Χρήσιμες πληροφορίες: Συχνές ερωτήσεις

Ορισμένες ερωτήσεις αξίζει πραγματικά να γίνονται – Για τα προϊόντα μας, για την οικογενειακή επιχείρησή μας ή για τις δυνατότητες καριέρας. Σε αυτήν τη σελίδα θα βρείτε συχνές ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Γενικές ερωτήσεις

01.
02.
03.
04.
05.

Γενικές ερωτήσεις

01.
02.
03.
04.
05.

Τι υπάρχει μέσα σε ένα προϊόν HARIBO

01.
02.
03.
04.

Ευθύνη της HARIBO

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.