Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Kvalitet – det enda som räknas

Qualität

HARIBO ställer mycket höga krav på råvarukvaliteten i produkterna. Därför har alla HARIBO-produktionsanläggningar världen över certifierats enligt FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) sedan slutet av 2017. Detta certifikat har en hög acceptans i internationell handel, och står för högsta nivå i kvalitets- och säkerhetsstandarder längs hela tillverknings- och leveranskedjan.
”Kvalitet” består av ett antal enskilda komponenter. Dels krävs förstklassiga råvaror så att en kontinuerligt hög kvalitet kan säkerställas; dels måste hela produktionsprocessen kontrolleras exakt – och detta på högsta teknologiska nivå. Dessutom är det särskilt viktigt för oss att varje enskild medarbetare bidrar till kvalitetsnivån genom den egna personliga insatsen. Vi för en ständig dialog med våra samarbetspartners vad gäller korrekta förvaringsförhållanden för våra artiklar som ett skydd mot kvalitetsförluster ute i butikshyllorna.


Sammanfattningsvis: vi satsar allt på att upprätthålla vår filosofi: “Framför allt kvalitet“.

Utmärkelser

Du använder en äldre webbläsare. Du måste uppdatera till en nyare webbläsare för att den här webbplatsen ska kunna visas korrekt.