Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Etiska regler

code of conduct

Ett förhållningssätt som präglas av integritet och regelefterlevnad är en absolut förutsättning för att våra kunder, affärspartners och medarbetare skall känna förtroende för oss och för att vårt företag skall vara framgångsrikt på lång sikt. 

Var och en av oss - från lärling till VD - har ansvar för att fatta korrekta beslut. Ett felaktigt uppträdande, oavsett om det är internt inom HARIBO eller hos våra affärspartner, tolereras inte. 

Våra etiska regler beskriver hur vi kan uppfylla detta krav varje dag inom våra arbetsområden.

Etiska regler (PDF / 4,1 MB)

Du använder en äldre webbläsare. Du måste uppdatera till en nyare webbläsare för att den här webbplatsen ska kunna visas korrekt.