Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Dataskyddsdeklaration

(Gäller från 25 maj 2018)

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Under alla förfaranden för behandling av dina personuppgifter agerar vi i enlighet med lagstadgade bestämmelser. I följande text informerar vi dig i enlighet med art. 12, 13 och 21 i Dataskyddsförordningen om hantering av dina personuppgifter när du använder vår hemsida https://www.haribo.com/svSE/

Med personuppgifter avses specifik information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det rör sig om uppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer och födelsedatum. 

I. Ansvarig person

För kontakt med ansvarig person i fråga om Dataskyddsförordningen: 
HARIBO Lakrits AB
Rundgången 26B,
SE-25452 Helsingborg, Sweden
E-postadress:
Telefon: +46 42 38 89 80

II. Syften och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter 

1. Informativ användning av hemsidan 
Du kan besöka vår hemsida utan att lämna några personuppgifter. Om du bara använder vår hemsida för informationsändamål utan att använda kontaktformuläret eller på annat sätt överföra personuppgifter till oss kommer vi inte att behandla några av dina personuppgifter. Undantag är data som överförs av din webbläsare för att underlätta ditt besök på hemsidan samt information som överförs via cookies för statistisk analys av användningen av vår hemsida.

a. Det tekniska tillhandahållandet av vår hemsida
För den tekniska funktionen av denna hemsida krävs det att vi behandlar viss automatisk överförd information om dig för att din webbläsare ska kunna visa vår hemsida på ett korrekt sätt. Den här informationen registreras automatiskt varje gång du besöker vår hemsida och lagras i våra serverloggfiler. Informationen avser datorsystemet för den dator som anropar hemsidan. Följande information behandlas: 

 • Användarens IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst
 • Åtkomstmetod (GET/POST)
 • Begärd resurs
 • Protokoll (t.ex. http)
 • Status (t.ex. felmeddelanden)
 • Mängd data som hämtas
 • Referent
 • Användarens webbläsare och operativsystem

Dessutom använder vi cookies för att underlätta din användning av vår hemsida. Cookies är textfiler som lagras i eller av webbläsaren när du anropar en hemsida på ditt datorsystem. En cookie innehåller en karakteristisk sekvenssträng som underlättar entydig identifiering av webbläsaren i händelse av att du skulle anropa hemsidan igen. Vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla vår hemsida och dess tekniska funktioner för dig. Vissa funktioner på vår hemsida kan inte erbjudas utan att cookies används. Respektive angiven information lagras i följande typer av cookies för att sedan överföras till oss: 

Cookies för kontroll av belastningsutjämnaren:

 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_world_https
 • rah5Rie1-%3Flv-har-de%3FHAR_https_haribo

Cookies för kontroll av belastningsutjämnaren säkerställer att en användare som från början anropar www.haribo.com, och sedan överförs av belastningsutjämnaren till en viss serverdelstjänst, även mottar sina webbsidor från denna serverdelstjänst under hela sessionen. De innehåller en nyckel med vilken den tilldelade serverdelstjänsten entydigt kan identifieras (t.ex. ”EINFEAAK” eller ”FJNFEAAK”).

Cookies för lagring av samtycke för användning av cookies: 

 • privacy_agreed
 • accept

Om användaren accepterar användningen av cookies (dvs. klickar på ”MEDGIVANDE”) lagras detta i cookies. Därigenom säkerställs att pop-up rutan inte längre visas för användaren. Privacy_agreed cookie placeras på användarens dator när han/hon klickar på medgivandet, och innehåller värdet ”sant”. På företagswebbplatsen motsvaras privacy_agreed av accept cookies, som också den sparas med värdet ”sant”. 

Cookies för lagring av det senaste valet av språk: 

 • last_locale 

I den här lagras användarens val av språk eller land i form av ISO-koden för landet och språket, vilket innebär att rätt landsversion av hemsidan läses in omedelbart om användaren besöker hemsidan igen. 

Session-cookie ContentManagementSystem:

 • fe_typo_user

Fe_typo_user placeras på användarens dator av det innehållshanteringssystem som används, och innehåller ett unikt hashvärde (t.ex. ”11ee05f2869497562817be4ad4322cfd”). Denna cookie kan användas under en inloggning på användarsidan.

Din information som vi har samlat in genom ovan nämnda cookies kommer inte användas av oss för att skapa användarprofiler eller för att utvärdera ditt surfningsbeteende. 

Vi behandlar dina personuppgifter för det tekniska tillhandahållandet av vår hemsida baserat på följande rättsliga grunder:

 • För att uppfylla ett avtal, eller för att genomföra åtgärder som föregår ett avtal i enlighet med art. 6 avsnitt 1 mening b i Dataskyddsförordningen, om du besöker vår hemsida för att informera dig om våra produkter och våra evenemang.
 • För att upprätthålla våra legitima intressen i enlighet med art. 6 avsnitt 1 mening f i Dataskyddsförordningen, så att vi kan säkerställa tekniskt tillhandahållande av hemsidan. Vårt legitima intresse består i att kunna erbjuda dig en tilltalande, tekniskt funktionell och användarvänlig hemsida, och i att vidta åtgärder för att skydda vår hemsida mot cyberrisker och förhindra att cyberrisker genereras via vår hemsida för tredje parter.

b. Statistisk analys av användningen av vår hemsida och ökat utbud av erbjudanden
I syfte att statistiskt analysera användningen av vår hemsida använder vi analysverktyg. Därigenom kan vi förbättra kvaliteten på vår hemsida och dess innehåll. Vi lär oss hur hemsidan används, och kan på så sätt fortlöpande optimera vårt utbud av erbjudanden. 

Den information som mottas via den statistiska analysen kommer inte slås samman med din övriga data som samlats in via hemsidan. 

Vi behandlar dina personuppgifter för statistisk analys av användningen av vår hemsida baserat på följande rättsliga grunder: 

 • För upprätthållandet av våra legitima intressen i enlighet med art. 6 avsnitt 1 mening f i Dataskyddsförordningen utgörs vårt berättigade intresse av utformningen av vår hemsida enligt de uppställda kraven. 
 • Om du har lämnat ditt samtycke grundas detta samtycke på innehållet i art. 6 avsnitt 1 mening a i Dataskyddsförordningen.

Google Analytics
På vår hemsida använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. Google Analytics som använder så kallade ”cookies”, dvs. textfiler som lagras på din dator och som underlättar analys av din användning av hemsidan. Den information som genereras genom cookies när du använder vår hemsida överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras. Om IP-anonymiseringen på vår hemsida är aktiverad förkortas din IP-adress på förhand i Europeiska unionens medlemsstater eller i avtalsslutande stater enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA, där den förkortas. På uppdrag av oss använder Google denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, för att skapa rapporter om aktiviter på hemsidan och för att tillhandahålla ytterligare tjänster åt webbplatsleverantören som hänför sig till användningen av hemsidan och de tjänster som hänför sig till användning av internet. Den IP-adress som överförs av din webbläsare via Google Analytics kommer inte slås samman med andra Google-data. 

På vår hemsida använder vi Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Därigenom bearbetas IP-adresser vidare i förkortad form, och direkt identifiering av en individ kan således uteslutas. 

Du kan förhindra att cookies lagras genom att justera relevanta inställningar i din webbläsares programvara. Emellertid vill vi påpeka att du i sådant fall kanske inte kan använda alla våra webbplatsfunktioner i full utsträckning. 

Du kan förhindra insamling av data som genereras av cookies som hänför sig till din användning av vår hemsida (inklusive din IP-adress) genom att gå till Google och ladda ner och installera deras webbläsarinsticksprogram som finns under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Istället för att använda webbläsarinsticksprogrammet kan du även klicka på den här länken 

Aktivera Google AnalyticsInaktivera Google Analytics

för att förhindra insamling av data via Google Analytics från vår hemsida i framtiden.

Här registreras en tom cookie (en s.k. opt-out cookie) på din slutanvändarenhet. Observera att du måste aktivera den i varje webbläsare som du använder på alla dina slutanvändarenheter, och även i tillämpliga fall återaktivera den om du tar bort den i en webbläsare. 

Mer information om användningsvillkoren och dataskydd av eller på Google Analytics finns på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ .

Google Tag Manager
På vår hemsida använder vi Google Tag Manager av Google. Google Tag Manager är en lösning som en marknadsförare kan använda för att hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Själva tjänsten Google Tag Manager (som implementerar taggarna) är en domän utan cookies, och samlar inte in personuppgifter. Tjänsten Google Tag Manager säkerställer initiering av andra taggar, som under vissa omständigheter själva kan samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa data. Om en inaktivering utförs på domän- eller cookienivå gäller detta för alla spårningstaggar som implementerats med Google Tag Manager.

2. Aktiv användning av hemsidanFörutom att använda vår hemsida för rent informativa ändamål kan du även använda den aktivt för att komma i kontakt med oss, eller för att registrera dig för någon form av prenumeration. Utöver ovan nämnda behandling av dina personuppgifter i anslutning till din användning av hemsidan, som är för rent informativa ändamål, behandlar vi de personuppgifter som vi behöver för att kunna ta hand om ditt ärende. a. KontaktförfråganFör att kunna svara på dina förfrågningar till oss (till exempel via de olika kontaktformulären eller e-mail) behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat. Dessa personuppgifter inkluderar alltid ditt namn och din e-postadress, så att vi kan skicka ett svar till dig samt övrig information som du skickar till oss i ditt meddelande.Vi behandlar dina personuppgifter när vi svarar på ditt ärende baserat på följande rättsliga grunder: 

 • För att upprätthålla våra legitima intressen i enlighet med art. 6 avsnitt 1 mening f i Dataskyddsförordningen, vilka utgörs av att på lämpligt sätt svara på ärenden från våra kunder. 

b. Nyhetsbrev, reklamutskick per e-post, m.m.
Med ditt samtycke använder vi dina personuppgifter för reklam- och marknadsundersökningsändamål, till exempel för utskick av nyhetsbrev, eller liknande. Vi behandlar alltid ditt förnamn och efternamn samt din e-postadress som obligatorisk information. 

Du kan när som helst säga upp prenumerationen av vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken i det och sedan bekräfta uppsägningen. 

Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som uppges här baserat på följande rättsliga grund: 

 • Ditt samtycke i enlighet med art. 6 avsnitt 1 mening a i Dataskyddsförordningen.

III. Länkar

Vissa avsnitt på vår hemsida innehåller länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa webbplatser lyder under sina egna principer för uppgiftsskydd. Vi är inte ansvariga för driften av sådana webbplatser, inklusive hantering av personuppgifter. Om du skulle skicka information till oss via sådana tredjepartswebbplatser bör du granska dataskyddsdeklarationerna för de webbplatserna innan du skickar information till dem som kan hänföras till dig. 

IV. Mottagare av personuppgifter

Inledningsvis får endast våra medarbetare information om dina personuppgifter. Utöver detta informerar vi andra mottagare som tillhandahåller tjänster åt oss i samband med vår hemsida i den utsträckning detta är lagligt eller föreskrivet i lag. I dessa fall begränsar vi vidarebefordran av dina personuppgifter till endast det väsentligaste. Våra tjänstleverantörer får tillgång till dina personuppgifter och är då strikt bundna av våra instruktioner i fråga om hanteringen av dina personuppgifter. Tjänstleverantörerna hanterar till viss del även dina personuppgifter fristående var för sig, allteftersom vi överför personuppgifterna till dem.

Nedan finns en lista över de mottagare som kan vara relevanta för dina personuppgifter:

 • Externa tjänstleverantörer för utskick av nyhetsbrev via e-post, svar på eller granskning av förfrågningar, eller behandling av tävlingar. 
 • Leverantörer av logistiktjänster för utskick av varor, brev eller andra föremål. 
 • Försäkringsgivare i händelse av krav som hävdas gentemot oss. 
 • Leverantörer av betalningstjänster och banker under bearbetning av betalningar. 
 • IT-tjänsteleverantörer under administrering och hosting av vår hemsida. 
 • Juridiska konsulter i händelse av hävdande av eller försvar mot krav. 

V. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vid tillämpningen av Googles verktyg överför vi din förkortade IP-adress till USA. Dataöverföringen baseras på genomförandebeslut (EU) 2016/1250 fattat av EU-kommissionen den 12 juli 2016 enligt Europaparlamentets och Europarådets dataskyddsdirektiv 95/46/EG. 

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU eller EES, eller till internationella organisationer. 

VI. Lagringstid av personuppgifter

1. Användning av hemsidan
Om din användning av vår hemsida är rent informativ lagrar vi dina personuppgifter enligt följande: 

 • Serverloggar lagras i upp till tre månader. 
 • Cookies med samtycke till användning av cookies lagras i en månad. 
 • Cookies för val av språk eller land lagras i tre månader.
 • De cookies som placeras på din dator av Google Analytics lagras enligt följande: Cookie _ga lagras i upp till 2 år, och cookie _gid lagras i 1 dag. Alla övriga Google Analytics-cookies tas bort senast 1 timme efter att du lämnat hemsidan. 
 • Belastningsutjämnarens cookies lagras i upp till 10 år. 
 • I övrigt tas dina personuppgifter bort omedelbart när du lämnat vår hemsida. 

Du har själv möjlighet att när som helst ta bort installerade cookies. 

2. Aktiv användning av hemsidan 
Vid aktiv användning av vår hemsida sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt:

 • De personuppgifter som du överför till oss via förfrågningar lagras under hela den tid som svaret på ditt ärende behandlas. Vid behov sparar vi dina personuppgifter under preskriptionstiden för eventuella rättsliga krav som uppstått ur relationen med dig så att vi, om det är relevant, kan använda dessa som bevisföring. Preskriptionstiden är i allmänhet mellan 3 år och 5 år, men kan även uppgå till 10 år. I sådana fall tar vi bort dina personuppgifter såvida vi inte är förpliktade att lagra dem enligt svensk lag.
 • Vid registrering till nyhetsbrev och liknande lagras dina personuppgifter tills du avregistrerar dig. 
 • Vad beträffar tävlingar tas dina personuppgifter bort senast fyra veckor efter att vinnaren utsetts. 

VII. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i egenskap av berörd person, och kan hävda dessa gentemot oss: 

Rätt till information: Du har när som helst rätt att, enligt art. 15 i Dataskyddsförordningen, begära information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter på ett tillbörligt sätt. Om så är fallet har du dessutom rätt att, enligt art. 15 i Dataskyddsförordningen, få information om dessa personuppgifter och viss annan information (bland annat ändamål för behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, planerad lagringstid, uppgifternas ursprung, användning av automatiserat beslutsfattande och, vid överföring av uppgifter till tredje land, lämpliga garantier) samt en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse: Du har rätt att enligt art. 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse av dina personuppgifter som vi har lagrade om dig om de är felaktiga eller vilseledande. 

Rätt till radering: Du har rätt att, med förbehåll för de förutsättningar som anges i art. 17 i Dataskyddsförordningen, begära att vi omedelbart tar bort personuppgifter om dig. Rätten till radering gäller ej om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för (i) utövande av rätten till yttrandefrihet och information; (ii) uppfyllande av en lagstadgad förpliktelse som vi är bundna av; eller (iii) hävdande eller utövande av rättsliga krav, eller försvar mot rättsliga krav. 

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att, med förbehåll för de förutsättningar som anges i art. 18 i Dataskyddsförordningen, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att, med förbehåll för de förutsättningar som anges i art. 20 i Dataskyddsförordningen, begära att vi överlämnar personuppgifter till dig som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 

Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter för framtida bruk. 

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att, med förbehåll för de förutsättningar som anges i art. 21 i Dataskyddsförordningen, göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att vi måste upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar existerar bara inom de gränser som anges i art. 21 i Dataskyddsförordningen. Dessutom kan våra intressen stå i strid med behandlingen, vilket innebär att vi förblir behöriga att behandla dina personuppgifter trots din invändning.

Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att, med förbehåll för de förutsättningar som anges i art. 77 i Dataskyddsförordningen, framställa klagomål hos Datainspektionen, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot Dataskyddsförordningen. Rätten att överklaga är helt oberoende av andra eventuella administrativa eller juridiska rättigheter att överklaga.

https://www.datainspektionen.se/

Vi rekommenderar dock att du först gör ett klagomål hos oss på adressen i avsnitt I (första sidan).
Dina önskemål om utövande av dina rättigheter ska skickas till den adress som anges i avsnitt I.


Information om din rätt att göra invändningar (art. 21 i Dataskyddsförordningen)

Du har rätt att när som helst göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av art. 6 avsnitt 1 mening f i Dataskyddsförordningen (behandling av personuppgifter baserat på en intresseavvägning) eller art. 6 avsnitt 1 mening e i Dataskyddsförordningen (behandling av personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse) om skäl kan anges härrörande från en speciell situation. Detta gäller även för profilering som stöds av denna bestämmelse enligt art. 4 nr 4 i Dataskyddsförordningen.

Om du skulle göra en invändning mot behandlingen av dina personuppgifter upphör vi med detta såvida inte vi kan verifiera tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingstjänsten för hävdande eller utövande av rättsliga krav, eller försvar mot rättsliga krav.

Vi behandlar även dina personuppgifter i enskilda fall för att utföra direktmarknadsföring. Om du inte vill få reklam har du rätt att när som helst göra en invändning mot det. Detta gäller även för profilering i den utsträckning detta är kopplat till sådan direktmarknadsföring. Vi kommer då att iaktta denna invändning i framtiden. 

Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring om du gör en invändning mot behandlingen av dem för detta ändamål. 
Din invändning behöver inte följa en viss form och bör, om möjligt, ställas till: 

HARIBO Lakrits AB 
Rundgången 26B,
SE-25452 Helsingborg, Sweden

E-postadress:
Telefon: +46 42 38 89 80


VIII. Omfattningen av dina skyldigheter för tillhandahållande av personuppgifter 

I princip är du inte skyldig att informera oss om dina personuppgifter. Men om du inte gör det begränsas funktionen av vår hemsida och vi kan inte heller svara på förfrågningar som du skickar till oss. Personuppgifter som är absolut nödvändiga för ändamålen är markerade som sådana. 

IX. Automatiserat beslutsfattande/profilering 

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande eller profilering (en automatiserad analys av dina personuppgifter).

X. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna personuppgiftspolicy. Eventuella ändringar meddelas på vår hemsida genom publicering av den ändrade personuppgiftspolicyn. Om inte annat bestämts träder sådana ändringar i kraft med omedelbar verkan. Vi ber dig därför att kontrollera denna personuppgiftspolicy regelbundet för att hålla dig uppdaterad om den senaste versionen. 


Gäller från 25 maj 2018.

Du använder en äldre webbläsare. Du måste uppdatera till en nyare webbläsare för att den här webbplatsen ska kunna visas korrekt.