Prohlášení o ochraně osobních údajů

(Poslední změna: 8. prosince 2021)

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se zákonnými předpisy. V následujícím textu vás budeme v souladu s články 12, 13 a 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) informovat o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek www.haribo.com.

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ve smyslu GDPR:

HARIBO CZ, s.r.o.
Maříkova 423/50,
621 00 Brno, Česká republika
E-mail: info-cz@haribo.com
Telefon: +420 545 426 711
Fax: +420 545 211 663

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

HARIBO CZ, s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Maříkova 423/50,
621 00 Brno, Česká republika
E-mail: info-cz@haribo.com

III. Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1. Informační používání webových stránek

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli aktivně uvádět své osobní údaje. V tomto případě zpracujeme po technické stránce následující osobní údaje:

a. Technické zajištění webových stránek

Pro technické zajištění webových stránek je nutné, abychom zpracovávali určité automaticky přenášené informace o vás, aby váš prohlížeč mohl zobrazit naši webovou stránku a mohli jste web používat. Tyto informace se automaticky zaznamenávají pokaždé, když přistupujete na náš web, a ukládají se do souborů protokolu serveru. Tato informace se týká počítačového systému volajícího počítače. Shromažďují se přitom následující informace:

 • IP adresa uživatele
 • Datum a čas přístupu
 • Volaná URL vč. HTTP metody a GET parametrů + verze protokolu
 • Velikost odpovědi serveru v bytech
 • HTTP referer
 • Použitý prohlížeč a jeho verze
 • Použitý operační systém a jeho verze

K zabezpečení vstupních polí proti automatizovaným útokům navíc používáme řešení FriendlyCaptcha anti-bot. Budou zpracovány následující informace:

 • Hodnota hash (jednosměrné šifrování) příchozí IP adresy (IP adresa je zlikvidována, uloží se pouze hodnota hash)
 • Data hlavičky požadavku HTTP, zejména user-agent, původ a odkazující
 • Datum/čas požadavku
 • Verze použitého widgetu
 • Počet požadavků z (hashované) IP adresy za časové období
 • Odpověď na aritmetický problém vyřešený počítačem návštěvníka

Dále používáme soubory cookies, abychom vám mohli naši webovou stránku poskytnout k používání. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči nebo je internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítačového systému, jakmile navštívíte webovou stránku. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném přístupu na web. Tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám zpřístupnili naši webovou stránku a její technické funkce. Některé funkce naší webové stránky nelze nabídnout bez použití souborů cookie. Příslušné informace se přitom ukládají vždy do níže uvedených souborů cookie a přenášejí se nám:

Díky tomu můžeme zlepšovat kvalitu našich webových stránek. Vaše informace, které jsme shromáždili prostřednictvím výše uvedených souborů cookie, nebudeme používat k vytváření uživatelských profilů nebo k hodnocení vašeho chování při procházení webu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro technické zajištění našich webových stránek na základě následujících právních důvodů:

 • pro plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud navštívíte naše webové stránky, abyste se dozvěděli o našich produktech a našich akcích; a
 • pro ochranu našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom vám mohli po technické stránce zpřístupnit webové stránky. Naším oprávněným zájmem je poskytnout vám atraktivní, technicky fungující a uživatelsky přívětivé webové stránky a přijmout opatření k ochraně našich webových stránek před kybernetickými riziky a zabránit tomu, aby naše webové stránky způsobovaly kybernetická rizika třetím stranám.

b. Statistická analýza používání webových stránek a zvýšení dosahu

Pro účely statistické analýzy používání našich webových stránek využíváme s vaším souhlasem analytické nástroje. To nám umožňuje zlepšit kvalitu našich webových stránek a jejich obsahu. Získáme informace o tom, jak je web používán, a můžeme tak průběžně optimalizovat naši nabídku. Informace získané v rámci statistické analýzy našeho webu nebudou sloučeny s vašimi dalšími údaji zaznamenanými na tomto webu. Vaše osobní údaje zpracováváme pro statistickou analýzu používání našich webových stránek na základě vašeho souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Google Analytics

Na našem webu používáme Google Analytics, nástroj webové analýzy od společnosti Google Inc.. Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené pomocí souborů cookie o vašem chování na naší webové stránce jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou archivovány. Pokud je však na našem webu aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze výjimečně se na server Google v USA přenáší celá IP adresa, kde je poté zkrácena. Google tyto informace z našeho pověření použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Na našem webu používáme Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“. Díky tomu jsou IP adresy zpracovávány ve zkrácené formě, a proto lze vyloučit jejich přiřazení ke konkrétním osobám.

Další informace o použitých souborech cookie, o případném souhlasu, který jste udělili, nebo o správě souborů cookie naleznete v části Technické zajištění webových stránek (a.).

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů ve službě Google Analytics naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html, popř. na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/

Google Tag Manager

Na našem webu používáme nástroj Google Tag Manager od společnosti Google. Google Tag Manager je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat měřicí kódy webových stránek přes jedno rozhraní. Samotná služba Google Tag Manager (která kódy implementuje) je doménou bez souborů cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager zajišťuje spouštění dalších kódů, které zase mohou shromažďovat osobní údaje. Google Tag Manager k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane deaktivace v platnosti pro všechny měřicí kódy, pokud byly implementovány pomocí služby Google Tag Manager.

Další informace o použitých souborech cookie, o případném souhlasu, který jste udělili, nebo o správě souborů cookie naleznete v části Technické zajištění webových stránek (a.).

2. Aktivní používání webových stránek

Kromě čistě informačního využití našeho webu můžete také náš web využívat aktivně k navázání kontaktu s námi nebo za účelem přihlášení k odběru zpravodaje nebo do fanklubu. Kromě výše popsaného zpracování vašich osobních údajů pro čistě informační účely pak zpracováváme také vaše další osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku.

a. Žádost o kontakt

Abychom mohli vyřizovat a odpovídat na vaše podněty zasílané např. pomocí různých kontaktních formulářů, zpracováváme vaše osobní údaje, které jste v této souvislosti poskytli. V každém případě se jedná o vaše jméno, příjmení a vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zaslat odpověď, a další informace, které nám zasíláte jako součást vaší zprávy.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zodpovězení dotazů na základě následujících právních důvodů:

 • ochrana našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; náš oprávněný zájem spočívá v řádném zpracování odpovědí na dotazy od koncových uživatelů nebo jiných zúčastněných osob.

b. Zpravodaj, propagační e-maily a fanklub

S vaším souhlasem použijeme vaše osobní údaje k reklamním účelům a pro účely průzkumu trhu, jako např. zasílání našeho zpravodaje nebo členství ve fanklubu. V každém případě jako povinné údaje zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a údaj o tom, že vám je nejméně 16 let. V rámci fanklubu se eviduje také poštovní směrovací číslo vašeho bydliště. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely zde uvedené na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Z odběru zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz uvedený ve zpravodaji a odhlásit se.

IV. Odkazy

Některé části našeho webu obsahují odkazy na weby třetích stran. Tyto webové stránky podléhají svým vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Neneseme odpovědnost za jejich provoz včetně zpracování osobních údajů. Pokud posíláte informace na weby takových třetích stran nebo jejich prostřednictvím, měli byste zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webů, než jim poskytnete informace, které by mohly být spojovány s vaší osobu.

V. Kategorie příjemců

Zpočátku se vaše osobní údaje dostanou pouze k našim zaměstnancům. Kromě toho v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem sdílíme vaše osobní údaje s dalšími příjemci, kteří pro nás poskytují služby v souvislosti s našimi webovými stránkami. Přitom omezujeme přenos vašich osobních údajů pouze na nezbytně nutná rozsah. Někteří z našich dodavatelů dostávají vaše osobní údaje jako jejich zpracovatelé a jsou při zpracování vašich osobních údajů přísně vázáni našimi pokyny. V některých případech zacházejí příjemci s vašimi osobními údaji, která jim předáváme, na vlastní odpovědnost.

Následně uvádíme kategorie příjemců vašich osobních údajů:

 • Externí dodavatel programování webových stránek www.haribo.com, společnost Scholz & Volkmer GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65183 Wiesbaden, Německo
 • Externí dodavatel hostingu webových stránek www.haribo.com, společnost PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Německo, společnost Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 – 22, D-85748 Garching, Německo, a společnost Cloudinary Inc., 111 W Evelyn Ave, Suite 206, Sunnyvale, CA 94086, USA,
 • Externí dodavatel pro zasílání zpravodaje e-mailem, společnost Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Německo
 • Externí dodavatel pro řešení anti-botům na webových stránkách www.haribo.com, společnost Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Německo
 • Externí dodavatel vyhledávací funkce na webových stránkách www.haribo.com, společnost Elasticsearch B.V., Keizersgracht 281, Amsterdam 1016 –Ed, Nizozemsko,
 • Externí dodavatel pro odpovědi na dotazy nebo jejich kontrolu nebo organizaci výherních soutěží,
 • Poskytovatelé logistiky, abychom vám mohli zasílat zboží, dopisy nebo jiné předměty,
 • Pojistitelé v případě nároků uplatňovaných proti nám,
 • Poskytovatelé platebních služeb a banky při provádění plateb,
 • IT poskytovatelé při administraci a hostingu našich webových stránek,
 • právní poradci při uplatňování nebo odvracení nároků.
 • Google Analytics
 • Youtube
 • Monotype

VI. Předávání do třetích zemí

V rámci používání různých nástrojů jsou osobní údaje předávány do USA. Předávání osobních údajů je založeno na prováděcím rozhodnutí (EU) 2016/1250 Evropské komise ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí. Jinak vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU nebo EHP ani do mezinárodních organizací.

VII. Doba archivace

1. Informační používání webových stránek

Při čistě informačním používání našich webových stránek archivujeme vaše osobní údaje takto:

 • Protokoly serverů se archivují až 3 měsíce.
 • Délku archivace souborů cookie naleznete v části Technické zajištění webových stránek (a.).
 • Údaje shromážděné Friendly Captcha budou po 30 dnech vymazány.
 • Ostatní vaše osobní údaje se nearchivují a jsou okamžitě smazány poté, co opustíte naší webovou stránku.
 • Kromě toho máte možnost kdykoliv sami smazat nainstalované soubory cookie.

2. Aktivní používání webových stránek

Při aktivním používání našich webových stránek archivujeme vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nutné:

 • Osobní údaje, které jste poskytli v souvislosti s dotazem, budou nejprve uloženy po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz. Bude-li to nutné, budeme nadále uchovávat vaše osobní údaje až do uplynutí promlčecí lhůty pro jakékoli právní nároky vyplývající ze vztahu s vámi, abychom je v případě potřeby mohli použít jako důkaz. Promlčecí lhůta činí zpravidla 12 až 36 měsíců, může však trvat až 30 let. Po uplynutí promlčecí lhůty, vymažeme vaše osobní údaje, pokud neexistuje zákonná povinnost jejich archivace, například podle německého obchodního zákoníku (§§ 238, 257 odst. 4 HGB) nebo daňového řádu (§ 147 odst. 3, 4 AO). Tato povinnost archivace může trvat 2 až 11 let.
 • Při přihlášení do fanklubu a k odběru zpravodaje budou vaše osobní údaje uloženy tak dlouho, dokud se z fanklubu nebo odběru zpravodaje neodhlásíte.
 • U výherních soutěží budou vaše osobní údaje smazány nejpozději 4 týdny poté, co byl určen vítěz.

VIII. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte při splnění zákonných podmínek nárok na následující práva, která můžete vůči nám uplatnit:

Právo na informace: Máte právo kdykoli v rámci čl. 15 GDPR od nás požadovat potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje; je-li tomu tak, máte rovněž v rámci čl. 15 GDPR právo získat informace o těchto osobních údajích a některé další informace (mimo jiné o účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategoriích příjemců, plánované době archivace, původu údajů, použití automatizovaného rozhodování a v případě předávání údajů do třetích zemí příslušné záruky) a kopii vašich údajů.

Právo na opravu: Podle článku 16 GDPR máte právo požadovat, abychom opravili vaše uložené osobní údaje, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné.

Právo na výmaz: Za podmínek článku 17 GDPR máte právo požadovat, abychom osobní údaje, které se vás týkají, okamžitě odstranili. Právo na výmaz neexistuje mimo jiné v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné pro (i) výkon práva na svobodu projevu a informací, (ii) splnění zákonné povinnosti, které podléháme (např. zákonné požadavky na archivaci) nebo (iii) uplatňování, výkon nebo odvracení právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Za podmínek článku 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek článku 20 GDPR máte právo požadovat, abychom vám vydali osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinkem do budoucna.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů za podmínek čl. 21 GDPR s tím, že budeme muset ukončit zpracování vašich osobních údajů. Právo vznést námitku existuje pouze v mezích stanovených v čl. 21 GDPR. Navíc mohou být naše zájmy v rozporu s ukončením zpracování, takže budeme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje i navzdory vaší námitce.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Jste oprávněni za podmínek čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR. Právo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Dozorový úřad, kterému podléháme:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Prof. Dr. Dieter Kugelmann
Adresa úřadu: Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
Korespondenční adresa: Postfach 3040, 55020 Mainz
Telefon: 06131/208-2449
Telefax: 06131/208-2497
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Doporučujeme vám však vždy nejprve adresovat stížnost našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Podněty ohledně vašich práv zasílejte pokud možno písemně na výše uvedenou adresu nebo přímo našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů.

IX. Vaše povinnosti ohledně poskytování osobních údajů

V zásadě nejste povinni nám poskytovat své osobní údaje. Pokud tak však neučiníte, nebudeme vám moci zpřístupnit naše webové stránky a nebudeme moci odpovídat na vaše otázky. Osobní údaje, které nutně potřebujeme pro výše uvedené účely zpracování jsou jako takové vyznačeny.

X. Automatizované rozhodování / profilování

Automatizované rozhodování nebo profilování (automatizovaná analýza vašich osobních údajů) nepoužíváme.

Informace o vašem právu podat námitku podle čl. 21 GDPR

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě posouzení zájmů) nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu), pokud k tomu existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace. To platí také pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 bodu 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo odvrácení právních nároků. Vaše osobní údaje zpracováváme také v jednotlivých případech za účelem provozování přímé reklamy. Pokud si nepřejete dostávat reklamu, máte právo proti tomu kdykoli vznést námitku; to platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Tuto námitku zohledníme s účinkem do budoucna.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro tyto účely, vaše údaje již nebudeme zpracovávat pro účely přímého marketingu.

Námitka může být podána jakoukoliv formou a měla by být, pokud možno, adresována na

HARIBO CZ, s.r.o.
Maříkova 423/50,
621 00 Brno,
Česká republika
E-mail: info-cz@haribo.com
Telefon: +420 545 426 711
Fax: +420 545 211 663

XI. Změny

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv změnit. Jakékoliv změny jsou oznamovány zveřejněním nové verze prohlášení o ochraně osobních údajů na našich webových stránkách. Pokud nebude uvedeno jinak, nabývají takové změny okamžité účinnosti. Pravidelně proto prosím kontrolujte toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se vždy seznámili s aktuální verzí.