Whistleblower-system

Overholdelsen af love og interne regler har høj prioritet hos HARIBO. Kun på den måde kan vi beskytte vores virksomhed, medarbejdere og forretningspartnere mod åbenlyse risici. Eventuel forkert adfærd hos HARIBO skal derfor opdages, behandles og stoppes så hurtigt som muligt.

I den forbindelse har vi brug for alles opmærksomhed og deres vilje til at gøre opmærksom på eventuel forkert adfærd, når de har konkrete indicier. Vi sætter pris på henvisninger fra leverandører, kunder og andre tredjeparter. Til den slags henvisninger har HARIBO lavet et whistleblower-system. Det kan bruges døgnet rundt på

haribo.whistleblowernetwork.net

og kan sikre whistleblowerens anonymitet helt. Detaljer om funktionen, whistleblowerens anonymitet og databeskyttelsen findes i vores whistleblower-system under overskriften ”FAQ”.

Whistleblower-systemet er udelukkende beregnet til henvisninger om alvorlige tilfælde af forkert adfærd. Dertil hører f.eks.

  • strafbare handlinger mod HARIBO, såsom bestikkelse, underslæb eller tyveri
  • handlinger, der udsætter HARIBO for risiko for betydelig straf, erstatningskrav eller bøder, såsom overtrædelser af kartellovgivningen, hvidvask eller en groft mangelfuld arbejdsbeskyttelse
  • adfærd, der overtræder menneskerettighederne, f.eks. i form af brug af børne- eller slavearbejde eller meget alvorlige overtrædelser af miljøbeskyttelseskrav eller antidiskrimineringsbestemmelser.

Ved mindre alvorlige tilfælde af ukorrekt adfærd henviser vi til andre kommunikationsveje, f.eks. din sædvanlige kontaktperson hos HARIBO, vores forbrugerservice eller personaleledelsen.