Systém hlášení nežádoucích událostí

Dodržování zákonů a interních pravidel je u společnosti HARIBO prioritou. Je to jediný způsob, jak můžeme chránit naši společnost, naše zaměstnance a obchodní partnery před zjevnými riziky. Případné pochybení u HARIBO musí být proto co nejdříve odhaleno, vyřešeno a napraveno.

Přitom nám pomáhá bdělost a ochota každého upozornit na možné závažné pochybení, pokud existují konkrétní náznaky. Příslušným upozorněním ze strany dodavatelů, zákazníků nebo třetích osob věnujeme velkou pozornost. HARIBO zavedlo pro taková upozornění systém hlášení nežádoucích událostí. Je nepřetržitě dostupný na adrese

haribo.whistleblowernetwork.net

a zcela zaručuje anonymitu oznamující osoby. Podrobnosti k jeho fungování, anonymitě oznamovatele a ochraně osobních údajů naleznete v systému hlášení nežádoucích událostí v rubrice „FAQ“.

Systém hlášení nežádoucích událostí je určen pouze pro upozornění na závažná pochybení. Mezi ně patří například

  • Trestné činy proti HARIBO, např. podplácení, zpronevěra nebo krádež
  • Jednání, které vystavuje HARIBO riziku značného trestu, riziku náhrady škody nebo pokuty, např. prohřešky proti antimonopolnímu právu, praní špinavých peněz nebo hrubě nedostatečná ochrana zdraví při práci
  • Jednání, které porušuje lidská práva, např. toleruje dětskou nebo otrockou práci, nebo značným způsobem ignoruje zájmy ochrany životního prostředí nebo porušuje předpisy proti diskriminaci.

Pro oznámení méně závažných pochybení prosím využijte jiné informační kanály, např. vaši obvyklou kontaktní osobu u HARIBO, náš zákaznický servis nebo oddělení řízení lidských zdrojů.