Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

2014 – HARIBO investerar i framtiden: med ny anläggning och nytt reklamsamarbete.

HARIBO köper tomt i tyska Grafschaft

Allt klart för en framgångsrik framtid.

Den 18 september 2013 beslutade delägarna i HARIBO GmbH & Co. KG enhälligt att upprätta ytterligare en anläggning i Grafschaft i det tyska förbundslandet Rheinland-Pfalz. Sedan dess har förberedelserna pågått för fullt. Projektet och har fått fullt stöd på alla nivåer av den politiska och administrativa ledningen i Rheinland-Pfalz och diskussionerna har varit öppna och konstruktiva.

Den 27 hektar stora tomten i Innovationspark Rheinland är perfekt belägen vid utfarten till motorväg A61. Utöver ett stort logistikcentrum med plats för 100 000 paletter och högteknologiska produktionslinjer på 50 000 m², kommer man även att bygga en ultramodern administrationsbyggnad med rymliga kontor.

Utökningen är Haribos svar på den begränsade kapaciteten i anläggningen i Bonn, som inte bara gäller produktionen utan även förvaltningen. För att säkra företagets tillväxt krävs även mer personal inom administration och produktion. Haribo skapar därför medvetet mer än 300 nya arbetsplatser i Tyskland och vill samtidigt kraftigt förbättra arbetsvillkoren för alla anställda. Produktionsanläggningen i Bonn och tillhörande operativa förvaltning påverkas inte av utökningen.

Invigningen av den nya Hariboanläggningen i Rheinland-Pfalz, som redan Hans Riegel och barnen till Paul Riegel lade grunden för, är planerad till 2017.

Haribo är ett innovativt och framtidsorienterat familjeföretag som tillverkar produkter med en ständigt ökande efterfrågan världen över. Precis som tidigare generationer tar även den nuvarande ledningen sitt ansvar gentemot interna och externa intressenter på största allvar.

Detta steg är ytterligare en viktig milstolpe i Haribos nästan 100-åriga företagshistoria.


TILLVERKNING

Fruchtgummi Herstellung

Så hamnar Goldbären i påsen!

Läs mer om tillverkningen

Du använder en äldre webbläsare. Du måste uppdatera till en nyare webbläsare för att den här webbplatsen ska kunna visas korrekt.