Brugsbetingelser

Brug af internetsiden

§ 1 Ansvar for indhold, hyperlinks

Vi er ansvarlige for vores eget indhold på vores sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning. Vi har udarbejdet informationerne på denne webside med omhu og kontrollerer dem løbende. Alligevel kan vi ikke garantere for rigtigheden, aktualiteten, fuldstændigheden og den løbende tilgængelighed. Bindende oplysninger, rådgivning, anbefalinger eller forklaringer giver vi udelukkende i forbindelse med individuel kommunikation. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre, supplere, forkorte eller helt indstille vores webside. Vi garanterer heller ikke for, at indholdet på vores webside er relevant for brugeren og dennes formål. Vores webside indeholder også links til tredjeparts websider, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi gør på ingen måde dette indhold til vores eget og påtager os intet ansvar for det. Udelukkende de pågældende udbydere af siderne er ansvarlige for de sider, der linkes til. Vi har ikke kunnet konstatere ulovligt indhold på siderne, der linkes til. En efterfølgende indholdsmæssig kontrol til alle tider uden konkrete indicier for en lovovertrædelse kan ikke med rimelighed forlanges. Vi beder dig orientere os omgående, hvis du via vores links kommer til sider med indhold, der virker betænkeligt. Så snart vi bliver bekendt med lovovertrædelser i indholdet på siderne, der linkes til, vil vi fjerne sådanne links. Denne erklæring gælder for alle links, der er integreret på vores sider.

§ 2 Tekniske henvisninger

Ved digitaliseringen af data kan der forekomme fejl. Med anvendelsen af forskellige internetbrowsere og afhængigt af individuelle softwareindstillinger kan der forekomme afvigelser i visningen af indholdet.

§ 3 Ophavsret

Indholdet, udformningen og opbygningen af vores webside er beskyttet af ophavsret, og vi forbeholder os udtrykkeligt alle rettigheder. Særligt kræver mangfoldiggørelse, redigering, distribution og enhver form for udnyttelse vores skriftlige godkendelse, såfremt lovgivningen ikke tillader sådanne handlinger uden godkendelse. Downloads og kopier af disse sider er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug, medmindre andet er angivet i det enkelte tilfælde. Det er kun tilladt at placere hyperlinks til vores websider, særligt deep links, inline links eller links i frame-teknologi, med vores skriftlige forhåndsgodkendelse.