Diese Seiten sind für das Querformat optimiert. Bitte drehen!

Internet- og cookiepolitik

§ 1 Ansvar for indhold og hyperlinks
Vi er ansvarlige for eget indhold på vores website i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi har fremstillet den indeholdte information på dette website med omhu og bestræber os på en løbende kontrol. Ikke desto mindre kan vi ikke påtage os noget ansvar for rigtigheden, aktualiteten, fuldstændigheden og den løbende tilgængelighed. Vi forbeholder os retten til at ændre, supplere, forkorte eller endda helt indstille vores website til enhver tid. Vi garanterer heller ikke at indholdet i vores website er egnet for brugeren og dennes formål. Vores tilbud indeholder desuden links til website hos tredjepart, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Vi gør under ingen omstændigheder dette indhold til vores eget og er ikke ansvarlige herfor. For indholdet på de linkede sider er alene den pågældende udbyder ansvarlig. Underret os venligst omgående, såfremt du via vores links er kommet til sider, hvis indhold virker betænkeligt for dig. Såfremt vi bliver bekendt med krænkelse af rettigheder gennem indhold af de linkede sider, vil vi øjeblikkeligt fjerne sådanne links.

§ 2 Tekniske henvisninger
Ved digitalisering af data kan der opstå fejl. Ved anvendelsen af forskellige internetbrowsere og betinget af individuelle softwareindstillinger kan der opstå afvigelser ved visningen af indholdet.

§ 3 Indlæsningsområde
Vores website er beregnet til Danmark, og er udarbejdet på grundlag af dansk lovgivning. En indlæsning af websitet fra områder uden for Danmark er ikke tilsigtet af os. Vi påtager os intet ansvar for, hvorvidt vores website er egnet for brugere i andre lande, og er anvendeligt og juridisk tilladt der.

§ 4 Ophavsret
Indholdet, udformningen og opbygningen af vores website er ophavsretligt beskyttet og vi forbeholder os udtrykkeligt samtlige immaterielle rettigheder hertil. I særdeleshed kræver kopiering, bearbejdning, udbredelse og enhver form for genanvendelse vores skriftlige godkendelse, såfremt dette ikke er tilladt uden godkendelse i henhold til ufravigelige retsregler. Downloads og kopier af disse sider er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug, undtaget hvis andet er angivet i det enkelte tilfælde. Indsætning af hyperlinks på vores internetside, særligt fra Deep Links, Inline-links eller links i Frame-teknologi er kun tilladt efter foregående skriftlig godkendelse fra os.

§5 Beskyttelse af personlige oplysninger
Vi arbejder under alle processer med forarbejdning af data (f.eks. indsamling, forarbejdning og formidling) i henhold til gældende lovgivning.

Indsamling og lagring af personrelaterede oplysninger
Personrelaterede oplysninger er enkeltangivelser om personlige eller saglige forhold for en bestemt eller bestemmelig fysisk person, som f.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din fødselsdato, dine bankoplysninger såvel som din IP-adresse. Ved brugen af vores website protokolføres de følgende oplysninger, hvor lagringen udelukkende tjener interne systemrelaterede og statistiske formål:

  • Navne på de indlæste sider, de anvendte browsere, styresystemet og det domæne der henvender sig, dato og klokkeslæt for adgangen,
  • anvendte søgemaskiner,
  • navn på downloadede filer og din IP-adresse.

Samtlige data om brugen, og i særdeleshed din IP-adresse, slettes hurtigst muligt og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningen.

Brug, videregivelse og sletning af personrelaterede oplysninger
De personrelaterede oplysninger, som du har stillet til vores rådighed, anvender vi kun til det planlagte formål, som for eksempel til besvarelse af dine henvendelser, til deltagelse i konkurrencer og til kontrol af kvalitet samt til den tekniske administration af websitet.

Der vil ikke ske videresalg af dine personrelaterede oplysninger.

Offentlige myndigheder er i visse tilfælde berettiget til at give oplysninger om data, såfremt det er påkrævet for retsforfølgelse eller andre retlige eller sikkerhedsmæssige hensyn.

Sikkerhedshenvisninger
Vi har taget et stort antal forholdsregler, for at beskytte personrelaterede oplysninger i et passende og tilstrækkeligt omfang. Vores databaser beskyttes via fysiske og tekniske tiltag såvel som proceduremæssige foranstaltninger, som begrænser adgangen til informationerne til særligt autoriserede personer. Vores informationssystem befinder sig bag en software-firewall, for at forhindre adgang fra andre netværk, som er i forbindelse med internettet. Kun ansatte, som har brug for informationerne, for at løse en speciel opgave, får adgang til personrelaterede informationer. Vores medarbejdere er uddannet med hensyn til sikkerhed og databeskyttelse. Ved e-mailkommunikation kan vi ikke garantere en komplet datasikkerhed.

§ 6 Anvendelse af cookies
Danske websites er i henhold til ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” forpligtet til at informere brugere om anvendelsen af cookies.

Vi anvender såkaldte cookies, for at kunne opnå statistiske oplysninger om brugen af vores website, eller for at kunne udforme brugen mere bekvemt for dig (f. eks. genkendelse af den valgte sprogversion). Statistisk materiale er anonymt og kan ikke identificere navngivne brugere.

Vi bruger desuden cookies fra Google Analytics, der indsamler oplysninger om anvendelse, herunder trafik og din IP-adresse. Disse oplysninger lagres af Google i USA med henblik på analyse og evaluering af anvendelsen. Læs mere om Google Analytics på https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Brugere, der har accepteret benyttelsen af cookies på vores website, kan altid fjerne dem igen i internetbrowserens internetindstillinger.

Hvis du ikke accepterer brug af cookies er der en række funktionaliteter på internettet, der ikke kan anvendes, ligesom vores website ikke vil fungere.

§ 7 Registerindsigt
Du har til enhver tid ret til oplysninger om de gemte data, der vedrører din person, deres oprindelse og modtagere såvel som om formålet for databehandlingen. Har du spørgsmål til beskyttelse af personlige oplysninger, kan du til enhver tid henvende dig via info-dk@haribo.com.


“Vi”, “os”, “vores”, “HARIBO” betyder

HARIBO Produktion A/S
Præstøvej 55 – DK – 4640 Faxe

HARIBO Lakrids A/S
Delta Park 44 – DK – 2665 Vallensbæk Strand

HARIBO GmbH & Co. KG is a private limited partnership with headquarters in Bonn, Germany. It is registered with the registration court in Bonn under HRA 8369. Personally liable partner with representation authorisation for the HARIBO GmbH & Co. KG is the HR Verwaltungs GmbH with headquarters in Bonn, Germany. It is entered in the registration court Bonn under HRB 20731 and represented by the directors Hans Guido Riegel, Günther Hofer and Dennis Teeken.


Websted udviklet af:
Isabelle Born, HARIBO GmbH, Bonn, Tyskland
Netzbewegung GmbH, Ettlingen, Tyskland
Bo Hasle Buur, Haribo Lakrids A/S, Vallensbæk Strand, Danmark

Du anvender en forældet browser. Skift venligst til en aktuel browser, så denne hjemmeside kan vises korrekt.