Adfærdskodeks

En etisk adfærd i overensstemmelse med reglerne er en forudsætning for tilliden fra vores kunder, forretningspartnere og medarbejdere og dermed for vores virksomheds langsigtede succes.

Hver enkelt af vores medarbejdere – lige fra lærlinge til direktører – har et ansvar for at træffe de rigtige beslutninger og afvise forkert adfærd både hos HARIBO og vores forretningspartnere.

Vores adfærdskodeks beskriver, hvordan vi omsætter denne ambition inden for vigtige temaområder i den daglige praksis.