Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Dataskyddsförklaring

Information om dataskydd

 

All vår databearbetning (t.ex. insamling, bearbetning och överföring) sker i enlighet med gällande regler. Nedanstående förklaring ger dig en översikt över vilka uppgifter som vi samlar in, hur dessa används och vidarebefordras, vilka åtgärder vi vidtar för att skydda dina uppgifter samt på vilket sätt du kan ta reda på vilken information som vi har lagrat om dig.

 

§ 1 Insamling och lagring av personuppgifter

Personuppgifter är enskilda uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden gällande en specifik eller specificerbar naturlig person, till exempel namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, bankuppgifter samt IP-adress. När du använder vår webbplats samlas nedanstående uppgifter in. Lagring av uppgifterna sker enbart för interna systemrelaterade och statistiska syften.

 

Namnet på den besökta sidan, den använda webbläsaren,

operativsystemet och den anropande domänen, datum och tid för besöket, använda sökmotorer, namnet på nedladdade filer och din IP-adress.

 

Samtliga uppgifter i samband med ditt besök på vår webbplats, i synnerhet din IP-adress, raderas vid tidigast möjliga tillfälle. Vid vissa tillfällen, till exempel vid kreditkortsbetalningar, kan det dock vara nödvändigt att spara personuppgifter under en lägre period för att kunna genomföra betalningstransaktioner. Utförlig personlig information som till exempel fullständigt namn, e-postadress, adress, kreditkortsuppgifter, användarnamn och lösenord samlas endast in om detta är nödvändigt inom ramen för en förfrågan, beställning eller registrering. I detta fall behöver du endast ange de uppgifter som är nödvändiga för respektive ändamål. Vi lagrar dina uppgifter tills bearbetningen av en förfrågan eller en beställning, inklusive eventuella betalningstransaktioner, är slutförd resp. tills registreringen upphör. Du kan när som helst kontrollera, korrigera eller radera dina registrerade uppgifter. Vi raderar dina registrerade uppgifter hos oss när detta föreskrivs enligt lag, dock senast två år efter senaste inloggning.

 

§ 2 Användning, vidarebefordran och radering av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter endast för det avsedda syftet, till exempel för att besvara dina frågor, hantera dina beställningar, låta dig delta i tävlingar, kontrollera din kreditvärdighet och din behöriget att använda eventuella kreditkort samt för att administrera vår webbplats rent tekniskt. Du kan registrera dig för vårt nyhetsbrev. I detta fall samlar vi in och lagrar din e-postadress. Vi använder den endast för att skicka dig nyhetsbrev där du får senaste nytt från vårt företag. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet på www.haribo.com/svSE/kontakt-service/newsletter.html eller genom att skicka ett meddelande till info.se@haribo.com. Vi kommer i så fall omedelbart att ta bort dina uppgifter.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter. Dina personuppgifter vidarebefordras eller överförs på annat sätt till tredje part endast om detta är nödvändigt för att hantera order, betalningar och autogireringar eller om du uttryckligen har godkänt en vidarebefordran. Att använda uppgifterna på annat sätt är förbjudet. Inom ramen för beställningar har vi dessutom rätt att vidarebefordra personuppgifter i inkassosyften och förbehåller oss rätten till datautbyte med skyddsorganisationer inom industrin. Vi kan även vidarebefordra anonymiserade användardata i marknadsundersökningssyften. I detta fall kan vi inte utesluta att användare kan identifieras.

Observera att vi på begäran av ansvariga myndigheter i enskilda fall har rätt att vidarebefordra dina uppgifter såvida detta är nödvändigt för att vi ska kunna bekämpa brottslighet, för att polismyndigheter ska kunna avvärja faror, för att författningsskyddsmyndigheter, informationsmyndigheter och militära underrättelsetjänster ska kunna genomföra sina lagstadgade uppgifter eller för att vi ska kunna skydda våra immateriella rättigheter.

 

§ 3 Säkerhetsinformation

Vi har vidtagit flertalet säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt och i tillräcklig omfattning. Våra databaser skyddas genom fysiska och tekniska åtgärder samt av system som begränsar åtkomsten till uppgifterna till behöriga personer i enlighet med de här dataskyddsbestämmelserna. Vårt informationssystem skyddas av en brandvägg så att det inte kan kommas åt av andra nätverk som är uppkopplade mot Internet. Endast anställda som behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra en specifik arbetsuppgift får tillgång till dem. Vi utbildar våra medarbetare i fråga om säkerhet och dataskydd. Data som vi samlar in på vår webbplats för att kunna genomföra betalningstransaktioner överförs endast i krypterad form med hjälp av teknologin Secure-Socket-Layer (SSL). Känsliga data som till exempel kreditkortsnummer eller kontoinformation krypteras också som ytterligare skydd.

Det lösenord som du använder för att logga in på vår webbplats bör aldrig avslöjas för tredje part, och du bör ändra det med jämna mellanrum. När du har lämnat vår webbplats bör du bekräfta din utloggning och stänga din webbläsare för att hindra obehöriga från att komma åt ditt användarkonto.

 

Vid kommunikation via e-post kan vi aldrig garantera fullständigt dataskydd.

 

§ 4 Användning av cookies

Vi använder så kallade cookies för att samla in statistiska uppgifter om hur vår webbplats används samt för att underlätta användningen av vår webbplats för våra besökare (genom till exempel identifiering av vald språkversion). Cookies är små textfiler som en webbplats sparar lokalt i minnet hos webbläsaren på din dator. Cookies samlar inte in några personuppgifter om dig eller hur du använder webbplatsen. Du kan när som helst själv radera använda cookies genom att öppna respektive menypunkt i din webbläsare eller ta bort cookies-filerna från hårddisken. Mer information hittar du i hjälpmenyn i din webbläsare.  

 

Självklart kan du besöka vår webbplats utan att använda cookies. Detta gör du genom att blockera (avaktivera) cookies i inställningarna för din webbläsare. De nödvändiga inställningarna för din webbläsare hittar du under "Extra/Internetalternativ" i Microsoft Internet Explorer och under "Extra/Inställningar" i Mozilla Firefox. Mer information hittar du i hjälpmenyn i din webbläsare. Genom att acceptera eller blockera cookies påverkar du funktioner på vår webbplats och på andra webbplatser.

 

§ 5 Informationsrätt

Du har alltid rätt att begära information gällande de personuppgifter som vi har lagrat om dig, deras ursprung, mottagare samt syftet med databearbetningen. Om du har fler frågor om dataskydd, kontakta


§ 6 Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en webbanalystjänst från Google Inc (nedan kallat Google). Google Analytics använder sig av så kallade cookies, små textfiler som sparas på din dator och med vilkas hjälp man kan analysera hur webbplatsen används. Den information som dessa cookies samlar in gällande hur du använder den här webbplatsen överförs i regel till en server i USA och sparas där. Om IP-anonymisering är aktiv på den här sidan kommer Google dock att först korta av din IP-adress innan den överförs till andra EU-stater eller avtalsparter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och sparas där. På uppdrag av den här webbplatsens operatör kommer Google att använda dessa uppgifter för att utvärdera hur webbplatsen används, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt erbjuda andra tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen och av internet åt operatören. Den IP-adress som din webbläsare skickar till Google Analytics kopplas inte ihop med andra uppgifter från Google. Du kan ändra dina webbläsarinställningar så att cookies inte sparas på din dator. Tänk dock på att du i detta fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Du kan dessutom hindra att Google samlar in och bearbetar de data som genereras av dessa cookies gällande hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress) genom att ladda ned och installera plug-in-programmet på följande länk tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på www.google.com/analytics/terms/se.html resp. www.google.de/intl/sv_SE/policies/. På den här webbplatsen har Google Analytics utökats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att IP-adresser ska samlas in i anonymiserad form (s.k. IP-masking).

Du använder en äldre webbläsare. Du måste uppdatera till en nyare webbläsare för att den här webbplatsen ska kunna visas korrekt.