(Status 25 mei 2018)

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Bij alle gegevensverwerkingsprocedures handelen wij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In de volgende tekst informeren wij u overeenkomstig Art. 12, 13 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) inzake de bescherming van persoonsgegevens (General Data Protection Regulations - GDPR) betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het gebruik van onze website.

Persoonsgegevens omvatten individuele informatie over de persoonlijke of materiële omstandigheden van een bepaalde of een identificeerbare natuurlijke persoon. Deze informatie omvat de echte naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum.  

I. Verantwoordelijke persoon

Verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming: 

Haribo België BVBA
Duffelsesteenweg 233
2550 Kontich
Email: 
Telefoon: +32 (0)3 450 73 70

II. Doelstellingen en rechtsgrondslagen van de gegevensverwerking 

1. Informatief gebruik van de website  

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Indien u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, zonder in te loggen, te registreren of ons anderszins persoonlijke informatie te verstrekken, zullen wij geen persoonlijke gegevens verwerken met uitzondering van gegevens die door uw browser worden verzonden om uw bezoek aan de website en informatie die wordt verzonden in het kader van cookies voor de statistische analyse van het gebruik van onze website te vergemakkelijken.

a. Technisch maatregelen van de website

Voor de technische terbeschikkingstelling van deze website is het noodzakelijk dat wij bepaalde automatisch aan u doorgegeven informatie verwerken, zodat uw browser onze website kan tonen en u onze website kunt gebruiken. Deze informatie wordt elke keer dat u onze website bezoekt automatisch geregisteerd en opgeslagen in onze server logbestanden. Deze informatie heeft betrekking op het computersysteem van de computer die de website oproept. De volgende informatie wordt verwerkt:   

 • IP adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Methode van toegang 
 • Aanvragen,
 • Protocol (bv. http)
 • Status (bijv. foutmeldingen)
 • Opgenomen hoeveelheid gegevens
 • Verwijzer
 • Browser en besturingssysteem van de gebruiker


Bovendien gebruiken wij cookies om uw gebruik van onze website te vergemakkelijken. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser worden opgeslagen wanneer u een website op uw computersysteem oproept. Een cookie bevat een kenmerkende sequentiestring die een ondubbelzinnige identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer u de website opnieuw oproept. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om u te voorzien van onze website en de technische functies ervan. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies De betreffende informatie wordt in de volgende lijst van cookies opgeslagen en aan ons doorgegeven: 

Cookies voor de controle van de Loadbalancer:

 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_world_https 
 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_https_haribo

  De cookies voor het beheer van de Loadbalancer zorgen ervoor dat een gebruiker die in eerste instantie www.haribo.com oproept en door de Loadbalancer wordt doorgestuurd naar een bepaalde backenddienst, gedurende de hele sessie ook zijn pagina's van deze backend server ontvangt. Ze bevatten een sleutel waarmee de toegewezen backenddienst ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd, bijv. ‘EINFEAAK’ of ‘FJNFEAAK’.


Cookie voor opslag van de toestemming voor het gebruik van cookies:  

 • privacy_agreed

 • accept
  Als de gebruiker de cookie-informatie accepteert, d.w.z. op "ACCEPTEREN" klikt, dan wordt dit feit in de cookies opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker niet langer de informatielaag wordt getoond. De cookie privacy_agreed wordt geplaatst wanneer de gebruiker op het merkplatform klikt, en bevat de waarde 'true'; op de corporate website is het de accept cookie die ook wordt opgeslagen met de waarde 'true'.  


Cookie voor opslag van de laatste taalselectie:  

 • last_locale 
  In deze cookie wordt de taal- of landkeuze van de gebruiker opgeslagen in de vorm van de ISO-code voor het land en de taal, wat betekent dat de juiste versie direct wordt geladen als de gebruiker de website opnieuw bezoekt.  


Sessiecookie ContentManagementsysteem:

 • fe_typo_user
  De cookie fe_typo_user wordt door het gebruikte Content Management Systeem geplaatst en bevat een unieke hashwaarde, bijvoorbeeld '11ee05f2869497562817be4ad4322cfd'. De cookie kan worden gebruikt tijdens een frontend login voor gebruikers.

Uw gegevens die wij door middel van de bovengenoemde cookies hebben verzameld, zullen door ons niet worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken of om uw surfgedrag te evalueren.   

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de technische terbeschikkingstelling van onze website op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Voor de uitvoering van een opdracht of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen in overeenstemming met artikel. 6 Artikel 1 lit. b GDPR, als u onze website bezoekt om u te informeren over onze producten en onze evenementen, en 
 • Voor het behoud van onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 Artikel 1 lit. f GDPR, zodat wij de technische voorziening van de website kunnen waarborgen. Ons rechtmatig belang bestaat erin u te kunnen voorzien van een aantrekkelijke, technisch functionele en gebruiksvriendelijke website en maatregelen te treffen ter bescherming van onze website tegen cyberrisico's en ter voorkoming van cyberrisico's die via onze website voor derden worden gegenereerd.


b. Statistische analyse van het gebruik van onze website en bereikvergroting

Voor de statistische analyse van het gebruik van onze website maken wij gebruik van analyse-instrumenten. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan verbeteren. We leren hoe de website wordt gebruikt en kunnen zo ons aanbod consequent optimaliseren. 

De informatie die in het kader van de statistische analyse wordt ontvangen, wordt niet samengevoegd met uw andere gegevens die in het kader van de website worden verzameld.  

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de statistische analyse van het gebruik van onze website, op basis van de volgende rechtsgrondslagen:  

 • Voor het behoud van onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 § 1 lid. f GDPR.
 • Indien u uw toestemming heeft gegeven, dan op basis van deze toestemming, Art. 6 Afdeling 1, onder a), van het GDPR.


Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de analyse van uw gebruik van de website vergemakkelijken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op onze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres echter van tevoren ingekort in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de aanbieder van de website nog meer diensten met betrekking tot het gebruik van de website en de aan het internetgebruik gerelateerde diensten aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres mag niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd.   

Op onze website gebruiken wij Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Op deze manier worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt; directe identificatie van een individu kan dus worden uitgesloten.  

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de daarvoor geëigende instellingen in uw browsersoftware uit te voeren; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zal kunnen gebruiken.  

U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van onze website (incl. uw IP-adres) door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is onder de volgende link: 

activeren Google Analyticsdeactiveren Google Analytics


Als alternatief voor de browser plugin kunt u op deze link klikken om het verzamelen van gegevens via Google Analytics van onze website in de toekomst te voorkomen. Hier wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw eindapparaat. Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookie in elke browser die u op al uw eindapparaten gebruikt, moet activeren en eventueel opnieuw moet activeren als u ooit alle cookies in een browser verwijdert.  

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming door of bij Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://policies.google.com/?hl=nl

Google Tag Manager

Op onze website gebruiken we de Google Tag Manager van Google. De Google Tag Manager is een oplossing waarmee de marketeer website tags kan beheren via een interface. De dienst Google Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De dienst Google Tag Manager zorgt voor het activeren van andere tags die onder bepaalde omstandigheden zelf gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau wordt uitgevoerd, geldt dit voor alle tracking tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

2. Actief gebruik van de website

Naast het puur informatieve gebruik van onze website kunt u onze website ook actief gebruiken om met ons in contact te komen of u in te schrijven voor de nieuwsbrief of een fanpool. Naast de bovengenoemde verwerking van uw persoonsgegevens voor puur informatief gebruik, verwerken wij vervolgens ook andere persoonsgegevens die wij nodig hebben om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. 

a. Contactaanvraag

Om uw verzoeken aan ons te kunnen verwerken en beantwoorden, bijvoorbeeld via de verschillende contactformulieren, verwerken wij de persoonsgegevens waarvan u ons op de hoogte heeft gebracht. Deze gegevens omvatten altijd uw naam en uw e-mailadres zodat wij u een antwoord kunnen sturen, evenals de andere informatie die u ons in het kader van uw kennisgeving toestuurt.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens bij het beantwoorden van verzoeken van gebruikers op basis van de volgende rechtsgronden:  

 • Voor het behoud van onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 Afdeling 1, onder f), van het GDPR; ons rechtmatige belang bestaat in het correct beantwoorden van verzoeken van klanten.   


b. Nieuwsbrief, reclamemails en fanpool

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens voor reclamedoeleinden en marktonderzoek, zoals bijvoorbeeld de verzending van onze Nieuwsbrief of uw deelname aan de fanpool. Wij verwerken altijd uw voor- en achternaam en uw e-mailadres als verplichte informatie. In het kader van de fanpool verwerken wij de volgende gegevens: adresvorm, woonplaats, straat, huisnummer, postcode en geboortedatum. 

U kunt de Nieuwsbrief te allen tijde opzeggen door op de link in de Nieuwsbrief te klikken en de opzegging uit te voeren.  

U kunt zich te allen tijde uitschrijven uit de ventilatorpool op onze website onder Copmany/Service/Fanpool.  

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de hier vermelde doeleinden op basis van de volgende rechtsgrondslag:   

 • Uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Afdeling 1, onder a), van het GDPR.


III. Koppelingen

Sommige delen van onze website bevatten koppelingen naar websites van derden. Deze websites zijn onderworpen aan hun eigen principes van gegevensbescherming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking ervan, inclusief de verwerking van gegevens. Indien u informatie naar of via dergelijke websites van derden verzendt, dient u de gegevensbeschermingsverklaringen voor deze websites te controleren voordat u hen informatie verzendt die aan u kan worden toegewezen.   

IV. Categorieën ontvangers

In eerste instantie ontvangen alleen onze medewerkers informatie over uw persoonlijke gegevens. Daarnaast informeren wij andere ontvangers die diensten aan ons verlenen in verband met onze website, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is. Hier beperken we het doorsturen van uw persoonlijke gegevens tot de essentie. Onze dienstverleners ontvangen uw persoonlijke gegevens mede in hun functie als orderverwerker en zijn dan strikt gebonden aan onze instructies met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Voor een deel behandelen de ontvangers uw gegevens onafhankelijk zoals deze door ons aan hen worden doorgegeven.

Hieronder vindt u een lijst met de ontvangerscategorieën met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Externe dienstverleners voor de verzending van de Nieuwsbrief via e-mail, de beantwoording of inzage van aanvragen of de behandeling van wedstrijden  
 • Logistieke dienstverleners om goederen, brieven of andere voorwerpen te kunnen verzenden  
 • Verzekeraars in geval van tegen ons ingestelde vorderingen  
 • Betalingsdienstaanbieders en banken tijdens de verwerking van betalingen 
 • IT-serviceproviders tijdens het beheer en de hosting van onze website  
 • Juridisch adviseurs in geval van indiening van- of verweer tegen vorderingen   


V.     Overbrenging naar derde landen

In het kader van de toepassing van Google-tools sturen wij uw verkorte IP-adres door naar de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht is gebaseerd op uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016 overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-beveiligingsschild geboden bescherming. 

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU of de EER of aan internationale organisaties. 

VI. Duur van de opslag

1. Informatief gebruik van de website

In geval van louter informatief gebruik van onze website, slaan wij uw persoonlijke gegevens als volgt op:

 • Server logs worden opgeslagen voor maximaal 3 maanden. 
 • De cookies betreffende de toestemming voor het gebruik van cookies worden één maand bewaard.  
 • De cookies voor de selectie van taal of land worden drie maanden bewaard.
 • De door Google Analytics geplaatste cookies worden als volgt opgeslagen: De _ga-cookie wordt maximaal 2 jaar bewaard, de _gid-cookie maximaal 1 dag; alle andere Google Analytics-cookies worden uiterlijk 1 uur na het verlaten van de website verwijderd.  
 • De Loadbalancer-cookies worden maximaal 10 jaar bewaard.  
 • In het andere geval worden uw persoonlijke gegevens onmiddellijk na het verlaten van onze website gewist.   


Bovendien heeft u te allen tijde de mogelijkheid om geïnstalleerde cookies zelf te verwijderen.  

2. Actief gebruik van de website  

In geval van actief gebruik van onze website, bewaren wij uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is:

 • De gegevens die u in het kader van een verzoek verstrekt, worden in eerste instantie opgeslagen voor de duur van het antwoord op uw verzoek. Indien van toepassing, blijven wij uw persoonsgegevens bewaren tot aan de verjaringstermijn voor eventuele rechtsvorderingen uit de relatie met u, zodat wij deze indien van toepassing als bewijs kunnen gebruiken. Aan het begin van de verjaringstermijn wissen wij uw persoonlijke gegevens, tenzij wij aan een wettelijke opslagverplichting zijn onderworpen. Deze opslagverplichtingen kunnen in totaal zes maanden tot tien jaar bedragen.  
 • In het geval van registraties bij de fanpool worden uw gegevens opgeslagen totdat u zich uitschrijft uit de fanpool.
 • In het geval van wedstrijden worden uw gegevens verwijderd ten laatste 4 weken na de bepaling van de winnaar.  


VII. Uw rechten als betrokken persoon

U heeft als getroffene de volgende rechten, die u tegen ons kunt doen gelden:

Recht op informatie: U bent te allen tijde bevoegd binnen de reikwijdte van Art. 15 GDPR om een bevestiging te vragen of wij de juiste persoonsgegevens verwerken; in dat geval bent u bovendien bevoegd in het kader van Art. 15 GDPR om informatie te ontvangen over deze persoonsgegevens en bepaalde andere informatie (onder meer de verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, categorieën van ontvangers, de geplande bewaartermijn, de herkomst van de gegevens, het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en, in geval van doorgifte van gegevens aan een niet-lidstaat, de passende waarborgen) en een kopie van uw gegevens. 

Recht op correctie: U bent bevoegd om overeenkomstig artikel 16 GDPR een rectificatie aan te vragen van de door ons opgeslagen persoonsgegevens indien deze onjuist zijn. 

Recht op verwijdering: U bent bevoegd onder de voorwaarden zoals vastgelegd in Art. 17 GDPR om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk wissen. Het recht van verwijdering bestaat onder meer niet indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor (i) de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, (ii) de nakoming van een wettelijke verplichting waartoe wij gehouden zijn (bijvoorbeeld wettelijke opslagverplichtingen) of (iii) het verklaren of doen gelden van rechtsvorderingen of het verweer tegen rechtsvorderingen. 

Recht op beperking van verwerking: U bent bevoegd onder de voorwaarden zoals vastgelegd in Art. 18 GDPR om te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.   

Recht op gegevensportabiliteit: U bent bevoegd onder de voorwaarden zoals vastgelegd in Art. 20 GDPR om te vragen dat wij u de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, in een gestructureerd, conventioneel en machineleesbaar formaat aan u overhandigen. 

Recht op herroeping: U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken.  

Recht van bezwaar: U bent bevoegd onder de voorwaarden zoals vastgelegd in Art. 21 GDPR bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens moeten beëindigen. Het recht van bezwaar bestaat slechts binnen de grenzen voorzien in Art. 21 GDPR. Bovendien kunnen onze belangen in tegenspraak zijn met de beëindiging van de verwerking, wat betekent dat wij ondanks uw bezwaar bevoegd kunnen blijven om uw persoonsgegevens te verwerken.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit: U bent bevoegd onder de voorwaarden zoals vastgelegd in Art. 77 GDPR om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplaats of de locatie van de vermoedelijke inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op GDPR. Het recht van beroep bestaat ongeacht andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is:  

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 

Wij raden u echter aan om in eerste instantie altijd een klacht bij ons in te dienen.

Uw aanvragen voor de uitoefening van uw rechten moeten, indien mogelijk, schriftelijk naar bovenstaand adres worden gestuurd.

VIII. De reikwijdte van uw verplichtingen met betrekking tot het verstrekken van gegevens 

In principe bent u niet verplicht uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven. Doet u dit niet, dan kunnen wij u onze website niet bezorgen en kunnen wij niet reageren op verzoeken die u ons toestuurt. Persoonsgegevens die voor ons absoluut noodzakelijk zijn voor bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, worden als zodanig gemarkeerd.  

IX. Geautomatiseerde besluitvorming / profilering 

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden).

Informatie over uw recht om bezwaar te maken, art. 21 GDPR

U heeft te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens op grond van Art. 6 Afdeling 1 f GDPR (gegevensverwerking op basis van belangenafweging) of Art. 6 Afdeling 1 e GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) indien de bijzondere situatie daartoe aanleiding geeft. Dit geldt ook voor de profilering die op grond van deze bepaling in de zin van artikel 4 Nr. 4 GDPR.

Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, zonder dat wij in staat zijn dwingende legitieme gronden voor de verwerking te verifiëren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerkingsdienst voor het  doen gelden van rechtsvorderingen of het verweer tegen rechtsvorderingen.

Ook verwerken wij uw persoonlijke gegevens in individuele gevallen om directe reclame te kunnen versturen. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, heeft u te allen tijde het recht hiertegen bezwaar te maken; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Dit bezwaar zullen we dan in de toekomst in acht nemen.  

Wij zullen uw gegevens niet langer verwerken voor directe reclamedoeleinden als u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan voor deze doeleinden.  

Uw bezwaar hoeft niet in een bepaalde vorm te worden ingediend en dient zo mogelijk te worden geadresseerd:  

Haribo België BVBA
Duffelsesteenweg 233
2550 Kontich
Email:
Telefoon: +32 (0)3 450 73 70


X.     Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website bekendgemaakt door publicatie van de gewijzigde verklaring inzake gegevensbescherming. Tenzij anders is bepaald, worden dergelijke wijzigingen onmiddellijk van kracht. Controleer daarom regelmatig deze privacyverklaring om de meest recente versie te bekijken. 


Status: 25 mei 2018

Kids and Grown-ups love it so, the Happy World of Haribo