Podmínky použití

Používání internetových stránek

§ 1 Odpovědnost za obsah, odkazy

Podle obecných zákonů neseme odpovědnost za vlastní obsah našich stránek. Informace obsažené v naší internetové nabídce jsme pečlivě shromáždili a snažíme se o jejich průběžnou kontrolu. Přesto nemůžeme nést odpovědnost za jejich správnost, aktuálnost, úplnost a průběžnou dostupnost. Závazné informace, poradenství, doporučení nebo vysvětlení podáváme výhradně v rámci individuální komunikace. Vyhrazujeme si právo naši internetovou nabídku kdykoliv změnit, doplnit, zkrátit nebo zcela ukončit. Rovněž neneseme odpovědnost za to, že obsah naší internetové nabídky bude vhodný pro uživatele a jeho potřeby. Naše nabídka obsahuje i odkazy na internetové stránky třetích subjektů, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Tento obsah si v žádném případě nepřisvojujeme a neneseme za něj žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných nese odpovědnost výhradně jejich majitel. Případnou protiprávnost obsahu odkazovaných stránek jsme neodhalili. Průběžná následná obsahová kontrola odkazovaných stránek není však bez konkrétních důkazů o jejich protiprávnosti proveditelná. Okamžitě nás prosím informujte, pokud byste se prostřednictvím našich odkazů dostali na stránky, jejichž obsah se vám zdá podezřelý. Pokud bychom zjistili, že obsah odkazovaných stránek porušuje právní předpisy, okamžitě takové odkazy odstraníme. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy obsažené na našich webových stránkách.

§ 2 Technické upozornění

Při digitalizaci dat se mohou vyskytnout chyby. Z důvodu používání různých internetových prohlížečů a individuálního nastavení softwaru se může prezentace obsahu lišit.

§ 3 Teritoriální zacílení

Naše internetová nabídka je určena pro území České republiky a byla vypracována na základě právního řádu České republiky. S návštěvou našich webových stránek z území mimo Českou republiku nepočítáme. Neneseme žádnou odpovědnost za to, že naše internetová nabídka může být vhodná a použitelná pro uživatele z jiných států a může tam být po právní stránce přípustná.

§ 4 Autorské právo

Obsah, forma a struktura naší internetové nabídky jsou chráněny autorským právem a veškerá ochranná práva si tímto výslovně vyhrazujeme. Náš písemný souhlas je vyžadován zejména pro rozmnožování, editování, šíření a jakékoliv zhodnocování, pokud takové opatření není podle zákonných předpisů povoleno bez nutnosti vyžádat si souhlas. Stahování a kopírování stránek je povoleno pouze pro soukromé nekomerční účely, ledaže by bylo v jednotlivých případech uvedeno jinak. Vkládání odkazů na naše internetové stránky, zejména vnořených odkazů, inline odkazů nebo odkazů ve frame technologii je přípustné pouze s naším předchozím písemným souhlasem.