Konkurrencevilkår og -betingelser

Vilkår og betingelser for konkurrencer på sociale medier

Deltagelse i konkurrence


Du deltager i konkurrencen ved at følge en eller flere af Haribo Lakrids’ sociale kanaler og ved at følge instruktionerne i opslaget på det sociale medie.

Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget. Konkurrencens løbetid fremgår af opslaget på den sociale medieplatform.

Minimumsalderen for deltagelse i konkurrencen er 13 år, hvis ikke andet er angivet. For at deltage skal du være bosat i Danmark.Det er kun tilladt at deltage i konkurrence 1 gang.

Ved at deltage i konkurrencen accepterer du disse vilkår og betingelser samt regler om databeskyttelse som det fremgår her: https://www.haribo.com/da-dk/databeskyttelse. Endvidere accepteres det, at Haribo Lakrids må kontakte dig på det sociale medie hvor du har deltaget, hvis du vinder i konkurrencen.

Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Haribo Lakrids sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Udtrækning og udsendelse af præmie

Præmie og præmieværdi fremgår af opslaget på det sociale medie.

Vinderen kontaktes direkte i kommentarfeltet til opslaget på det sociale medie, hvorpå konkurrencen er blevet afholdt. Vinderen kontaktes indenfor 48 timer efter konkurrencen er afsluttet (eksklusiv weekends).

Hvis vinderen ikke har reageret indenfor 72 timer efter at have fået besked via det sociale medie, hvorpå konkurrencen er blevet afholdt, bortfalder præmien og Haribo Lakrids forbeholder sig ret til at trække en anden vinder.

Personoplysninger

Eventuelle personoplysninger, du afgiver ved din deltagelse i konkurrencen, vil udelukkende blive behandlet med henblik på at administrere konkurrencen og udsende præmier. Oplysningerne behandles udelukkende af Haribo Lakrids A/S samt samarbejdspartner SOME content creator A. Krause.

Du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig i henhold til persondataloven og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Ønsker du vi sletter dine data før konkurrencen er afsluttet vil du ikke længere kunne deltage. Ellers slettes alle oplysninger automatisk når samtlige vindere er fundet og præmier er afsendt. Oplysninger slettes senest 3 uger efter afsendelse af præmier.

Du har retten til at indgive en klage til datatilsynet mod vores behandling af dine personoplysninger.

Haribo Lakrids har ret til efter eget skøn og til enhver tid at ændre eller modificere disse vilkår og betingelser for konkurrencer på sociale medier. En sådan ændring træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse på denne webside. Haribo Lakrids forbeholder sig også retten til at aflyse konkurrencen, hvis der opstår omstændigheder uden for dens kontrol.

Konkurrencen er ikke på nogen måde tilknyttet, administreret, godkendt eller sponsoreret af den sociale medieplatform, hvorpå den udbydes.

Ved spørgsmål til konkurrencen rettes henvendelse til Haribo Lakrids A/S på følgende e-mailadresse: haribo@smutforbi.dk (denne mail ændres til haribo@kampagneharibo.dk)

Konkurrencen er udbudt af Haribo Lakrids A/S, Delta Park 44, 2665 Vallensbæk Strand. Tel.: 5676 2200. Ansatte hos Haribo Lakrids og Haribo Produktion A/S kan ikke deltage.