který jste udělili, nebo o správě souborů cookie naleznete v části Technické zajištění webových stránek (a.).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro statistickou analýzu používání našich webových stránek na základě vašeho souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

c. Marketing

Pro účely personalizace reklamy, měření účinnosti reklamy, integrace externího obsahu a ochrany našich webových stránek jsou na našich webových stránkách umístěny soubory cookie nebo podobné technické prostředky, ve kterých nebo s jejichž pomocí mohou být osobní údaje uloženy, a které mohou být shromažďovány a zpracovávány těmito třetími stranami. To nám umožňuje zlepšit kvalitu našich webových stránek. Takto získané informace se neslučují s vašimi dalšími údaji shromážděnými v rámci webu.

YouTube
Na našem webu používáme videa ze služby YouTube; poskytovatelem je Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „YouTube“). Používáme možnost „režimu rozšířené ochrany dat“, kterou poskytuje YouTube.

Načtením videí obdrží YouTube informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho jsou přenášeny údaje uvedené v bodě III.1.a. tohoto prohlášení a také informace o videu, které jste viděli. Toto se odehrává bez ohledu na to, zda máte YouTube uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube nebo k jinému účtu Google, budou vaše údaje přímo přiřazeny k vašemu účtu a poskytovatel je zpracuje nezávisle; tomu se můžete vyhnout, když se před návštěvou našich stránek odhlásíte. YouTube ukládá vaše údaje jako profily použití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu svých webových stránek podle potřeb. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Více informací o souvisejícím předávání osobních údajů do USA naleznete níže v části „VI. Přenos do třetích zemí“. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů službou YouTube naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube. Tam také najdete další informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy. Další informace o použitých souborech cookie, o případném souhlasu, který jste udělili, nebo o správě souborů cookie naleznete v části Technické zajištění webových stránek (a.).

Vaše osobní údaje zpracováváme pro statistickou analýzu používání našich webových stránek na základě vašeho souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

2. Aktivní používání webových stránek

Kromě čistě informačního využití našeho webu můžete také náš web využívat aktivně k navázání kontaktu s námi nebo za účelem přihlášení k odběru zpravodaje nebo do fanklubu. Kromě výše popsaného zpracování vašich osobních údajů pro čistě informační účely pak zpracováváme také vaše další osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku.

a. Žádost o kontakt

Abychom mohli vyřizovat a odpovídat na vaše podněty zasílané např. pomocí různých kontaktních formulářů, zpracováváme vaše osobní údaje, které jste v této souvislosti poskytli. V každém případě se jedná o vaše jméno, příjmení a vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zaslat odpověď, a další informace, které nám zasíláte jako součást vaší zprávy.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zodpovězení dotazů na základě následujících právních důvodů:

 • ochrana našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; náš oprávněný zájem spočívá v řádném zpracování odpovědí na dotazy od koncových uživatelů nebo jiných zúčastněných osob.

b. Zpravodaj, propagační e-maily a fanklub

S vaším souhlasem použijeme vaše osobní údaje k reklamním účelům a pro účely průzkumu trhu, jako např. zasílání našeho zpravodaje nebo členství ve fanklubu. V každém případě jako povinné údaje zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a údaj o tom, že vám je nejméně 16 let. V rámci fanklubu se eviduje také poštovní směrovací číslo vašeho bydliště. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zde uvedené na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Z odběru zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz uvedený ve zpravodaji a odhlásit se.

IV. Odkazy

Některé části našeho webu obsahují odkazy na weby třetích stran. Tyto webové stránky podléhají svým vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Neneseme odpovědnost za jejich provoz včetně zpracování osobních údajů. Pokud posíláte informace na weby takových třetích stran nebo jejich prostřednictvím, měli byste zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webů, než jim poskytnete informace, které by mohly být spojovány s vaší osobu.

V. Kategorie příjemců

Zpočátku se vaše osobní údaje dostanou pouze k našim zaměstnancům. Kromě toho v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem sdílíme vaše osobní údaje s dalšími příjemci, kteří pro nás poskytují služby v souvislosti s našimi webovými stránkami. Přitom omezujeme přenos vašich osobních údajů pouze na nezbytně nutná rozsah. Někteří z našich dodavatelů dostávají vaše osobní údaje jako jejich zpracovatelé a jsou při zpracování vašich osobních údajů přísně vázáni našimi pokyny. V některých případech zacházejí příjemci s vašimi osobními údaji, která jim předáváme, na vlastní odpovědnost.

Následně uvádíme kategorie příjemců vašich osobních údajů:

 • Externí dodavatel pro podporu webových stránek www.haribo.com, společnost Scholz & Volkmer GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65183 Wiesbaden, Německo
 • Externí dodavatel pro programování webových stránek www.haribo.com, společnost Nion digital GmbH, Luise-Ulrich-Straße 20, 80636 Mnichov, Německo,
 • Externí dodavatel hostingu webových stránek www.haribo.com, společnost PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Německo, společnost Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 – 22, D-85748 Garching, Německo, a společnost Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave, Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, USA,
 • Externí dodavatel pro zasílání zpravodaje e-mailem, společnost Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Německo
 • Externí dodavatel pro řešení anti-botům na webových stránkách www.haribo.com, společnost Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Německo
 • Externí dodavatel vyhledávací funkce na webových stránkách www.haribo.com, společnost Elasticsearch B.V., Keizersgracht 281, Amsterdam 1016 –Ed, Nizozemsko,
 • Externí IT služba pro analýzu webových stránek, společnost Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín, Německo,
 • Interní poskytovatel IT služeb pro skupinu, společnost HARIBO IT Dienstleistungs GmbH & Co. KG, Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 1, 53501 Grafschaft, Německo,
 • Externí dodavatel pro odpovědi na dotazy nebo jejich kontrolu nebo organizaci výherních soutěží,
 • Poskytovatelé logistiky, abychom vám mohli zasílat zboží, dopisy nebo jiné předměty,
 • Pojistitelé v případě nároků uplatňovaných proti nám,
 • Poskytovatelé platebních služeb a banky při provádění plateb,
 • IT poskytovatelé při administraci a hostingu našich webových stránek,
 • právní poradci při uplatňování nebo odvracení nároků.
 • Youtube
 • Monotype

VI. Předávání do třetích zemí

Při používání služby YouTube od společnosti Google dochází k přenosu osobních údajů do USA. USA jsou z hlediska ochrany údajů považovány za nezabezpečenou třetí zemi, pro kterou neexistují rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti ani jiné záruky. Neexistuje zde ani ochrana osobních údajů známá z EU, ani odpovídající práva či zákonné opravné prostředky subjektů údajů ohledně jejich osobních údajů. Zejména je zde riziko, že tajné a zpravodajské služby i další orgány mohou nerušeně přistupovat k vašim osobním údajům, například v rámci zákona CLOUD, a že proti tomu neexistují žádné účinné právní prostředky. Na takový přenos dat do USA se vztahuje váš souhlas, např. na používání cookies. Vaše osobní údaje jinak nepředáváme do zemí mimo EU nebo EHP, ani mezinárodním organizacím.

VII. Doba archivace

1. Informační používání webových stránek

Při čistě informačním používání našich webových stránek archivujeme vaše osobní údaje takto:

 • Protokoly serverů se archivují až 3 měsíce.
 • Délku archivace souborů cookie naleznete v části Technické zajištění webových stránek (a.).
 • Osobní údaje shromážděné prostřednictvím sady Piwik PRO Analytics Suite budou uloženy po dobu 25 měsíců.
 • Osobní údaje shromážděné prostřednictvím služby YouTube jsou uchovávány po dobu stanovenou společností Google, pravidelně mezi 9 a 24 měsíci, avšak v individuálních případech (např. když jste propojeni se svým účtem Google, tedy pokud jste přihlášeni při návštěvě našich webových stránek; při opětovném použití YouTube nebo jiných aplikací Google; v případě obchodních a právních požadavků) ještě déle.
 • Údaje shromážděné Friendly Captcha budou po 30 dnech vymazány.
 • Ostatní vaše osobní údaje se nearchivují a jsou okamžitě smazány poté, co opustíte naší webovou stránku.
 • Kromě toho máte možnost kdykoliv sami smazat nainstalované soubory cookie.

2. Aktivní používání webových stránek

Při aktivním používání našich webových stránek archivujeme vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nutné:

 • Osobní údaje, které jste poskytli v souvislosti s dotazem, budou nejprve uloženy po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz. Bude-li to nutné, budeme nadále uchovávat vaše osobní údaje až do uplynutí promlčecí lhůty pro jakékoli právní nároky vyplývající ze vztahu s vámi, abychom je v případě potřeby mohli použít jako důkaz. Promlčecí lhůta činí zpravidla 12 až 36 měsíců, může však trvat až 30 let. Po uplynutí promlčecí lhůty, vymažeme vaše osobní údaje, pokud neexistuje zákonná povinnost jejich archivace, například podle německého obchodního zákoníku (§§ 238, 257 odst. 4 HGB) nebo daňového řádu (§ 147 odst. 3, 4 AO). Tato povinnost archivace může trvat 2 až 11 let.
 • Při přihlášení do fanklubu a k odběru zpravodaje budou vaše osobní údaje uloženy tak dlouho, dokud se z fanklubu nebo odběru zpravodaje neodhlásíte.
 • U výherních soutěží budou vaše osobní údaje smazány nejpozději 4 týdny poté, co byl určen vítěz.

VIII. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte při splnění zákonných podmínek nárok na následující práva, která můžete vůči nám uplatnit:

Právo na informace: Máte právo kdykoli v rámci čl. 15 GDPR od nás požadovat potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje; je-li tomu tak, máte rovněž v rámci čl. 15 GDPR právo získat informace o těchto osobních údajích a některé další informace (mimo jiné o účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategoriích příjemců, plánované době archivace, původu údajů, použití automatizovaného rozhodování a v případě předávání údajů do třetích zemí příslušné záruky) a kopii vašich údajů.

Právo na opravu: Podle článku 16 GDPR máte právo požadovat, abychom opravili vaše uložené osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné.

Právo na výmaz: Za podmínek článku 17 GDPR máte právo požadovat, abychom osobní údaje, které se vás týkají, okamžitě odstranili. Právo na výmaz neexistuje mimo jiné v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro (i) výkon práva na svobodu projevu a informací, (ii) splnění zákonné povinnosti, které podléháme (např. zákonné požadavky na archivaci) nebo (iii) uplatňování, výkon nebo odvracení právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Za podmínek článku 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek článku 20 GDPR máte právo požadovat, abychom vám vydali osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinkem do budoucna.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů za podmínek čl. 21 GDPR s tím, že budeme muset ukončit zpracování vašich osobních údajů. Právo vznést námitku existuje pouze v mezích stanovených v čl. 21 GDPR. Navíc mohou být naše zájmy v rozporu s ukončením zpracování, takže budeme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje i navzdory vaší námitce.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Jste oprávněni za podmínek čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR. Právo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Dozorový úřad, kterému podléháme:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Adresa úřadu: Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
Korespondenční adresa: Postfach 3040, 55020 Mainz
Telefon: 06131/208-2449
Telefax: 06131/208-2497
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Doporučujeme vám však vždy nejprve adresovat stížnost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Podněty ohledně vašich práv zasílejte pokud možno písemně na výše uvedenou adresu nebo přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

IX. Vaše povinnosti ohledně poskytování osobních údajů

V zásadě nejste povinni nám poskytovat své osobní údaje. Pokud tak však neučiníte, nebudeme vám moci zpřístupnit naše webové stránky a nebudeme moci odpovídat na vaše otázky. Osobní údaje, které nutně potřebujeme pro výše uvedené účely zpracování jsou jako takové vyznačeny.

X. Automatizované rozhodování / profilování

Automatizované rozhodování nebo profilování (automatizovaná analýza vašich osobních údajů) nepoužíváme.

Informace o vašem právu podat námitku podle čl. 21 GDPR

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě posouzení zájmů) nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu), pokud k tomu existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace. To platí také pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 bodu 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo odvrácení právních nároků. Vaše osobní údaje zpracováváme také v jednotlivých případech za účelem provozování přímé reklamy. Pokud si nepřejete dostávat reklamu, máte právo proti tomu kdykoli vznést námitku; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Tuto námitku zohledníme s účinkem do budoucna.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro tyto účely, vaše údaje již nebudeme zpracovávat pro účely přímého marketingu.

Námitka může být podána jakoukoliv formou a měla by být, pokud možno, adresována na

HARIBO CZ, s.r.o.
Maříkova 423/50,
621 00 Brno,
Česká republika
E-mail: info-cz@haribo.com
Telefon: +420 545 426 711
Fax: +420 545 211 663

XI. Změny

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit. Jakékoliv změny jsou oznamovány zveřejněním nové verze prohlášení o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách. Pokud nebude uvedeno jinak, nabývají takové změny okamžité účinnosti. Pravidelně proto prosím kontrolujte toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se vždy seznámili s aktuální verzí.